งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซ็นเซอร์ ในระบบหุ่นยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซ็นเซอร์ ในระบบหุ่นยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซ็นเซอร์ ในระบบหุ่นยนต์
อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

2 มนุษย์เรามีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง?
ฦฃฦ

3

4 เซ็นเซอร์ในชีวิตประจำวัน

5

6

7

8 หม้อหุงข้าวทำงานอย่างไร?

9 กลไกหม้อหุงข้าว Cook สูญเสียความเป็นแม่เหล็กที่ 103 องศา Finish
ที่มา: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10 NASA's Curiosity Rover

11

12 10-15 ซม 80 บาท

13 Proximity (ระยะ) แบบ Infrared ใช้การวัดมุมของแสงที่ตกกระทบ
ซม 300 บาท ภาครับมี CCD รับภาพอยู่ภายใน Source: Acroname Robotics

14 Proximity แบบใช้ Laser วัดมุมของแสงตกกระทบ
CCD Camera Laser

15 Proximity (ระยะ) แบบ Ultrasonic ใช้หลักการวัดเวลาที่เสียงสะท้อนกลับ
400 ซม 100 บาท 750 ซม 4,000 บาท

16 Proximity (ระยะ) แบบ Laser ใช้หลักการวัดเวลาที่แสงใช้สะท้อนกลับ
60 ม. (60,000 ซม) 27,000 บาท

17 Microsoft Kinect Sensor

18

19 Depth Sensing

20 Image - รูปภาพ

21 How a Digital Camera Works
The Image Sensor CCD, CMOS Light Filters How each RGB Pixel works

22 Acceleration (ความเร่ง) ใช้วัดระนาบได้ด้วย
3 แกน (x,y,z) 450 บาท

23 Force Sensitive Resistor (FSR) วัดแรงกดหรือแรงบิด
โค้งงอ (flex) 300 บาท แรงกดทับ (force) 350 บาท

24

25

26 Gas – ก๊าซต่างๆ เช่น CO, C02, Alcohol, ก๊าซติดไฟ
350 – 4,500 บาท

27 Metal – ตรวจจับโลหะ 500 บาท

28 Sound Level - ระดับเสียง
110 บาท

29 Magnetic Field - สนามแม่เหล็ก
140 บาท

30 Flow - การไหล 450 บาท

31 Humidity & Temperature ความชื้นและอุณหภูมิ
ความชื้นในดิน 300 บาท ความชื้นในอากาศ + อุณหภูมิ 700 บาท

32 Compass - เข็มทิศ 1,700 บาท

33 Current - กระแสไฟฟ้า 300 บาท

34 Water Level - ระดับน้ำ 600 บาท

35 PIR Motion Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) การเคลื่อนไหวจากความร้อนของสิ่งมีชีวิต
10 ม. 120 บาท

36 Thermal Camera: เทียบเท่ากับกล้องที่แต่ละ pixel ใช้ PIR เป็นตัวรับ

37 Microwave Motion Sensor ส่งลูกคลื่น Microwave แล้ววัดความถี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อสะท้อนกลับ (อาศัยหลักการ Doppler effect) 10 ม. 500 บาท

38 แหล่งเซ็นเซอร์ในประเทศไทย
Electronic Source. Thai Easy Elec. INEX. แสงตะวัน


ดาวน์โหลด ppt เซ็นเซอร์ ในระบบหุ่นยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google