งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานในองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานในองค์กร

2 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
ใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย Internet/Intranet Server ใช้งานเป็นระบบช่วยจัดการระบบงานในองค์กร (Back office/Office automation) ใช้งานเป็นเดส์ทอปสำหรับพนักงานทั่วไป

3 การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็น Internet/Intranet Server
ระบบ Server ที่ให้บริการแก่ลูกข่ายหรือผู้ใช้ทั่วไป ที่เข้ามาใช้งานผ่านทางระบบเครือข่าย Internet/Intranet อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Internet Server และ Intranet Server รองรับผู้ใช้ในปริมาณมาก อาจมีผู้ใช้งานเกือบตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับบริการนั้นๆ เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปทางระบบ Internet ทำให้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากกว่า Intranet Server ปัจจุบัน Linux และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รับการนำไปทดแทน Server UNIX ในองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก

4 ตัวอย่างโซลูชั่นโอเพนซอร์สสำหรับ Internet Server ในปัจจุบัน
WWW Server Apache HTTP Server (http://httpd.apache.org/) Mail (SMTP, POP, IMAP) Sendmail (http://www.sendmail.org/) Postfix (http://www.postfix.org/) Qmail (http://www.qmail.org) Web Cache Server Squid (http://www.squid-cache.org/) Database Server MySQL (http://www.mysql.com) PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) Packet Filtering/Security Iptables/SNORT (http://www.snort.org)

5 Internet/Intranet WWW Server
Apache HTTP Server จาก Apache Software Foundation มีคุณสมบัติสำคัญมากมายเช่น สนับสนุนการสร้าง Virtual Host มีส่วนขยายเพิ่มเติม (plug-in) จำนวนมากกว่า 300 โมดูลที่ช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆให้แก่ Apache สนับสนุนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Python, Perl สนับสนุนเว็บสำหรับผู้ใช้ระบบ และการปรับแต่งระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ส่วนสนับสนุนการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการทำงานในรูปแบบ Thread เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6 Apache HTTP Server Apache HTTP Server ถือได้ว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก1 (ประมาณ 70%) และได้รับการใช้งานในองค์กรที่มีการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างสูง2 (ประมาณ 40%) นับได้ว่า Apache HTTPD Server เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีความสามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกระดับ สัดส่วนการใช้งาน WWW Server ในองค์กรที่มีการใชงานระบบเครือข่ายปริมาณมาก (www.port80software.com) การสำรวจการใช้งาน WWW Server ทั่วโลก (www.netcraft.com)

7 โซลูชันของ Mail Server
มีความสามารถที่เพียงพอต่อการรองรับงานในทุกระดับ และสามารถปรับแต่งให้เป็นไปตามต้องการได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ซอฟต์แวร์ Mail Server มักจะแจกจ่ายมาพร้อมกับ Linux Distribution ต่างๆอยู่แล้ว โดยมักจะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องการๆแก้ไขใดๆหรือแก้ไขน้อยมาก

8 โอเพนซอร์ส Mail server ในปัจจุบัน
Sendmail - Mail Server มาตรฐานที่มักจะแจกจ่ายพร้อมกับ Linux Distribution ต่างๆ มีความเสถียรสูง แต่การปรับแต่งและแก้ไขคอนฟิกค่อนข้างยุ่งยาก Postfix - เป็น Mail Server ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขจุดด้อยของ Sendmail ในด้านความยุ่งยากของการคอนฟิก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้นในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้กับ Sendmail แจกจ่ายมาพร้อมๆกับ Linux distribution หลายยี่ห้อในปัจจุบัน กราฟแสดงความแพร่หลายในการใช้งาน เมล์เซอร์เวอร์ ในโลก สำรวจโดย Credential LTD.

9 โอเพนซอร์ส Mail server ในปัจจุบัน
Qmail - Mail Server ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีชื่อเสียงมากในด้านความปลอดภัย แต่ไม่สามารถแจกจ่ายมาพร้อมๆกับ Linux distribution ได้เนื่องจากข้อจำกัดในด้านการอณุญาติแจกจ่ายของผู้เขียน กราฟแสดงความแพร่หลายในการใช้งาน เมล์เซอร์เวอร์ ในโลก สำรวจโดย Credential LTD.

