งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ การใช้งานในองค์กร. 2 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน องค์กร ใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย Internet/Intranet Server ใช้งานเป็นระบบช่วยจัดการระบบงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ การใช้งานในองค์กร. 2 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน องค์กร ใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย Internet/Intranet Server ใช้งานเป็นระบบช่วยจัดการระบบงานใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ การใช้งานในองค์กร

2 2 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน องค์กร ใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย Internet/Intranet Server ใช้งานเป็นระบบช่วยจัดการระบบงานใน องค์กร (Back office/Office automation) ใช้งานเป็นเดส์ทอปสำหรับพนักงานทั่วไป

3 3 การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เป็น Internet/Intranet Server อะไรคือ Internet/Intranet Server? ระบบ Server ที่ให้บริการแก่ลูกข่ายหรือผู้ใช้ทั่วไป ที่เข้า มาใช้งานผ่านทางระบบเครือข่าย Internet/Intranet อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Internet Server และ Intranet Server รองรับผู้ใช้ในปริมาณมาก อาจมีผู้ใช้งานเกือบตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับบริการนั้นๆ เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปทางระบบ Internet ทำให้มี ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากกว่า Intranet Server ปัจจุบัน Linux และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รับการนำไป ทดแทน Server UNIX ในองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก

4 4 ตัวอย่างโซลูชั่นโอเพนซอร์สสำหรับ Internet Server ในปัจจุบัน WWW Server Apache HTTP Server (http://httpd.apache.org/)http://httpd.apache.org/ Mail (SMTP, POP, IMAP) Sendmail (http://www.sendmail.org/)http://www.sendmail.org/ Postfix (http://www.postfix.org/)http://www.postfix.org/ Qmail (http://www.qmail.org)http://www.qmail.org Web Cache Server Squid (http://www.squid-cache.org/)http://www.squid-cache.org/ Database Server MySQL (http://www.mysql.com) PostgreSQL (http://www.postgresql.org/)http://www.postgresql.org/ Packet Filtering/Security Iptables/SNORT (http://www.snort.org)http://www.snort.org

5 5 Internet/Intranet WWW Server Apache HTTP Server จาก Apache Software Foundation มีคุณสมบัติสำคัญมากมายเช่น สนับสนุนการสร้าง Virtual Host มีส่วนขยายเพิ่มเติม (plug-in) จำนวนมากกว่า 300 โมดูลที่ช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆให้แก่ Apache สนับสนุนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Python, Perl สนับสนุนเว็บสำหรับผู้ใช้ระบบ และการปรับแต่งระบบการ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ส่วนสนับสนุนการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการทำงานในรูปแบบ Thread เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน

6 6 Apache HTTP Server Apache HTTP Server ถือได้ว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก 1 (ประมาณ 70%) และได้รับการใช้งานในองค์กรที่มีการใช้งาน ระบบเครือข่ายอย่างสูง 2 (ประมาณ 40%) นับได้ว่า Apache HTTPD Server เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มี ความสามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกระดับ การสำรวจการใช้งาน WWW Server ทั่วโลก (www.netcraft.com)www.netcraft.com สัดส่วนการใช้งาน WWW Server ในองค์กรที่มีการใชงานระบบเครือข่ายปริมาณมาก (www.port80software.com)www.port80software.com

7 7 โซลูชันของ Mail Server ปัจจุบันมีองค์กรหลายองค์กรที่ปรับเปลี่ยนมาใช้งาน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต่างๆเพื่อเป็นโซลูชั่นสำหรับ Mail Server มีความสามารถที่เพียงพอต่อการรองรับงานในทุกระดับ และสามารถปรับแต่งให้เป็นไปตามต้องการได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ซอฟต์แวร์ Mail Server มักจะแจกจ่ายมาพร้อมกับ Linux Distribution ต่างๆอยู่แล้ว โดยมักจะสามารถใช้ งานได้ทันทีโดยไม่ต้องการๆแก้ไขใดๆหรือแก้ไขน้อย มาก

