งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy

2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3 การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ 3 ฝ่าย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกล ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ฝ่ายตลาด / ขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ผลิต ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้า / บริการ ความต้องการ ลูกค้า

5 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Net Income + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Cash Flows Operations Investing Financing Life-Cycle Phases R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก

6 (Product- Market Portfolio) (Product- Market Portfolio) 5%5% 0% อัตราการโตของตลาด ส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่ การเจาะตลาดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยายนวัตกรรม ตลาดใหม่

7 No Idea generation Final design Preliminary design Feasibility study Process planning Product feasible? Yes Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications The Design Process

8 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

9 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต 1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

10

11 มอบหมายงาน ให้ไปค้นหาข้อมูลบริษัทหรือธุรกิจที่เลือกและ วิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในช่องใดของ Product Market Portfolio ปัจจัยการแข่งขัน แข่งขันด้วยปัจจัยอะไร ส่งทางเมล์ csuntivong@gmail.com ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 csuntivong@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 21 มิ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google