10 Mail + SPAM Management ปัจจุบัน SPAM Mail เป็นปัญหาที่ผู้ใช้ Internet ส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับจัดการ SPAM Mail ในปัจจุบันมีหลายตัวเป็นที่นิยม Spamassassin (spamassassin.org) - Spam Filter ที่ทำงานร่วมกับ Mail Server เพื่อค้นหา SPAM Mail ที่ไม่ต้องการออกไปโดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Rules based แจกจ่ายพร้อมกับ Linux distribution หลายยี่ห้อ SpamProbe (spamprobe.sourceforge.net) - ทำงานในลักษณะเดียวกับ Spamassassin แต่ใช้เทคนิคแบบ Bayesian ในการทำงาน

11 webmail สามารถนำโอเพนซอร์สเว็บเมลมาติดตั้งและใช้งานในองค์กร เพื่อลดการความคับคั่งในการใช้งานการเชื่อมต่อไปยังภายนอกองค์กร เว็บเมลล์ที่นิยมใช้งานได้แก่ imp webmail(http://www.horde.org/imp/) SquirrelMail (http://www.squirrelmail.org/ )

12 imp demo

13

14 โอเพนซอร์ส Network Management
มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายตัวที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย Nagios (http://www.nagios.org) เป็น open source host, service and network monitoring program

15

16 Ethereal Network Packet Analyser similar to HP Internet Advisor

17 Web Cache Server Squid Cache Proxy Server – Open source cache server ที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลาย สนับสนุนการทำ Cache ของ HTTP, FTP รวมไปถึง HTTPS สนับสนุนการทำ Cache เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ (Hierarchy) สนับสนุนการทำ Transparent Caching ติดตั้งมาพร้อมกับดิสทริบิวชั่น Linux ส่วนใหญ่อยู่แล้ว สามารถกำหนด Access Control List ได้ การสำรวจวัดความแพร่หลายของการใช้งาน Cache Server ในยุโรป สำรวจโดย Europian Caching Task force

18 Database Server MySQL (http://www.mysql.com) - ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพ ใช้งานได้ทั้งบน Linux และวินโดวส์ มี API สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายภาษา (C/C++, Perl, Python, Java, PHP) มีระบบ Database Backend ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งาน Backend ที่เหมาะกับความต้องการของงานได้ ได้รับการสนับสนุนและใช้งานจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก (SAP, Intel

19 Packet Filtering/Security
ระบบปฏิบัติการ Linux มีระบบจัดการ packet filtering อยู่แล้วในระดับ Kernel iptables - ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ network packet ที่เข้าและออกจาก Server โดยมีความสามารถต่างๆ เช่น ป้องกันการใช้งานพอร์ทที่ไม่ต้องการได้ ปรับแต่งให้เก็บ log ของการใช้งานพอร์ทต่างๆ ปรับแต่งให้สามารถทำ packet forwarding/masquerade ได้ iptables สามารถนำมาปรับใช้เป็น Firewall/Gateway ได้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก รวมไปถึงการโจมตีตาก Worm/Virus ต่างๆ

20 Packet Filtering/Security
นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการสร้างระบบ Intrusion Detection System สำหรับใช้ตรวจจับการบุกรุกของนักเจาะระบบ SNORT (www.snort.org/)- ระบบ IDS แบบ Rule Based ซึ่งตรวจจับการบุกรุกของผู้ไม่หวังดี โดยการตรวจสอบข้อมูลในเครือข่ายเปรียบเทียบกับ Rule ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์

21 การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นระบบจัดการงานในองค์กร
การจัดการระบบพื้นฐานในองค์กร การจัดการระบบฐานข้อมูลและสิทธิของผู้ใช้ การใช้งานทรัพยากรร่วมกันระหว่างบุคลากร การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร Intranet Mail/Intranet Instant Messaging การจัดการระบบงาน Issue tracker/Task list การจัดการ/ควบคุม Workflow