8 8 โอเพนซอร์ส Mail server ใน ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ Mail Server หลักๆที่ ใช้กันมากในปัจจุบัน Sendmail - Mail Server มาตรฐานที่ มักจะแจกจ่ายพร้อมกับ Linux Distribution ต่างๆ มีความเสถียรสูง แต่การปรับแต่งและแก้ไขคอนฟิก ค่อนข้างยุ่งยาก Postfix - เป็น Mail Server ที่สร้างขึ้น เพื่อแก้ไขจุดด้อยของ Sendmail ใน ด้านความยุ่งยากของการคอนฟิก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ให้สูงขึ้นในขณะที่ยังคงความเข้ากัน ได้กับ Sendmail แจกจ่ายมาพร้อมๆ กับ Linux distribution หลายยี่ห้อ ในปัจจุบัน กราฟแสดงความแพร่หลายในการใช้งาน เมล์เซอร์ เวอร์ ในโลก สำรวจโดย Credential LTD. http://www.credentia.cc/surveys/smtp/latest/

9 9 โอเพนซอร์ส Mail server ใน ปัจจุบัน Qmail - Mail Server ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับ ความนิยมไปทั่วโลก มี ชื่อเสียงมากในด้านความ ปลอดภัย แต่ไม่สามารถ แจกจ่ายมาพร้อมๆกับ Linux distribution ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในด้าน การอณุญาติแจกจ่ายของ ผู้เขียน กราฟแสดงความแพร่หลายในการใช้งาน เมล์เซอร์ เวอร์ ในโลก สำรวจโดย Credential LTD. http://www.credentia.cc/surveys/smtp/latest/

10 10 Mail + SPAM Management ปัจจุบัน SPAM Mail เป็นปัญหาที่ผู้ใช้ Internet ส่วนใหญ่ ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับจัดการ SPAM Mail ใน ปัจจุบันมีหลายตัวเป็นที่นิยม Spamassassin (spamassassin.org) - Spam Filter ที่ ทำงานร่วมกับ Mail Server เพื่อค้นหา SPAM Mail ที่ไม่ ต้องการออกไปโดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Rules based แจกจ่ายพร้อมกับ Linux distribution หลาย ยี่ห้อ SpamProbe (spamprobe.sourceforge.net) - ทำงาน ในลักษณะเดียวกับ Spamassassin แต่ใช้เทคนิคแบบ Bayesian ในการทำงาน

11 11 webmail สามารถนำโอเพนซอร์สเว็บเมลมาติดตั้งและใช้งาน ในองค์กร เพื่อลดการความคับคั่งในการใช้งานการ เชื่อมต่อไปยังภายนอกองค์กร เว็บเมลล์ที่นิยมใช้งานได้แก่ imp webmail(http://www.horde.org/imp/)http://www.horde.org/imp/ SquirrelMail (http://www.squirrelmail.org/ )

12 12 imp demo

13 13 www.squirrelmail.org

14 14 โอเพนซอร์ส Network Management มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายตัวที่ใช้ในการ บริหารจัดการระบบเครือข่าย Nagios (http://www.nagios.org)http://www.nagios.org) เป็นเป็น open source host, service and network monitoring program

15 15 http://www.nagios.org

16 16 Ethereal Network Packet Analyser similar to HP Internet Advisor

17 17 Web Cache Server Squid Cache Proxy Server – Open source cache server ที่มีผู้ใช้กัน อย่างแพร่หลาย สนับสนุนการทำ Cache ของ HTTP, FTP รวมไปถึง HTTPS สนับสนุนการทำ Cache เป็น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Hierarchy) สนับสนุนการทำ Transparent Caching ติดตั้งมาพร้อมกับดิสทริบิวชั่น Linux ส่วนใหญ่อยู่แล้ว สามารถกำหนด Access Control List ได้ การสำรวจวัดความแพร่หลายของการใช้งาน Cache Server ในยุโรป สำรวจโดย Europian Caching Task force http://w3cache.icm.edu.pl/survey/results/

18 18 Database Server MySQL (http://www.mysql.com) - ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดhttp://www.mysql.com มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพ ใช้งานได้ทั้งบน Linux และวินโดวส์ มี API สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายภาษา (C/C++, Perl, Python, Java, PHP) มีระบบ Database Backend ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งาน Backend ที่เหมาะกับความต้องการของงานได้ ได้รับการสนับสนุนและใช้งานจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก (SAP, Intel

