งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนที่ดีทำอย่างไร. รางวัลซีไรต์ 2006 งามพรรณ เวชชาชีวะ 2002 ปราบดา หยุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนที่ดีทำอย่างไร. รางวัลซีไรต์ 2006 งามพรรณ เวชชาชีวะ 2002 ปราบดา หยุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนที่ดีทำอย่างไร

2 รางวัลซีไรต์

3 2006 งามพรรณ เวชชาชีวะ 2002 ปราบดา หยุ่น

4 ปราบดา หยุ่น ได้รางวัลเมื่ออายุ 29 ปี แต่เขาไปโตที่เมืองนอก

5 ความสามารถในการเขียนเป็น สิ่งที่หาได้ยากในคนไทยส่วน ใหญ่ ถ้าเก่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการสร้างจุดเด่นให้ ตนเองอย่างมาก

6 ศึกษาตัวอย่างงานเขียนทาง วิชาการต่อไปนี้

7 การเขียนงานเขียนวิชาการ / วิจัย มีบทคัดย่อ – เพื่อให้เห็นภาพรวมของ เนื้อหาภายในหนึ่งย่อหน้า มีบทนำ – เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไป อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้อง – เพื่อปูความ เข้าใจให้กับผู้อ่าน อธิบายงานของตน – เพื่อให้เห็นว่างานที่ นำเสนอคือส่วนใด อธิบายผลอย่างชัดเจน มีสรุป – เพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญให้ผู้อ่าน อีกครั้ง มีแหล่งอ้างอิง – เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับงานของตน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนที่ดีทำอย่างไร. รางวัลซีไรต์ 2006 งามพรรณ เวชชาชีวะ 2002 ปราบดา หยุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google