22 System Infrastructure : OSS <-> Windows
SAMBA Project (www.samba.org) โซลูชันสำหรับเดสก์ทอป Windows เพื่อใช้งานทดแทน Windows NT4/2000 เพื่อใช้งานเป็นไฟล์เซอร์เวอร์สำหรับใช้งานทรัพยากรต่างๆร่วมกันระหว่างเครื่อง สนับสนุนการใช้งานเป็น PDC/BDC ทดแทน Windows NT4/2000 ผู้ใช้เดส์กทอป Windows สามารเข้าใช้งานเป็นผู้ใช้ของโดเมนที่สร้างโดย Samba ได้ และใช้ user account ที่อยู่บนระบบ Samba ได้ สามารถใช้งานเป็นลูกข่ายของ Windows2000 Active Directory สามารถนำเอาฐานข้อมูลผู้ใช้ไปจัดเก็บในระบบ Directory Service ได้โดยการทำงานร่วมกับ Directory Service ภายนอก เช่น OpenLDAP

23 System Infrastructure : OSS <-> Windows
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในองค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในระบบ Directory Service เพื่อแยกส่วนในการจัดการผู้ใช้และส่วนของการทำงานในระบบออกจากกัน OpenLDAP (www.openldap.org) ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับจัดการระบบ Directory Service ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง เช่น การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ การจัดการระบบ Inventory ในองค์กร เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อสร้างระบบแบบ Single Sign-on ได้ สนับสนุนการทำ On-line backup โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักจะถูกทำสำเนาส่งไปยังฐานข้อมูลสำรองอยู่ตลอดเวลา มีรูปการทำงานแบบ Multi-thread และสนับสนุนการเพิ่ม Schema ในการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ๆได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับงาน สนับสนุนการขยายระบบออกไปในรูปแบบของ Hierarchy ทำให้เป็นการง่ายที่จะนำเทคโนโลยี Server ขนาดใหญ่เช่น ระบบ Cluster มาประยุกต์ใช้งานได้

24 System Infrastructure : OSS <-> Windows

25 System Infrastructure : OSS <-> Linux
ในกรณีของเดสก์ทอป Linux เราสามารถใช้งานส่วนขยายในการทำ Authentication ผ่าน Linux Server อื่นๆได้หลายรูปแบบ NIS (Network Information System) - ระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ UNIX ซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆที่ต้องการไปให้เครื่องลูกข่ายได้ เช่น ระบบบัญชีผู้ใช้ การใช้งานระบบไฟล์เป็นต้น ในกรณีที่เป็นระบบขนาดใหญ่ขึ้น เราสามารถใช้งาน OpenLDAP เพื่อให้บริการข้อมูลร่วมกันระหว่างเครื่องได้ ในลักษณะเดียวกับ Samba Linux Distribution สามารถปรับแต่งให้ใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านทาง Directory Service เช่น OpenLDAP ได้ อีกทั้งเรายังสามารถสร้างระบบ OpenLDAP ให้เป็น Hierarchical ได้ในกรณีที่ต้องการขยายระบบเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก ระบบ File Server สามารถใช้งาน Samba หรือใช้งานระบบ Network File System เพื่อแชร์ไฟล์จากเครื่องเซอร์เวอร์มายังเครื่องเดสก์ทอปได้ ในลักษณะเดียวกับ Samba

26 System Infrastructure : OSS <-> Linux

27 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร
ด้วยการใช้งานระบบ Directory Service เราสามารถประยุกต์ใช้งาน Internet Mail Server มาใช้งานกับระบบ Intranet Mail Server ได้ โดยเพิ่มความสามารถในการค้นหาบุคลากรผ่านทางระบบ Address Book ที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน Directory Server ตัวอย่างชุดของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้งานร่วมกัน Postfix หรือ Courier Mail Server ที่ใช้งานระบบ Directory Service ในการจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ OpenLDAP สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของบุคลากรและบัญชีผู้ใช้ ซอฟต์แวร์เมล์ทั่วไป เช่น Outlook Express หรือ Evolution ซึ่งสนับสนุนการค้นหาบุคคลจากระบบ Address Book อยู่แล้ว