19 19 Packet Filtering/Security ระบบปฏิบัติการ Linux มีระบบจัดการ packet filtering อยู่แล้วในระดับ Kernel iptables - ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ network packet ที่เข้าและออกจาก Server โดยมีความสามารถต่างๆ เช่น ป้องกันการใช้งานพอร์ทที่ไม่ต้องการได้ ปรับแต่งให้เก็บ log ของการใช้งานพอร์ทต่างๆ ปรับแต่งให้สามารถทำ packet forwarding/masquerade ได้ iptables สามารถนำมาปรับใช้เป็น Firewall/Gateway ได้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก รวมไปถึงการ โจมตีตาก Worm/Virus ต่างๆ

20 20 Packet Filtering/Security นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการ สร้างระบบ Intrusion Detection System สำหรับ ใช้ตรวจจับการบุกรุกของนักเจาะระบบ SNORT (www.snort.org/)- ระบบ IDS แบบ Rule Based ซึ่งตรวจจับการบุกรุกของผู้ไม่หวังดี โดยการ ตรวจสอบข้อมูลในเครือข่ายเปรียบเทียบกับ Rule ที่มี อยู่ในซอฟต์แวร์

21 21 การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เป็นระบบจัดการงานในองค์กร การจัดการระบบพื้นฐานในองค์กร การจัดการระบบฐานข้อมูลและสิทธิของผู้ใช้ การใช้งานทรัพยากรร่วมกันระหว่างบุคลากร การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร Intranet Mail/Intranet Instant Messaging การจัดการระบบงาน Issue tracker/Task list การจัดการ/ควบคุม Workflow

22 22 System Infrastructure : OSS Windows SAMBA Project (www.samba.org)www.samba.org โซลูชันสำหรับเดสก์ทอป Windows เพื่อใช้งานทดแทน Windows NT4/2000 เพื่อใช้งานเป็นไฟล์เซอร์เวอร์สำหรับ ใช้งานทรัพยากรต่างๆร่วมกันระหว่างเครื่อง สนับสนุนการใช้งานเป็น PDC/BDC ทดแทน Windows NT4/2000 ผู้ใช้เดส์กทอป Windows สามารเข้าใช้งานเป็นผู้ใช้ของโดเมนที่สร้าง โดย Samba ได้ และใช้ user account ที่อยู่บนระบบ Samba ได้ สามารถใช้งานเป็นลูกข่ายของ Windows2000 Active Directory สามารถนำเอาฐานข้อมูลผู้ใช้ไปจัดเก็บในระบบ Directory Service ได้โดยการทำงานร่วมกับ Directory Service ภายนอก เช่น OpenLDAP

23 23 System Infrastructure : OSS Windows ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในองค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน สามารถ เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในระบบ Directory Service เพื่อ แยกส่วนในการจัดการผู้ใช้และส่วนของการทำงานในระบบออกจากกัน OpenLDAP (www.openldap.org)www.openldap.org ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับจัดการระบบ Directory Service ซึ่งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง เช่น การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ การ จัดการระบบ Inventory ในองค์กร เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดบัญชีผู้ใช้และข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อสร้างระบบแบบ Single Sign-on ได้ สนับสนุนการทำ On-line backup โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักจะถูกทำ สำเนาส่งไปยังฐานข้อมูลสำรองอยู่ตลอดเวลา มีรูปการทำงานแบบ Multi-thread และสนับสนุนการเพิ่ม Schema ในการ จัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ๆได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับ งาน สนับสนุนการขยายระบบออกไปในรูปแบบของ Hierarchy ทำให้เป็นการง่ายที่ จะนำเทคโนโลยี Server ขนาดใหญ่เช่น ระบบ Cluster มาประยุกต์ใช้งานได้

