">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP กับ Form เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingForm 2 ตัวแปรที่สำคัญใน Web Server CONTENT_LENGTH CONTENT_TYPE SERVER_NAME SERVER_SOFWARE SERVER_PORT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP กับ Form เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingForm 2 ตัวแปรที่สำคัญใน Web Server CONTENT_LENGTH CONTENT_TYPE SERVER_NAME SERVER_SOFWARE SERVER_PORT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP กับ Form เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP ProgrammingForm 2 ตัวแปรที่สำคัญใน Web Server CONTENT_LENGTH CONTENT_TYPE SERVER_NAME SERVER_SOFWARE SERVER_PORT SERVER_PROTOCAL REMOTE_ADDR SCRIPT_NAME HTTP_USER_AGENT

3 PHP ProgrammingForm 3 ตัวอย่าง ไฟล์ env.php Environment Variables

4 PHP ProgrammingForm 4 โปรแกรมสร้าง HTML Form ไฟล์ submit.html Name Age

5 PHP ProgrammingForm 5 โปรแกรมรับข้อมูลจากFormมาประมวลผล ไฟล์ submit.php Form Submit

6 PHP ProgrammingForm 6 เรื่องของ Post กับ Get การ Submit ฟอร์มด้วย method=post ข้อมูลที่อยู่ใน ฟอร์มจะถูกส่งไปเก็บที่ตัวแปรชื่อ CONTENT_LENGTH การ Submit ฟอร์มด้วย method=get ค่าที่ได้จาก การ submit จะส่งไปให้ PHP โดยผ่าน URLไปเก็บไว้ ในตัวแปรชื่อ QUERY_STRING และข้อมูลจะแสดง ต่อท้ายURLซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายต่อไปนี้ ? กั้นระหว่าง URL กับข้อมูล Key = value ข้อมูลที่ส่งมา & คั่นระหว่าง Key = value + แทนที่ช่องว่าง

7 PHP ProgrammingForm 7

8 PHP ProgrammingForm 8 การสร้างโปรแกรม login ไฟล์ login.php

9 PHP ProgrammingForm 9 โปรแกรมรับข้อมูลการ login ไฟล์ login.html username password


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP กับ Form เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingForm 2 ตัวแปรที่สำคัญใน Web Server CONTENT_LENGTH CONTENT_TYPE SERVER_NAME SERVER_SOFWARE SERVER_PORT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google