งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง

2 การใช้ Collections พิมพ์ Coll แล้วกด Ctrl+Spacebar Collections เป็น class ที่ใช้จัดการข้อมูล ใน List sort จะเรียงจากน้อยไปมาก

3 สร้าง class เพื่อ Comparator สำหรับควบคุมการ Sort

4

5 การใช้ Comparator พิมพ์ My แล้วกด Ctrl+Spacebar Comparator เป็น Interface เพื่อใช้ระบุ วิธีการ เปรียบเทียบสมาชิกใน Collection

6 การใช้ Collections : shuffle สุ่ม ไพ่ พิมพ์ Link แล้วกด Ctrl+Spacebar poll( ) จะเป็นการเอาสมาชิกตัวแรก ออกจาก List

7 การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์ แสดง Error เมื่อเปิดไฟล์ ไม่ได้

8

9 การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์ แบบฝึกหัด 1. แก้ไขโปรแกรมเพื่อแสดงผลรวม ข้อมูล 2. แก้ไขโปรแกรมให้ เรียงลำดับ ข้อมูล แบบฝึกหัด 1. แก้ไขโปรแกรมเพื่อแสดงผลรวม ข้อมูล 2. แก้ไขโปรแกรมให้ เรียงลำดับ ข้อมูล

10 อ่านข้อมูลจาก WWW http://game.devtrainer.net/data.php

11 การใช้ Class URL

12 JFrame การทำ GUI

13

14 แสดงภาพ icon จากเว็บ

15 http://game.devtrainer.net/img/cards.png เกมส์สุ่มไพ่

16 1. สร้าง class Card

17 ใช้ Generate Constructor

18 1. สร้าง class Card

19 2. ทดสอบแสดงไพ่

20 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มเลือกไพ่จากสำรับ มาแสดงจำนวน 4 แถว แถวละ 5 ใบ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google