งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98. 1. เปิดโฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรม OmniHTTPd แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ohttpd208.exe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98. 1. เปิดโฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรม OmniHTTPd แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ohttpd208.exe."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98

2 1. เปิดโฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรม OmniHTTPd แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ohttpd208.exe

3 2. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Continue

4 3. เมื่อแจ้งว่าจะติดตั้ง OmniHTTPd ลงในระบบให้คลิกที่ Next

5 4. อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ แล้วคลิกที่ Yes

6 5. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง OmniHTTPd ( ในที่นี้ใช้ตามดีฟอลต์ของ โปรแกรมคือ c:\httpd) แล้วคลิกที่ Next

7 6. เลือกประเภทของการติดตั้ง ( ในที่นี้เลือก Typical) แล้วคลิกที่ Next

8 7. เลือกกลุ่มไอคอนสำหรับการเรียกใช้โปรแกรม ( ในที่นี้ใช้ค่าตามดีฟอลต์ OmniHTTPd Professional 2.0) แล้วคลิกที่ Next

9 8. หลังจากนั้นรอจนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

10 9. เมื่อปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ถามว่าจะให้สตาร์ต OmniHTTPd อัตโนมัติหรือไม่ให้คลิกที่ Yes

11 10. เลือกออปชัน ในที่นี้ถ้าต้องการสตาร์ต เซิร์ฟเวอร์ขณะนี้ ให้เลือกเช็กบ็อกซ์แล้วคลิกที่ Finish

12 11. ทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้หรือไม่โดยการคีย์ URL เป็น http://localhost/default.htm แล้ว Enter ถ้า ได้ผลดังรูป แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้แล้ว

13 12. ทดสอบว่า OmniHTTPd Professional สนับสนุน PHP หรือไม่โดยการคีย์ URL ว่า http://localhost/test.php แล้ว Enter ถ้าได้ผลดังรูปแสดงว่าสนับสนุน PHP


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98. 1. เปิดโฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรม OmniHTTPd แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ohttpd208.exe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google