28 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร
นอกจากนี้อาจใช้งานซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน ซึ่งมักจะมีคุณสมบัติในการรับ/ส่งเมล์ในองค์กรผ่านทางเว็บ รวมไปถึงคุณสมบัติในการจัดเก็บ Address Book รวมอยู่ในซอฟต์แวร์

29 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร
นอกจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเมล์แล้ว ปัจจุบันยังมีระบบ Instant Messaging ในรูปแบบของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Jabber (jabberd.jabberstudio.org/)- ซอฟต์แวร์ระบบ Instant Messaging Server ที่รองรับการใช้งานโปรโตคอล jabber instant messaging ทั้งในระดับองค์กร ไปจนถึงการใช้งานผ่านระบบ Internet โดยมีซอฟต์แวร์ Client ที่แพร่หลายมากมายทั้งบน Linux และ Windows สนับสนุนการส่ง message ภาษาไทย สนับสนุนการทำ GroupChat สำหรับการประชุมแบบเป็นกลุ่ม มีส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Instant Messaging อื่นๆ เช่น ICQ MSN หรือ YIM ได้อีกด้วย รองรับการใช้งานระบบ Directory Service เพื่อจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ได้

30 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร

31 การจัดการระบบงาน รูปแบบของระบบจัดการระบบงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในปัจจุบันเน้นไปที่การจัดการผ่านทางเว็บ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดส์กทอป ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ในปัจจุบันติดตั้งมาพร้อมกับเว็บบราวเซอร์อยู่แล้ว ซอฟต์แวร์เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ฟรี สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธ์ ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ในเครื่องเดสก์ทอปในองค์กร การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทำได้ง่าย โดยเพียงแต่กระทำการเปลี่ยนแปลงที่ฝั่ง Server เท่านั้น

32 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน
TUTOS (www.tutos.org) - ซอฟต์แวร์จัดการระบบงานผ่านทางเว็บเพจ ซึ่งเขียนขึ้นโดยใช้ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL สนับสนุนระบบจัดการตารางงาน (task list) สนับสนุนระบบตารางนัดหมาย (calendaring) จัดเก็บสมุดที่อยู่ (Address Book ได้) มีระบบติดตามบั้กในซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร็ได้ทันที ทำงานร่วมกับ Directory Service ได้

33 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน : TUTOS

34 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน : TUTOS

35 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน
นอกจาก TUTOS แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ประเภท Groupware ตัวอื่นๆที่เป็นโอเพ่นซอร์สอีก เช่น eGroupware (PHPGroupware) (http://www.egroupware.org) เป็นต้น

36 ซอฟต์แวร์จัดการระบบงาน eGroupware
Address book ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล ปฏิทิน ตารางนัดหมาย การแลกเปลี่ยนไฟล์โดยใฃ้ filemanager บันทึกการทำงานของแต่ละคน

37

38

39 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ Workflow
ในกรณีที่ต้องสร้างระบบ Workflow ที่เป็นพิเศษเฉพาะกับองค์กรของเรา ก็สามารถใช้โอเพนซอร์สเฟรมเวิร์คของ Zope ในการพัฒนาระบบ workflow ผ่านทางเว็บเพจได้ Zope (www.zope.org) - โอเพ่นซอร์สเฟรมเวิร์ค สำหรับจัดสร้างระบบเว็บเพจ ที่มีแนวคิดของระบบ Workflow รวมอยู่ด้วย นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บเพจโดยใช้เฟรมเวิร์คดังกล่าว เพื่อสร้าง workflow สำหรับงานในองค์กรได้ การพัฒนาเฟรมเวิร์ค ทำได้โดยใช้ภาษา Python, หรือ Perl โดยเขียนเว็บเพจอินเตอร์เฟสผ่านทางภาษา DTML สามารถพัฒนาต่อยอด ให้สนับสนุนการสร้างเว็บเพจสำหรับระบบ E-Commerce ได้อีกด้วย

