งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร ขี้ผึ้งเสลดพังพอน ยาธาตุอบเชย ยาธรนีสันฑะฆาต ยาจันทร์ลีลา ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาประสะมะแว้ง ยาขี้ผึ้งไพล ยาประคบ ยาขมิ้นชัน

2 รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดับชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 10. ยาขมิ้นชัน ยาชุมเห็ดเทศ ยาฟ้าทะลายโจร ยาเปลือกมังคุด ยาพญายอ ยาน้ำมันไพล ยากระเจี๊ยบแดง ยาหญ้าหนวดแมว ยารางจืด

3 รายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาลอุทุมพร พิสัย ลำดั บที่ ชื่อยาสมุนไพร 1 ขมิ้นชันแคปซูล 2 บอระเพชรแคปซูล 3 เพชรสังฆาตแคปซูล 4 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 5 น้ำมันไพล 6 ยาหม่องพญายอ 7 ยาหม่องไพล 8 ลูกประคบสมุนไพร 9 ชารางจือ 10 แก้ไอผสมมะขามป้อม

4 รายการยาสมุนไพร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ลำดั บที่ ชื่อยาสมุนไพร 11 ยาอมแก้ไอมะแว้ง 12 ขี้ผึ้งไพล สูตรตำรับที่ 1 13 ห้าราก / แก้ไข้ห้าราก 14 ยาหม่องพญายอ / ขี้ผึ้งพญายอ 15 ไพลจีซาล 16 ยาอบสมุนไพร 18 อมมะแว้ง 19 จันทน์ลีลา 20 ธาตุบรรจบ


ดาวน์โหลด ppt รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google