งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน 4200000050596015 40610937 3. ยาธาตุอบเชย 4200000029300000 94710937 4. ยาธรนีสันฑะฆาต 4200000028600000 20110937 5. ยาจันทร์ลีลา 4200000022200000 20110937 6. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 4200000015400000 94710937 7. ยาประสะมะแว้ง 2180504207499999 30481506 8. ยาขี้ผึ้งไพล 4200000019300000 40610937 9. ยาประคบ 4200000044892200 441 10937 10. ยาขมิ้นชัน 4100000001091500 20110937

2 รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดับชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 10. ยาขมิ้นชัน 410000000109150020110937 11. ยาชุมเห็ดเทศ 410000000190000034110937 12. ยาฟ้าทะลายโจร 410000000470000020110937 13. ยาเปลือกมังคุด 410000000540000094710937 14. ยาพญายอ 410000000380000040110937 15. ยาน้ำมันไพล 410000000460000094210937 16. ยากระเจี๊ยบแดง 410000000010000034110937 17. ยาหญ้าหนวดแมว 410000000649200334110937 18. ยารางจืด 41000000057920033411093 7

3 รายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาลอุทุมพร พิสัย ลำดั บที่ ชื่อยาสมุนไพร 1 ขมิ้นชันแคปซูล 2 บอระเพชรแคปซูล 3 เพชรสังฆาตแคปซูล 4 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 5 น้ำมันไพล 6 ยาหม่องพญายอ 7 ยาหม่องไพล 8 ลูกประคบสมุนไพร 9 ชารางจือ 10 แก้ไอผสมมะขามป้อม

4 รายการยาสมุนไพร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ลำดั บที่ ชื่อยาสมุนไพร 11 ยาอมแก้ไอมะแว้ง 12 ขี้ผึ้งไพล สูตรตำรับที่ 1 13 ห้าราก / แก้ไข้ห้าราก 14 ยาหม่องพญายอ / ขี้ผึ้งพญายอ 15 ไพลจีซาล 16 ยาอบสมุนไพร 18 อมมะแว้ง 19 จันทน์ลีลา 20 ธาตุบรรจบ


ดาวน์โหลด ppt รายการยาสมุนไพร รหัส 24 หลักยา สมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน ลำดั บ ชื่อยาสมุนไพรรหัส 24 หลัก 1. ยาอบสมุนไพร 4200000048692100 94110937 2. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google