งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP

2 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น จุดเด่นของภาษา PHP มีดังนี้ 1. เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้งานฟรี ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ 2. สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหลาย ระบบ 3. ใช้กับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกค่าย 4. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้เกือบทุกชนิด 5. สามารถคำนวณประมวลผลและทำงาน ได้รวดเร็ว 6. สามารถสร้างรูปภาพ สร้างกราฟ สร้าง เอกสาร PDF และสร้าง Flash Movie 7. เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการศึกษา การ เขียนโปรแกรมด้วย PHP

3 หลักการเขียนโปรแกรม PHP

4 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus จุดเด่นของโปรแกรม EditPlus มีดังนี้ - สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทุกตัว - รองรับภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ - สามารถเลือกสีตัวอักษรเพื่อทำการตรวจเช็ค โปรแกรมได้ง่าย - รองรับไฟล์ชนิด HTML CSS PHP ASP Perl C/C++ Java JavaScript และ VBScript - มีแท็กคำสั่ง HTML ให้ด้วยซึ่งสามารถดับเบิลคลิก บน Toolbars - สามารถเปลี่ยนอักษรให้เป็นตัวใหญ่ (Upper Case) ตัวเล็ก (Lower Case) - ปรับให้แสดงรายละเอียดไฟล์ใน 1 หน้าจอ - สามารถวางแท็กครอบข้อความได้ - มีระบบ FTP อัพโหลด - สามารถพรีวิว (Preview) ดูหน้าเว็บเพจ HTML - มีทูลบาร์สำหรับวางคำสั่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลา พิมพ์

5 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล SAR แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค สกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ เข้าใจขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเมนู หลัก โปรแกรมเมนูย่อย โปรแกรมเพิ่ม ข้อมูล โปรแกรมแก้ไขข้อมูล โปรแกรม ลบข้อมูล โปรแกรมค้นหาและแสดง ข้อมูล ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ชุดฝึก ภาคปฏิบัติกับระบบงานจริง ดาวน์โหลด ซอร์ซโค้ดโปรแกรม และไฟล์ฐานข้อมูล ทั้งหมดทางเว็บไซต์ http://www.payom.bctsakon.com

6

7

8

9

10

11 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

12 ดาวน์โหลดซอร์ซโค้ดโปรแกรม และไฟล์ฐานข้อมูลทั้งหมดทางเว็บไซต์ http://www.payom.bctsakon.com http://www.payom.b ctsakon.com


ดาวน์โหลด ppt 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google