24 24 System Infrastructure : OSS Windows

25 25 System Infrastructure : OSS Linux ในกรณีของเดสก์ทอป Linux เราสามารถใช้งานส่วนขยายในการ ทำ Authentication ผ่าน Linux Server อื่นๆได้หลายรูปแบบ NIS (Network Information System) - ระบบการแชร์ข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ UNIX ซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผู้ดูแล ระบบสามารถเลือกที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆที่ต้องการไปให้เครื่องลูกข่ายได้ เช่น ระบบบัญชีผู้ใช้ การใช้งานระบบไฟล์เป็นต้น ในกรณีที่เป็นระบบขนาดใหญ่ขึ้น เราสามารถใช้งาน OpenLDAP เพื่อให้บริการข้อมูลร่วมกันระหว่างเครื่องได้ ในลักษณะเดียวกับ Samba Linux Distribution สามารถปรับแต่งให้ใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านทาง Directory Service เช่น OpenLDAP ได้ อีกทั้งเรายังสามารถสร้างระบบ OpenLDAP ให้เป็น Hierarchical ได้ในกรณีที่ต้องการขยายระบบเพื่อ รองรับปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก ระบบ File Server สามารถใช้งาน Samba หรือใช้งานระบบ Network File System เพื่อแชร์ไฟล์จากเครื่องเซอร์เวอร์มายัง เครื่องเดสก์ทอปได้ ในลักษณะเดียวกับ Samba

26 26 System Infrastructure : OSS Linux

27 27 การติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากรในองค์กร ด้วยการใช้งานระบบ Directory Service เราสามารถ ประยุกต์ใช้งาน Internet Mail Server มาใช้งานกับ ระบบ Intranet Mail Server ได้ โดยเพิ่มความสามารถ ในการค้นหาบุคลากรผ่านทางระบบ Address Book ที่ ถูกจัดเก็บอยู่ใน Directory Server ตัวอย่างชุดของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้งานร่วมกัน Postfix หรือ Courier Mail Server ที่ใช้งานระบบ Directory Service ในการจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ OpenLDAP สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของบุคลากรและบัญชี ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์เมล์ทั่วไป เช่น Outlook Express หรือ Evolution ซึ่งสนับสนุนการค้นหาบุคคลจากระบบ Address Book อยู่ แล้ว

28 28 การติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้อาจใช้งานซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน ซึ่ง มักจะมีคุณสมบัติในการรับ/ส่งเมล์ในองค์กรผ่านทางเว็บ รวมไปถึงคุณสมบัติในการจัดเก็บ Address Book รวมอยู่ในซอฟต์แวร์

29 29 การติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากรในองค์กร นอกจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเมล์แล้ว ปัจจุบันยังมีระบบ Instant Messaging ในรูปแบบของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่ง ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น Jabber (jabberd.jabberstudio.org/)- ซอฟต์แวร์ระบบ Instant Messaging Server ที่รองรับการใช้งานโปรโตคอล jabber instant messaging ทั้งในระดับองค์กร ไปจนถึงการใช้ งานผ่านระบบ Internet โดยมีซอฟต์แวร์ Client ที่แพร่หลาย มากมายทั้งบน Linux และ Windows สนับสนุนการส่ง message ภาษาไทย สนับสนุนการทำ GroupChat สำหรับการประชุมแบบเป็นกลุ่ม มีส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Instant Messaging อื่นๆ เช่น ICQ MSN หรือ YIM ได้อีกด้วย รองรับการใช้งานระบบ Directory Service เพื่อจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ได้

30 30 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร ในองค์กร

31 31 การจัดการระบบงาน รูปแบบของระบบจัดการระบบงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส ในปัจจุบันเน้นไปที่การจัดการผ่านทาง เว็บ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดส์กทอป ระบบปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันติดตั้งมาพร้อมกับเว็บบราวเซอร์อยู่แล้ว ซอฟต์แวร์เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ฟรี สามารถ ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธ์ ช่วยในการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ในเครื่องเดสก์ทอปใน องค์กร การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทำได้ง่าย โดยเพียงแต่กระทำ การเปลี่ยนแปลงที่ฝั่ง Server เท่านั้น

