งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 21 มิ.ย.54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 21 มิ.ย.54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 21 มิ.ย.54
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Product strategy

2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3 การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 3 ฝ่าย
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ฝ่ายตลาด/ ขาย ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความต้องการ ลูกค้า ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ผลิต สินค้า / บริการ

5 Revenues Introduction Growth Decline Maturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก + - Introduction Growth Decline Maturity Net Income Introduction Growth Decline Maturity Cash Flows Operations Investing Financing + - Life-Cycle Phases

6 (Product- Market Portfolio)
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ อัตราการโตของตลาด การเจาะตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยาย นวัตกรรม ตลาด ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่ 5% 1 0% ส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์

7 Design & Manufacturing
The Design Process Product feasible? Idea generation Feasibility study Yes Preliminary design No Final design Process planning Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications

8 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

9 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต
1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

10

11 มอบหมายงาน ให้ไปค้นหาข้อมูลบริษัทหรือธุรกิจที่เลือกและวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในช่องใดของ Product Market Portfolio ปัจจัยการแข่งขัน แข่งขันด้วยปัจจัยอะไร ส่งทางเมล์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 21 มิ.ย.54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google