งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง

2 การใช้ Collections พิมพ์ Coll แล้วกด Ctrl+Spacebar Collections เป็น class ที่ใช้จัดการข้อมูล ใน List sort จะเรียงจากน้อยไปมาก

3 สร้าง class เพื่อ Comparator สำหรับควบคุมการ Sort

4

5 การใช้ Comparator พิมพ์ My แล้วกด Ctrl+Spacebar Comparator เป็น Interface เพื่อใช้ระบุ วิธีการ เปรียบเทียบสมาชิกใน Collection

6 การใช้ Collections : shuffle สุ่ม ไพ่ พิมพ์ Link แล้วกด Ctrl+Spacebar poll( ) จะเป็นการเอาสมาชิกตัวแรก ออกจาก List

7 การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์ แสดง Error เมื่อเปิดไฟล์ ไม่ได้

8

9 การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์ แบบฝึกหัด 1. แก้ไขโปรแกรมเพื่อแสดงผลรวม ข้อมูล 2. แก้ไขโปรแกรมให้ เรียงลำดับ ข้อมูล แบบฝึกหัด 1. แก้ไขโปรแกรมเพื่อแสดงผลรวม ข้อมูล 2. แก้ไขโปรแกรมให้ เรียงลำดับ ข้อมูล

10 อ่านข้อมูลจาก WWW

11 การใช้ Class URL

12 JFrame การทำ GUI

13

14 แสดงภาพ icon จากเว็บ

15 เกมส์สุ่มไพ่

16 1. สร้าง class Card

17 ใช้ Generate Constructor

18 1. สร้าง class Card

19 2. ทดสอบแสดงไพ่

20 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มเลือกไพ่จากสำรับ มาแสดงจำนวน 4 แถว แถวละ 5 ใบ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList data = new ArrayList (); เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google