32 32 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน TUTOS (www.tutos.org) - ซอฟต์แวร์จัดการ ระบบงานผ่านทางเว็บเพจ ซึ่งเขียนขึ้นโดยใช้ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQLwww.tutos.org สนับสนุนระบบจัดการตารางงาน (task list) สนับสนุนระบบตารางนัดหมาย (calendaring) จัดเก็บสมุดที่อยู่ (Address Book ได้) มีระบบติดตามบั้กในซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สามารถนำมาปรับใช้ กับการพัฒนาซอฟต์แวร็ได้ทันที ทำงานร่วมกับ Directory Service ได้

33 33 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน : TUTOS

34 34 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน : TUTOS

35 35 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน นอกจาก TUTOS แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ ประเภท Groupware ตัวอื่นๆที่เป็นโอเพ่น ซอร์สอีก เช่น eGroupware (PHPGroupware) (http://www.egroupware.org) เป็นต้นwww.egroupware.org

36 36 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน eGroupware โมดูลต่างๆใน eGroupware Address book ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล ปฏิทิน ตารางนัดหมาย การแลกเปลี่ยนไฟล์โดยใฃ้ filemanager บันทึกการทำงานของแต่ละคน http://sourceforge.net/projects/egroupware/

37 37

38 38

39 39 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ Workflow ในกรณีที่ต้องสร้างระบบ Workflow ที่เป็นพิเศษเฉพาะ กับองค์กรของเรา ก็สามารถใช้โอเพนซอร์สเฟรมเวิร์ค ของ Zope ในการพัฒนาระบบ workflow ผ่านทางเว็บ เพจได้ Zope (www.zope.org) - โอเพ่นซอร์สเฟรมเวิร์ค สำหรับจัดสร้างระบบเว็บเพจ ที่มีแนวคิดของระบบ Workflow รวมอยู่ด้วยwww.zope.org นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บเพจโดยใช้เฟรมเวิร์คดังกล่าว เพื่อสร้าง workflow สำหรับงานในองค์กรได้ การพัฒนาเฟรมเวิร์ค ทำได้โดยใช้ภาษา Python, หรือ Perl โดยเขียนเว็บเพจอินเตอร์เฟสผ่านทางภาษา DTML สามารถพัฒนาต่อยอด ให้สนับสนุนการสร้างเว็บเพจสำหรับ ระบบ E-Commerce ได้อีกด้วย

40 40 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ Workflow Zope เป็นเฟรมเวิร์คหลักที่ได้รับการนำไปใช้ใน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆ เพื่อพัฒนาเว็บเพจใน รูปแบบต่างๆ เช่น Plone (www.plone.org) หรือ Silva (http://www.infrae.com/products/silva) ซึ่งได้รับ การนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลกwww.plone.orghttp://www.infrae.com/products/silva องค์การ NASA สายการบิน Lufthansa Bank of America Silicon Graphic, Inc. องค์การ NATO

41 41 Tool Choice Progression

42 42 Intranet Portal Components

43 43 ความปลอดภัยในซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็จัดเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ย่อมมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ผู้ดูแลระบบจำเป็นจะต้องหมั่นตรวจสอบระบบให้ ทันสมัยอยู่เสมอ AutoRPM (www.autorpm.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดและ ติดตั้ง RPM Package สำหรับ RedHat/Fedora Linux หรือ SuSE Linux ผ่านทาง ftp โดยอัตโนมัติwww.autorpm.org APT (www.apt-get.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดและค้นหา ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแพกเกจโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันสนับสนุนทั้ง Debian และ RPMwww.apt-get.org YUM (Yellow Dog Updater, Modified) (linux.duke.edu/projects/yum/) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลด และ Update RPM ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ใน ระบบ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในระบบโดยนักเจาะระบบ Tripwire (www.tripwire.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบความ ถูกต้องของไฟล์สำคัญๆในระบบ โดยใช้หลักการเข้ารหัสเพื่อปกปิดข้อมูลที่ สำคัญเอาไว้www.tripwire.org

