งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar
การใช้ ArrayList พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar ArrayList<Integer> data = new ArrayList<Integer>(); <Integer> เป็นการระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บใน ArrayList ถ้าไม่ระบุจะเก็บได้ทุกอย่าง

2 พิมพ์ Coll แล้วกด Ctrl+Spacebar
การใช้ Collections พิมพ์ Coll แล้วกด Ctrl+Spacebar Collections เป็น class ที่ใช้จัดการข้อมูลใน List sort จะเรียงจากน้อยไปมาก

3 สร้าง class เพื่อ Comparator สำหรับควบคุมการ Sort

4

5 พิมพ์ My แล้วกด Ctrl+Spacebar
การใช้ Comparator พิมพ์ My แล้วกด Ctrl+Spacebar Comparator เป็น Interface เพื่อใช้ระบุวิธีการ เปรียบเทียบสมาชิกใน Collection

6 poll( ) จะเป็นการเอาสมาชิกตัวแรกออกจาก List
การใช้ Collections : shuffle สุ่มไพ่ พิมพ์ Link แล้วกด Ctrl+Spacebar poll( ) จะเป็นการเอาสมาชิกตัวแรกออกจาก List

7 แสดง Error เมื่อเปิดไฟล์ไม่ได้
การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์ แสดง Error เมื่อเปิดไฟล์ไม่ได้

8

9 การอ่านข้อมูลจาก text ไฟล์
แบบฝึกหัด 1. แก้ไขโปรแกรมเพื่อแสดงผลรวมข้อมูล 2. แก้ไขโปรแกรมให้ เรียงลำดับข้อมูล

10 อ่านข้อมูลจาก WWW

11 การใช้ Class URL

12 JFrame การทำ GUI

13

14 แสดงภาพ icon จากเว็บ

15 เกมส์สุ่มไพ่

16 1. สร้าง class Card

17 ใช้ Generate Constructor
1. สร้าง class Card ใช้ Generate Constructor

18 1. สร้าง class Card

19 2. ทดสอบแสดงไพ่

20 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มเลือกไพ่จากสำรับ มาแสดงจำนวน 4 แถว แถวละ 5 ใบ


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์ Arr แล้วกด Ctrl+Spacebar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google