งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor LAB 261314 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor LAB 261314 Introduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor LAB 261314 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle

2 ดูกิจกรรมการเรียนของวิชา โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดกลุ่มงานของตน

3 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน LAB พื้นฐาน 3 Lab  เรียนห้อง 521 เป็นหลัก  นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง โครงงาน  เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ  เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน  เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์น้ำ  เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

4 ผู้ประสานงาน จะเป็นตัวกลางระหว่าง นักศึกษากับอาจารย์ คอยช่วยและอำนวยความ สะดวก การทำงานจะแบ่งเป็นสาย

5 การทำโครงงาน คิดหัวข้อโครงงาน (ส่ง NSC ได้) วางแผนการทำงานกับผู้ประสานงานของกลุ่มตน ทำต้นแบบ  สร้างวงจรบน Bread Board  เขียนโปรแกรม PIC-C ควบคุม  *เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดต่อกับวงจร *ทดลองทำแผ่นวงจร นำเสนอผลงาน * ไม่บังคับ

6 การเตรียมตัวสำหรับทำ LAB ลงโปรแกรมต่อไปนี้ PIC-C  http://sw.e-cpe.org/picc  User/pass = guest/cpecmu GoGo Monitor  http://files.e-cpe.org/gogo/ Firmware Downloader  http://files.e-cpe.org/gogo/

7 ตัวอย่างโครงงาน Page Flipping System LCD Display Module Touch Sensing Module Voice Recorder Current Sensor Heat Bath Controller

8

9 LCD Display Module

10 Touch Sensing Module

11 Voice Recorder Module

12 Current Sensing

13 Heat Bath Controller


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor LAB 261314 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google