40 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ Workflow
Zope เป็นเฟรมเวิร์คหลักที่ได้รับการนำไปใช้ในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆ เพื่อพัฒนาเว็บเพจในรูปแบบต่างๆ เช่น Plone (www.plone.org) หรือ Silva (http://www.infrae.com/products/silva) ซึ่งได้รับการนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก องค์การ NASA สายการบิน Lufthansa Bank of America Silicon Graphic, Inc. องค์การ NATO

41 Tool Choice Progression

42 Intranet Portal Components

43 ความปลอดภัยในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็จัดเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ผู้ดูแลระบบจำเป็นจะต้องหมั่นตรวจสอบระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ AutoRPM (www.autorpm.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดและติดตั้ง RPM Package สำหรับ RedHat/Fedora Linux หรือ SuSE Linux ผ่านทาง ftp โดยอัตโนมัติ APT (www.apt-get.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดและค้นหาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแพกเกจโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันสนับสนุนทั้ง Debian และ RPM YUM (Yellow Dog Updater, Modified) (linux.duke.edu/projects/yum/) - ซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดและ Update RPM ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ในระบบ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในระบบโดยนักเจาะระบบ Tripwire (www.tripwire.org) - ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์สำคัญๆในระบบ โดยใช้หลักการเข้ารหัสเพื่อปกปิดข้อมูลที่สำคัญเอาไว้

44 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในเดสก์ทอป
ปัจจุบันมี Linux Distribution ที่สนับสนุนการทำงานในองค์กรและการใช้งานภาษาไทยออกแจกจ่ายมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งของตัวระบบปฏิบัติการเอง และของซอฟต์แวร์ต่างๆที่ต้องติดตั้งลงไปในระบบ รองรับการทำงานทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบมัลติมีเดีย การใช้ทำงานเอกสารต่างๆ Linux distribution ภาษาไทย เช่น Linux TLE Liberta Linux GrandLinux Burapha Linux

45 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในเดสก์ทอป
Distribution ส่วนใหญ่จะแจกจ่ายมาพร้อมกับซอฟต์แวร์มาตรฐานในการใช้งานต่างๆแล้ว OpenOffice Suite (OfficeTLE / Pladao) - ชุดซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานทดแทน MS Office XMMS / Xine / Mplayer - โปรแกรมสำหรับใช้งานมัลติมีเดีย GIMP/ Kouga / Dia - ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งภาพและการวาดแผนผัง Mozilla / Mozilla Mail - ซอฟต์แวร์สำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ต Evolution - ซอฟต์แวร์ สำหรับในองค์กร ซึ่งสนับสนุน MS Exchange Server

46 ประโยชน์ในด้านตรงข้ามของโอเพนซอร์ส เดสก์ทอป
อย่างไรก็ตาม การขาดความคุ้นเคยของผู้ใช้งานเดสก์ทอปทั่วไป ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ไม่คุ้นเคยกับวิธีการค้นหา/ติดตั้งซอฟตแวร์เพิ่มเติม (RPM?,DEB?,TGZ?) ไม่คุ้นเคยกับ GUI ในการปรับแต่งระบบ ในบางครั้งการปรับแต่งระบบในเชิงลึกจำเป็นที่จะต้องใช้งานคอมมานด์ไลน์ ผู้ใช้เกิดความรู้สึกกลัวที่จะใช้งาน Linux เนื่องจากมองว่าเป็นระบบที่ใช้ยาก และจะต้องใช้งานคอมมานด์ไลน์เป็นถึงจะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ข้อเสียดังกล่าว เมื่อนำมาอยู่ในระบบองค์กรแล้วกลับมีประโยชน์กับการทำงาน บุคลากรในองค์กรไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเองได้ เนื่องจากไม่ทราบวิธีติดตั้ง ไม่สามารถปรับแต่งระบบเล่นเองได้ เนื่องจากไม่คุ้นเคย ไม่ต้องกลัวไวรัส เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Linux มีไวรัสน้อยมากและไม่แพร่หลาย ประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรมีสมาธิในการทำงานที่สูงขึ้น

