งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy

2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3 การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ 3 ฝ่าย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกล ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ฝ่ายตลาด / ขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ผลิต ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้า / บริการ ความต้องการ ลูกค้า

5 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity IntroductionGrowthDeclineMaturity Net Income IntroductionGrowthDeclineMaturity Cash Flows Operations Investing Financing Life-Cycle Phases R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก

6 (Product- Market Portfolio) (Product- Market Portfolio) 5%5% 0% อัตราการโตของตลาด ส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่ การเจาะตลาดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยายนวัตกรรม ตลาดใหม่

7 No Idea generation Final design Preliminary design Feasibility study Process planning Product feasible? Yes Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications The Design Process

8 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

9 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต 1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

10

11 มอบหมายงาน ให้ไปค้นหาข้อมูลบริษัทหรือธุรกิจที่เลือกและ วิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในช่องใดของ Product Market Portfolio ปัจจัยการแข่งขัน แข่งขันด้วยปัจจัยอะไร ส่งทางเมล์ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google