44 44 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใน เดสก์ทอป ปัจจุบันมี Linux Distribution ที่สนับสนุนการ ทำงานในองค์กรและการใช้งานภาษาไทยออก แจกจ่ายมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีข้อดีหลาย ประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งของตัวระบบปฏิบัติการเอง และ ของซอฟต์แวร์ต่างๆที่ต้องติดตั้งลงไปในระบบ รองรับการทำงานทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่น อินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบมัลติมีเดีย การใช้ทำงาน เอกสารต่างๆ Linux distribution ภาษาไทย เช่น Linux TLE Liberta Linux GrandLinux Burapha Linux

45 45 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใน เดสก์ทอป Distribution ส่วนใหญ่จะแจกจ่ายมาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์มาตรฐานในการใช้งานต่างๆแล้ว OpenOffice Suite (OfficeTLE / Pladao) - ชุด ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานทดแทน MS Office XMMS / Xine / Mplayer - โปรแกรมสำหรับใช้งาน มัลติมีเดีย GIMP/ Kouga / Dia - ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่ง ภาพและการวาดแผนผัง Mozilla / Mozilla Mail - ซอฟต์แวร์สำหรับการเล่น อินเทอร์เน็ต Evolution - ซอฟต์แวร์ E-mail สำหรับในองค์กร ซึ่ง สนับสนุน MS Exchange Server

46 46 ประโยชน์ในด้านตรงข้ามของ โอเพนซอร์ส เดสก์ทอป อย่างไรก็ตาม การขาดความคุ้นเคยของผู้ใช้งานเดสก์ทอปทั่วไป ทำให้ผู้ใช้ ทั่วไปไม่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ไม่คุ้นเคยกับวิธีการค้นหา/ติดตั้งซอฟตแวร์เพิ่มเติม (RPM?,DEB?,TGZ?) ไม่คุ้นเคยกับ GUI ในการปรับแต่งระบบ ในบางครั้งการปรับแต่งระบบในเชิงลึก จำเป็นที่จะต้องใช้งานคอมมานด์ไลน์ ผู้ใช้เกิดความรู้สึกกลัวที่จะใช้งาน Linux เนื่องจากมองว่าเป็นระบบที่ใช้ยาก และ จะต้องใช้งานคอมมานด์ไลน์เป็นถึงจะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ข้อเสียดังกล่าว เมื่อนำมาอยู่ในระบบองค์กรแล้วกลับมีประโยชน์กับการ ทำงาน บุคลากรในองค์กรไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเองได้ เนื่องจากไม่ ทราบวิธีติดตั้ง ไม่สามารถปรับแต่งระบบเล่นเองได้ เนื่องจากไม่คุ้นเคย ไม่ต้องกลัวไวรัส เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Linux มีไวรัสน้อยมากและไม่ แพร่หลาย ประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร เพิ่ม สูงขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรมีสมาธิในการทำงานที่สูงขึ้น

47 47 การจัดการเดสก์ทอปทางไกล ระบบปฏิบัติการ Linux พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจาก ระบบปฏิบัติการตระกูล UNIX ซึ่งมีคอมมานด์ไลน์ ในการใช้งานควบคุมระบบได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบผ่านทางไกลได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการต่างๆเช่น SSH (Secure Shell) - ระบบ Remote-Login แบบ ปลอดภัยโดยการเข้ารหัสข้อมูล VNC (Virtual Network Connection) - ระบบ Remote Desktop สำหรับจัดการ X-Windows ผ่านทางไกล ใน กรณีที่ต้องการใช้งาน GUI

48 48 CMS : Web Content Management System เป็นระบบที่จะจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหา ที่แสดงบนเว็บ จะเป็นแบบ Dynamic โดยผู้จัดการ เว็บจะควบคุมเนื้อหาบนเว็บได้ เช่นสร้างหน้าเว็บ กำหนดเมนู รูปแบบการแสดงผล ฯลฯ

49 49 C3MS :Community, Content, and Collaborative Management System. เป็นระบบ CMS รุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันมากกว่า การจัดการเนื้อหา คือมีส่วนจัดการเกี่ยวกับ Community และ Collaborative นั่นเป็นการ จัดการการมีส่วนร่วมของผู้ชมเว็บให้ผู้เข้าชม สามารถสื่อสาร ตอบโต้กันได้ และสามารถ จุดชุมนุมของผู้ชมที่มีความสนใจร่วมกัน

