งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ. มนุษย์เรามีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ. มนุษย์เรามีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

2 มนุษย์เรามีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง ?

3

4 เซ็นเซอร์ใน ชีวิตประจำวัน

5

6

7

8 หม้อหุงข้าวทำงานอย่างไร ?

9 กลไกหม้อหุงข้าว Cook Finish สูญเสียความเป็นแม่เหล็กที่ 103 องศา ที่มา : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10 NASA's Curiosity Rover

11

12 10-15 ซม 80 บาท

13 Proximity ( ระยะ ) แบบ Infrared ใช้การวัดมุมของแสงที่ตกกระทบ 100-150 ซม 300 บาท Source: Acroname Robotics ภาครับมี CCD รับภาพอยู่ภายใน

14 Proximity แบบใช้ Laser วัดมุมของแสงตก กระทบ Laser CCD Camera

15 Proximity ( ระยะ ) แบบ Ultrasonic ใช้หลักการวัดเวลาที่เสียงสะท้อน กลับ 400 ซม 100 บาท 750 ซม 4,000 บาท

16 Proximity ( ระยะ ) แบบ Laser ใช้หลักการวัดเวลาที่แสงใช้สะท้อนกลับ 60 ม. (60,000 ซม ) 27,000 บาท

17 Microsoft Kinect Sensor

18

19 Depth Sensing

20 Image - รูปภาพ

21 How a Digital Camera Works The Image Sensor CCD, CMOS Light Filters How each RGB Pixel works

22 Acceleration ( ความเร่ง ) ใช้วัดระนาบได้ด้วย 3 แกน (x,y,z) 450 บาท

23 Force Sensitive Resistor (FSR) วัดแรงกดหรือแรงบิด โค้งงอ (flex) 300 บาท แรงกดทับ (force) 350 บาท

24

25

26 Gas – ก๊าซต่างๆ เช่น CO, C02, Alcohol, ก๊าซติดไฟ 350 – 4,500 บาท

27 Metal – ตรวจจับโลหะ 500 บาท

28 Sound Level - ระดับเสียง 110 บาท

29 Magnetic Field - สนามแม่เหล็ก 140 บาท

30 Flow - การไหล 450 บาท

31 Humidity & Temperature ความชื้นและอุณหภูมิ ความชื้นในดิน 300 บาท ความชื้นในอากาศ + อุณหภูมิ 700 บาท

32 Compass - เข็มทิศ 1,700 บาท

33 Current - กระแสไฟฟ้า 300 บาท

34 Water Level - ระดับน้ำ 600 บาท

35 PIR Motion Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) การเคลื่อนไหวจากความร้อนของ สิ่งมีชีวิต 10 ม. 120 บาท

36 Thermal Camera: เทียบเท่ากับกล้องที่แต่ละ pixel ใช้ PIR เป็นตัวรับ

37 Microwave Motion Sensor ส่งลูกคลื่น Microwave แล้ววัดความถี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อ สะท้อนกลับ ( อาศัยหลักการ Doppler effect) 10 ม. 500 บาท

38 แหล่งเซ็นเซอร์ในประเทศไทย Electronic Source. www.es.co.thwww.es.co.th Thai Easy Elec. www.thaieasyelec.comwww.thaieasyelec.com www.thaisensormodule.com www.arduino.in.th INEX. www.inex.co.thwww.inex.co.th www.warf.com แสงตะวัน www.sangtawan.orgwww.sangtawan.org


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ. มนุษย์เรามีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google