งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 process

2 Process กระบวนการ กระบวนการคือ โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่
มีการทำงานเป็นลำดับ กระบวนการ รวมถึง รีจีสเตอร์ของซีพียู Stack ข้อมูลชั่วคราว Data section

3 สถานะของกระบวนการ New กระบวนการถูกสร้างขึ้น
Ready กระบวนการรอเข้าใช้หน่วยประมวลผล Running กระบวนการกำลังทำตามคำสั่งของโปรแกรม Waiting กระบวนการกำลังรอให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น Terminate กระบวนการเสร็จสิ้นการทำงาน

4 PCB (process control box)
Os แทนกระบวนการต่างๆ ด้วย pcb ซึ่งจะเก็บรายละเอียดต่างๆของ process

5 pcb Process state เก็บสถานะของ process
Program counter บอกตำแหน่งบรรทัดของ process ที่จะทำงานต่อไป CPU register เก็บข้อมูลต่างๆของ process เมื่อเกิดการขัดจังหว่ะ

6 pcb CPU scheduling information memory - management information
Accounting information i/o status information

7 Process scheduling Scheduling queue แบบแถวคอย
เมื่อกระบวนการเข้าสู่ระบบ จะถูกจัดในแถวคอย ในหน่วยความจำ(disk) เมื่อเข้าสู่หน่วยความจำหลักกระบวนการจะถูกเก็บใน link list แถวพร้อม read queue ซึ่งพร้อมที่จะทำงานใน CPU

8 Ready Queue And Various I/O Device Queues
Operating System Concepts

9 Representation of Process Scheduling
Operating System Concepts แถวคอยที่เป็นตัวแทนของการจัดตารางกระบวนการ

10 เมื่อกระบวนการเข้าทำงานใน CPU อาจเกิดเหตุการณ์
กระบวนการร้องขออุปกรณ์ รับ ส่งข้อมูล กระบวนการสร้างกระบวนการย่อย และรอจน กระบวนการย่อยทำงานเสร็จ กระบวนการถูกขัดการทำงานโดยระบบ จะถูกหยุดและ ย้ายไปรอในแถวคอย

11 ตัวจัดตารางการทำงาน กระบวนการจะถูกย้ายจากแถวคอยหนึ่งไปอีกแถวคอนหนึ่งตลอดเวลาที่ กระบวนการทำงานอยู่ ซึ่ง os จะเลือกกระบวนการจากแถวคอยออกมา ตัวจัดตารางระยะยาว เลือกกระบวนการจาก disk สูหน่วยความจำหลัก ตัวจัดตารางระยะสั้น เลือกกระบวนการในแถวพร้อม เข้าใช้ CPU ตัวจัดตารางระยะสั้นจะทำงานบ่อย ทุกๆ10 มิลลิวินาที ตัวจัดตารางระยะยาว จะทำเมื่อมีกระบวนการอกจากระบบ

12 Addition of Medium Term Scheduling
Operating System Concepts

13 ตัวจัดตารางระยะกลาง ย้ายกระบวนการออกจากหน่วยความจำหลักเพื่อลดจำนวนกระบวนการ ในหน่วยความจำ ทำให้ cpu ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะถูกนำกลับมาเมื่อถึง เวลาทีเหมาะสม เรียกว่าการ swapping

14 การเปลี่ยนงาน คือการเปลี่ยนกระบวนการเข้าทำงานซึ่งจะมีการเก็บค่าของ กระบวนการเดิม และ นำค่าของกระบวนการใหม่เข้ามา

15 การดำเนินการของกระบวนการ
การสร้างกระบวนการ โดยคำสั่งเรียกระบบ การเสร็จสิ้นกระบวนการ

16 การทำงานร่วมกันของกระบวนการ
กระบวนการใน os อาจเป็นกระบวนการอิสระ หรือ กระบวนการที่ทำงานร่วมกัน สิ่งที่ต้องเตรียมถ้าทำงานร่วมกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน แชร์กันได้ การคำนวณรวดเร็วขึ้น แตกงานเป็นส่วนย่อย แต่ต้องมีหลายหน่วยประมวลผล ระบบย่อย สร้างโมดูล หน้าที่ละหนึ่งกระบวนการ ความสะดวกสบาย สามารถทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกัน

17 การสื่อสารระหว่างกระบวนการ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบข่าวสาร send-receive สามารถส่งข้อมูลผ่าน communication link หากันได้

18 การตั้งชื่อ กระบวนการที่ติดต่อสื่อสารกันสามารถ อ้างอิงได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม การสื่อสารโดยตรง ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับโดยตรง send(p,message) การสื่อสารทางอ้อมข้อความถูกส่งผ่าน port ไปยังกล่อง รับซึ่งจะมีเฉพาะแต่ละกระบวนการ ถ้าใช้กล่องร่วมกันก็ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

19 การพักข้อมูล ความจุ ใช้เป็นแหล่งกำหนดการเก็บข้อมูล
ความจุแบบศูนย์ ความยาวของแถวเป็นศูนย์ ไม่มีที่เก็บข้อมูล ความจุแบบมีขอบเจต ความจุมีขนาดจำกัด ความจุไร้ขอบเขต

20 ข้อยกเว้น ข้อความสูญหาย ข้อความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google