งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98

2 1. เปิดโฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรม OmniHTTPd แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ohttpd208.exe

3 2. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Continue

4 3. เมื่อแจ้งว่าจะติดตั้ง OmniHTTPd ลงในระบบให้คลิกที่ Next

5 4. อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ แล้วคลิกที่ Yes

6 5. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง OmniHTTPd (ในที่นี้ใช้ตามดีฟอลต์ของ
โปรแกรมคือ c:\httpd) แล้วคลิกที่ Next

7 6. เลือกประเภทของการติดตั้ง (ในที่นี้เลือก Typical) แล้วคลิกที่ Next

8 7. เลือกกลุ่มไอคอนสำหรับการเรียกใช้โปรแกรม(ในที่นี้ใช้ค่าตามดีฟอลต์
OmniHTTPd Professional 2.0) แล้วคลิกที่ Next

9 8. หลังจากนั้นรอจนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

10 9. เมื่อปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ถามว่าจะให้สตาร์ต OmniHTTPd
อัตโนมัติหรือไม่ให้คลิกที่ Yes

11 10. เลือกออปชัน ในที่นี้ถ้าต้องการสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ขณะนี้
ให้เลือกเช็กบ็อกซ์แล้วคลิกที่ Finish

12 11. ทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้หรือไม่โดยการคีย์ URL เป็น แล้วEnter ถ้าได้ผลดังรูป แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้แล้ว

13 12. ทดสอบว่า OmniHTTPd Professional สนับสนุน PHP หรือไม่โดยการคีย์ URL
ว่า แล้ว Enter ถ้าได้ผลดังรูปแสดงว่าสนับสนุน PHP


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง OmniHTTPd บน Windows 95/98

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google