งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cache and Pipelines

2

3 ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)

4

5

6

7 Henry Ford’s Model T – First Affordable Car 15 Million cars were produced between 1908 and 1927 2.9 L Engine, 20 HP

8 First car to use a moving assembly line Assembly time reduced from 12.5 hrs to 1.5 hrs A new car came off the line every 3 miutes 1.5 Hrs

9 Cache Using a small amount of faster memory to store frequently used items from the slower main memory Internet HDD 1.Direct Download 2. Save & Open Analogy

10

11

12

13 Instruction Cache FLASHRAM ALU

14 ( ในกรณีที่ทุกคำสั่งที่ CPU ต้องการนั้นมีอยู่ใน Cache)

15 .................... int i;.................... i = 3; 000D: MOVLW 03 000E: BCF 03.5 000F: MOVWF 21........................................ do {.................... i--; 0010: DECF 21,F.................... } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS 03.2 0013: GOTO 010........................................ } 0014: SLEEP Pre-fetch Cache Fill up the cache

16 .................... int i;.................... i = 3; 000D: MOVLW 05 000E: BCF 03.5 000F: MOVWF 21........................................ do {.................... i--; 0010: DECF 21,F.................... } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS 03.2 0013: GOTO 010........................................ } 0014: SLEEP Buffered Cache Fetch current instruction only


ดาวน์โหลด ppt Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google