งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor LAB 261314 Project Guideline http://mango.e-cpe.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor LAB 261314 Project Guideline http://mango.e-cpe.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor LAB Project Guideline

2 คะแนน 25% -Lab 1.4- Lab 5 25% - Final Exam 50% - Final Project

3 รายละเอียดการให้คะแนน
LAB – คะแนนดิบ 25% 1.4 2.1 2.2 3 4 5 Cert 2 6 9 Project – คะแนนดิบ 50% หัวข้อ Progress 1 Progress 2 ส่งงาน 15% 20% 50%

4 Calendar Aug-Sep 2010 26 2 9 16 23 Progress1 Progress2
Final Presentation 23

5 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน
LAB พื้นฐาน 3 Lab เรียนห้อง 521 เป็นหลัก นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง โครงงาน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์น้ำ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

6 ผู้ประสานงาน จะเป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
คอยช่วยและอำนวยความสะดวก การทำงานจะแบ่งเป็นสาย

7 การทำโครงงาน คิดหัวข้อโครงงาน (ส่ง NSC ได้)
วางแผนการทำงานกับผู้ประสานงานของกลุ่มตน ทำต้นแบบ สร้างวงจรบน Bread Board เขียนโปรแกรม PIC-C ควบคุม *เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดต่อกับวงจร *ทดลองทำแผ่นวงจร นำเสนอผลงาน * ไม่บังคับ

8 การเตรียมตัวสำหรับทำ LAB
ลงโปรแกรมต่อไปนี้ PIC-C User/pass = guest/cpecmu GoGo Monitor Firmware Downloader

9 ตัวอย่างโครงงาน Page Flipping System LCD Display Module
Touch Sensing Module Voice Recorder Current Sensor Heat Bath Controller

10

11 LCD Display Module

12 Touch Sensing Module

13 Voice Recorder Module

14 Current Sensing

15 Heat Bath Controller


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor LAB 261314 Project Guideline http://mango.e-cpe.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google