47 การจัดการเดสก์ทอปทางไกล
ระบบปฏิบัติการ Linux พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการตระกูล UNIX ซึ่งมีคอมมานด์ไลน์ในการใช้งานควบคุมระบบได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบผ่านทางไกลได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการต่างๆเช่น SSH (Secure Shell) - ระบบ Remote-Login แบบปลอดภัยโดยการเข้ารหัสข้อมูล VNC (Virtual Network Connection) - ระบบ Remote Desktop สำหรับจัดการ X-Windows ผ่านทางไกล ในกรณีที่ต้องการใช้งาน GUI

48 CMS : Web Content Management System
เป็นระบบที่จะจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาที่แสดงบนเว็บ จะเป็นแบบ Dynamic โดยผู้จัดการเว็บจะควบคุมเนื้อหาบนเว็บได้ เช่นสร้างหน้าเว็บ กำหนดเมนู รูปแบบการแสดงผล ฯลฯ

49 C3MS :Community, Content, and Collaborative Management System.
เป็นระบบ CMS รุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันมากกว่าการจัดการเนื้อหา คือมีส่วนจัดการเกี่ยวกับ Community และ Collaborative นั่นเป็นการจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ชมเว็บให้ผู้เข้าชมสามารถสื่อสาร ตอบโต้กันได้ และสามารถจุดชุมนุมของผู้ชมที่มีความสนใจร่วมกัน

50 ทำไมต้องใช้ CMS ปัจจุบัน CMS ได้รับ ความนิยมในการสร้างเว็บไซต์ มากเพราะทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม CMS จึงเหมือนกับเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป โดยปกติสิ่งที่เว็บไซต์ต่างๆ ต้องการจะมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน เช่น การแสดงข่าว หรือ บทความ , การให้ Download ไฟล์ , การทำกระดานข่าว, การทำสมุดเยี่ยม, การลงทะเบียนสมาชิก เป็นต้น การที่จะเขียนโปรแกรมให้ครบทั้งหมด ต้องอาศัยความสามารถการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และ ต้องใช้เวลานาน

51 Free CMS สำหรับภาษา PHP
PHP Nuke PostNuke PHPWebsitehttp://phpwebsite.appstate.edu/ dorcMan (Object Oriented) TikiWiki eZContents IF-CMS (Object Oriented) Mambo

52 Free CMS สำหรับ Python and Zope
Plone CMS

53

54 Open Source LMS Open source software and Australian school education (August 2003) ที่ (http://www.educationau.edu.au/papers/open_source.pdf) Moodle ATutor Claroline LearnLoop Splearn

55

56

57

58

59

60 OSS Library : Greenstone Digital Library

61 KOHA

62 OSS GIS: Spatial Databases
Open source software PostGIS / PostgreSQL Spatial database functionality in PostgreSQL OpenGIS “Simple Features for SQL” (SFSQL) as design guide PostGIS Objects POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION

63 PostGIS Functionality
Spatial indexing for all object types R-Tree on GiST Index Analysis functions Area() Length() Distance() Transform()

64 PostGIS Data Access Loading / Dumping Java C/C++
Includes shp2pgsql and pgsql2shp utilities OGR utility allows importing from multiple formats E00Pg utility allows importing from E00 files Java Includes JDBC Extension Objects for Geometries C/C++ Using Well-Known Binary over the PostgreSQL C/C++ API

65 PostGIS Data Visualization
Internet mapping with Mapserver PHP/Mapscript and PHP/PgSQL to build interactive web mapping applications ArcIMS emulator with Mapserver to view PostGIS data within Arc8 Java mapping with GeoTools GeoTools has a beta PostGIS layer data source

66 PostGIS in the Real World (1)
Queensland, Australia Department of Natural Resources Forestry permitting internal web application Query database by attribute and return map of parcel area with supporting information from database City of Boston, USA Online property analysis internal web application Identify parcels which are proximate and display results using Mapserver

