งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Internal Environment ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Internal Environment ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Internal Environment ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

4 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control

5 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

6 มองให้ไกล คิดให้ได้ คิดให้ไกล ไปให้ถึง Scenario Strategic thinking VisionAction Mission

7 7 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

8 Components of Internal Analysis Discovering Core Competencies Resources  Tangible  Intangible Capabilities CoreCompetencies CompetitiveAdvantage Value Creation Four Criteria of Sustainable Advantages ValuableValuable RareRare Costly to ImitateCostly to Imitate NonsubstitutableNonsubstitutable ValueChainAnalysis OutsourceOutsource

9 มอบหมายงานวันที่ 21 มิถุนายน 2556 1. ค้นคว้าเดี่ยว ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ Strategic direction and Formulation 2. ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่ และให้ทำต่อในหัวข้อ Strategic direction and Formulation ของกลุ่มตัวเอง 3. ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ก่อนเที่ยงคืน 4. ทยอยนำไปเขียนหนังสือของตัวเอง ยังมีคนไม่ใส่รหัสบนไฟล์ส่ง ไม่เตือนอีกแล้ว ยังมีการลอกหรือส่งงานให้กัน มีไฟล์ซ้ำกันมาก วิชานี้ต้องฝึกฝนด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจ อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงาน เขียนหนังสือเมื่อเรียนจบทฎษฎี

10 มอบหมายงานวันที่ 25 มิถุนายน 2556 1. ค้นคว้าเดี่ยว ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ Corporate Strategy 2. ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่ และให้ทำต่อในหัวข้อ Corporate Strategy ของกลุ่มตัวเอง 3. ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ก่อนเที่ยง

11 วันนี้ 1. มาทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 2. สภาพแวดล้อมภายนอก 3. สภาพแวดล้อมภายใน 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 5. การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 6. เพื่อดูว่าเชียงใหม่น่าจะมีทิศทางอะไร สำหรับ การเข้าไปทำธุรกิจ 7.TOWS matrix 8.GE matrix


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Internal Environment ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google