งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล
2. ขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล

2 1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล
1. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่อยู่ในระบบงาน 2. สามารถเรียกใช้โดยผู้ใช้หลายคน 3. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลอันเป็นผลเนื่องมาจาก มีข้อมูลชุดเดียวกันอยู่หลายที่เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล

3 2. ขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล
1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด 3. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 4. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google