67 Open for Business The Motivation of Open For Business Applications
Complete, easy to customize enterprise applications Standards based and open source Large applications, few lines of code Framework Necessary addition to common tools for efficiency Tools & Patterns to reduce code volume and skills required for common business software needs Open source for increased reliability and adoption

68 Open for Business The Open For Business Vision The 5 'E's Ease of Cost
Ease of Installation Ease of Customization Ease of Integration Ease of Use

69

70

71

72

73 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS
Script Language PHP, Perl, Python, Java,TCL/TK, Qt, GTK DBMS PostgreSQL, MySQL Development Tool ArgoUML (แทน Rational Rose) MrProject (แทน MS Project) Development environments Emacs & Java SDK Free closed software Sun ONE (Forte) Community Edition

74 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS
Groupware E-groupware Content Management Software phpnuke, postnuke, plone,OpenCms Web Service Java and Web Service : JAXM, JAX-RPC, JWSDP

75 การใช้โอเพนซอร์สแทน Proprietary Software
Proprietary Open Source Examples Microsoft Windows (98,2000,XP) Linux (Red Hat, Mandrake, SuSE, Debian, Knoppix, many more), or FreeBSD Microsoft Office OpenOffice.org Microsoft Internet Explorer Mozilla (or Firefox, Galeon, Konqueror) Adobe Photoshop Gimp Dreamweaver Mozilla Composer (but less features) Microsoft SQL Server, Oracle MySQL, PostgreSQL Microsoft Web Server (IIS) Apache Active Server Pages (ASP) PHP Note : For complete list, please refer to

76 Open Source Software Stacks
Enterprise Applications Web Applications Desktop Applications Office Applications Network Database Browser Router ….NAT Firewall ….iptables IDS … … ….snort Port Mapper.. ….Nmap Sniffer … ….Ethereal ….Dsniff Com.Tunnel ….OpenSSL ….OpenSSH File Server ….SAMBA Print Server ….LPR ….CUPS Webserver Apache ….Tomcat Mail Server Sendmail Mail Manager Majordomo ….MailMan DNS Server BIND Proxy Server Squid Multimedia Jabber …..Andromed …..Mplayer …..Xine Graphics GIMP …..Painter …..Dia CAD …..LinuxCAD …..VariCAD PDF/PS …..Acrobat …..Xpdf …..Ghostview Office Suite ...OpenOffice.org ...Koffice PSSlides MrProject …GnuCash Windows Manager …KDE …GNOME …XFCE …LceWM MySQL MSQL Dexter PostgreSQL Firebird eZPublish Smart ERP PostNuke CRM Compiere Twiki Amphora Mozilla Firefox Galeon Netscape Konqueror Amaya Back end Front end Operating System – Linux (Fedora, Mandrake, Debian, Knopix, etc), Free/Open/NetBSD, Minix Web Development – PHP, PERL, Netbeans, Aspire, Jflash, Freepascal, etc

77 แหล่งค้นหาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
K12 Open Source in Schools. Homepage : k12os.org Open Source Schools. Fostering Free & Open Source Curricula, Software and Thought in School. Homepage : Education – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) Homepage: Linux For Kids. The place to find information for children Homepage: Seul-edu, home of educational software for Linux. This covers all aspects of educational uses of Linux, by teachers, parents, and students Homepage: Blue Linux – Educational Linux Distribution. Building an easy to use and administer Linux Distribution for school systems Homepage: This is a group of projects all collaborating together to make Linux in education work together. Homepage: etc

78 สรุป ปัจจุบันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีการใช้งานกันแพร่หลายไปทั่วโลก ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และในหลายซอฟต์แวร์ก็สามารถรองรับงานในองค์กรขนาดใหญ่ได้ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สยังมีข้อดีในด้านความปลอดภัย และปลอดภัยจากไวรัส อันเป็นปัญหาที่ทำให้องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณไปในการป้องกันไวรัสและจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างไรก็ตามการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในซอฟต์แวร์นั้นๆเป็นอย่างดี เพื่อดึงเอาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ออกมาได้สูงสุด

79 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google