50 50 ทำไมต้องใช้ CMS ปัจจุบัน CMS ได้รับ ความนิยมในการสร้างเว็บไซต์ มากเพราะทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนา โปรแกรม CMS จึงเหมือนกับเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป โดยปกติสิ่งที่เว็บไซต์ต่างๆ ต้องการจะมี ส่วนประกอบที่คล้ายกัน เช่น การแสดงข่าว หรือ บทความ, การให้ Download ไฟล์, การทำ กระดานข่าว, การทำสมุดเยี่ยม, การลงทะเบียน สมาชิก เป็นต้น การที่จะเขียนโปรแกรมให้ครบ ทั้งหมด ต้องอาศัยความสามารถการเขียนโปรแกรม บนเว็บ และ ต้องใช้เวลานาน

51 51 Free CMS สำหรับภาษา PHP PHP Nuke http://www.phpnuke.org/http://www.phpnuke.org/ PostNuke http://www.postnuke.com/http://www.postnuke.com/ PHPWebsitehttp://phpwebsite.appstate.edu/http://phpwebsite.appstate.edu/ dorcMan http://www.dorcman.org (Object Oriented)http://www.dorcman.org TikiWiki http://www.tikiwiki.orghttp://www.tikiwiki.org eZContents http://www.ezcontents.org/http://www.ezcontents.org/ IF-CMS http://rhadrix.exyter.it/if-cms/ (Object Oriented)http://rhadrix.exyter.it/if-cms/ Mambo http://www.mamboserver.comhttp://www.mamboserver.com

52 52 Free CMS สำหรับ Python and ZopeZope Plone CMS http://plone.org/http://plone.org/

53 53

54 54 Open Source LMS Open source software and Australian school education (August 2003) ที่ (http://www.educationau.edu.au/papers/ope n_source.pdf)http://www.educationau.edu.au/papers/ope n_source.pdf Moodle ATutor Claroline LearnLoop Splearn

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60 OSS Library : Greenstone Digital Library

61 61 KOHA

62 62 OSS GIS: Spatial Databases Open source software PostGIS / PostgreSQL Spatial database functionality in PostgreSQL OpenGIS “Simple Features for SQL” (SFSQL) as design guide PostGIS Objects POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION

63 63 PostGIS Functionality Spatial indexing for all object types R-Tree on GiST Index Analysis functions Area() Length() Distance() Transform()

64 64 PostGIS Data Access Loading / Dumping Includes shp2pgsql and pgsql2shp utilities OGR utility allows importing from multiple formats E00Pg utility allows importing from E00 files Java Includes JDBC Extension Objects for Geometries C/C++ Using Well-Known Binary over the PostgreSQL C/C++ API

65 65 PostGIS Data Visualization Internet mapping with Mapserver PHP/Mapscript and PHP/PgSQL to build interactive web mapping applications ArcIMS emulator with Mapserver to view PostGIS data within Arc8 Java mapping with GeoTools GeoTools has a beta PostGIS layer data source

66 66 PostGIS in the Real World (1) City of Boston, USA Online property analysis internal web application Identify parcels which are proximate and display results using Mapserver Queensland, Australia Department of Natural Resources Forestry permitting internal web application Query database by attribute and return map of parcel area with supporting information from database

67 67 Open for Business The Motivation of Open For Business Applications Complete, easy to customize enterprise applications Standards based and open source Large applications, few lines of code Framework Necessary addition to common tools for efficiency Tools & Patterns to reduce code volume and skills required for common business software needs Open source for increased reliability and adoption

68 68 Open for Business The Open For Business Vision The 5 'E's Ease of Cost Ease of Installation Ease of Customization Ease of Integration Ease of Use

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS Script Language PHP, Perl, Python, Java,TCL/TK, Qt, GTK DBMS PostgreSQL, MySQL Development Tool ArgoUML ( แทน Rational Rose) MrProject ( แทน MS Project) Development environments Emacs & Java SDK Free closed software Sun ONE (Forte) Community Edition

74 74 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS Groupware E-groupware Content Management Software phpnuke, postnuke, plone,OpenCms Web Service Java and Web Service : JAXM, JAX-RPC, JWSDP

75 75 การใช้โอเพนซอร์สแทน Proprietary Software Proprietary Open Source Examples Microsoft Windows (98,2000,XP) Linux (Red Hat, Mandrake, SuSE, Debian, Knoppix, many more), or FreeBSD Microsoft Office OpenOffice.org Microsoft Internet Explorer Mozilla (or Firefox, Galeon, Konqueror) Adobe Photoshop Gimp Dreamweaver Mozilla Composer (but less features) Microsoft SQL Server, Oracle MySQL, PostgreSQL Microsoft Web Server (IIS) Apache Active Server Pages (ASP) PHP Note : For complete list, please refer to http://linuxshop.ru/linuxbegin/win-lin-soft- en/table.shtml

76 76 Open Source Software Stacks Network Office Applications Desktop Applications Web Applications Database Browser Enterprise Applications Router ….NAT Firewall ….iptables IDS … … ….snort Port Mapper.. ….Nmap Sniffer …. ….Ethereal ….Dsniff Com.Tunnel ….OpenSSL ….OpenSSH File Server ….SAMBA Print Server ….LPR ….CUPS MySQL MSQL Dexter PostgreSQL Firebird eZPublish Smart ERP PostNuke CRM Compiere Twiki Amphora Webserver Apache ….Tomcat Mail Server Sendmail Mail Manager Majordomo ….MailMan DNS Server BIND Proxy Server Squid Mozilla Firefox Galeon Netscape Konquer or Amaya Multimedia Jabber …..Andromed …..Mplayer …..Xine Graphics GIMP …..Painter …..Dia CAD …..LinuxCAD …..VariCAD PDF/PS …..Acrobat …..Xpdf …..Ghostview Office Suite...OpenOffice.org...Koffice...PSSlides...MrProject …GnuCash Windows Manager …KDE …GNOME …XFCE …LceWM Operating System – Linux (Fedora, Mandrake, Debian, Knopix, etc), Free/Open/NetBSD, Minix Web Development – PHP, PERL, Netbeans, Aspire, Jflash, Freepascal, etc Back end Front end

77 77 แหล่งค้นหาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส K12 Open Source in Schools. Homepage : k12os.org Open Source Schools. Fostering Free & Open Source Curricula, Software and Thought in School. Homepage : www.opensourceschools.orgwww.opensourceschools.org Education – GNU Project – Free Software Foundation (FSF). Homepage: www.gnu.org/education/education.html. Linux For Kids. The place to find information for children. Homepage: www.linuxforkids.org/.www.linuxforkids.org/ Seul-edu, home of educational software for Linux. This covers all aspects of educational uses of Linux, by teachers, parents, and students. Homepage: www.seul.org/edu/www.seul.org/edu/ Blue Linux – Educational Linux Distribution. Building an easy to use and administer Linux Distribution for school systems. Homepage: www.bluelinux.orgwww.bluelinux.org This is a group of projects all collaborating together to make Linux in education work together. Homepage: www.schoolforge.net, etcwww.schoolforge.net

78 78 สรุป ปัจจุบันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ งานได้หลากหลาย และมีการใช้งานกันแพร่หลายไปทั่วโลก ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปัจจุบันเพียงพอต่อ ความต้องการขององค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และในหลายซอฟต์แวร์ก็สามารถรองรับงานในองค์กรขนาดใหญ่ ได้ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สยังมีข้อดีในด้านความ ปลอดภัย และปลอดภัยจากไวรัส อันเป็นปัญหาที่ทำให้องค์กร ต้องสูญเสียงบประมาณไปในการป้องกันไวรัสและจัดซื้อ ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างไรก็ตามการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ต้องการ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในซอฟต์แวร์นั้นๆเป็นอย่างดี เพื่อ ดึงเอาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ออกมาได้สูงสุด

79 79 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ การใช้งานในองค์กร. 2 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน องค์กร ใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย Internet/Intranet Server ใช้งานเป็นระบบช่วยจัดการระบบงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google