งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROCESS. P ROCESS กระบวนการ กระบวนการคือ โปรแกรมที่กำลัง ทำงานอยู่ มีการทำงานเป็นลำดับ กระบวนการ รวมถึง รีจีสเตอร์ของซีพียู Stack ข้อมูลชั่วคราว Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROCESS. P ROCESS กระบวนการ กระบวนการคือ โปรแกรมที่กำลัง ทำงานอยู่ มีการทำงานเป็นลำดับ กระบวนการ รวมถึง รีจีสเตอร์ของซีพียู Stack ข้อมูลชั่วคราว Data."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROCESS

2 P ROCESS กระบวนการ กระบวนการคือ โปรแกรมที่กำลัง ทำงานอยู่ มีการทำงานเป็นลำดับ กระบวนการ รวมถึง รีจีสเตอร์ของซีพียู Stack ข้อมูลชั่วคราว Data section

3 สถานะของกระบวนการ New กระบวนการถูกสร้างขึ้น Ready กระบวนการรอเข้าใช้หน่วยประมวลผล Running กระบวนการกำลังทำตามคำสั่งของโปรแกรม Waiting กระบวนการกำลังรอให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น Terminate กระบวนการเสร็จสิ้นการทำงาน

4 PCB ( PROCESS CONTROL BOX ) Os แทนกระบวนการต่างๆ ด้วย pcb ซึ่งจะเก็บรายละเอียดต่างๆของ process

5 PCB Process state เก็บสถานะของ process Program counter บอกตำแหน่งบรรทัดของ process ที่ จะทำงานต่อไป CPU register เก็บข้อมูลต่างๆของ process เมื่อเกิดการ ขัดจังหว่ะ

6 PCB CPU scheduling information memory - management information Accounting information i/o status information

7 P ROCESS SCHEDULING Scheduling queue แบบแถวคอย เมื่อกระบวนการเข้าสู่ระบบ จะถูกจัดใน แถวคอย ในหน่วยความจำ (disk) เมื่อเข้า สู่หน่วยความจำหลักกระบวนการจะถูก เก็บใน link list แถวพร้อม read queue ซึ่งพร้อมที่จะทำงานใน CPU

8 Operating System Concepts R EADY Q UEUE A ND V ARIOUS I/O D EVICE Q UEUES

9 Operating System Concepts R EPRESENTATION OF P ROCESS S CHEDULING แถวคอยที่เป็นตัวแทนของการจัดตารางกระบวนการ

10 เมื่อกระบวนการเข้าทำงานใน CPU อาจเกิดเหตุการณ์ กระบวนการร้องขออุปกรณ์ รับ ส่ง ข้อมูล กระบวนการสร้างกระบวนการย่อย และรอจนกระบวนการย่อยทำงาน เสร็จ กระบวนการถูกขัดการทำงานโดย ระบบ จะถูกหยุดและย้ายไปรอใน แถวคอย

11 ตัวจัดตารางการทำงาน กระบวนการจะถูกย้ายจากแถวคอยหนึ่งไปอีก แถวคอนหนึ่งตลอดเวลาที่กระบวนการทำงาน อยู่ ซึ่ง os จะเลือกกระบวนการจากแถวคอย ออกมา ตัวจัดตารางระยะยาว เลือกกระบวนการจาก disk สูหน่วยความจำหลัก ตัวจัดตารางระยะสั้น เลือกกระบวนการในแถว พร้อม เข้าใช้ CPU ตัวจัดตารางระยะสั้นจะทำงานบ่อย ทุกๆ 10 มิลลิวินาที ตัวจัดตารางระยะยาว จะทำเมื่อมีกระบวนการ อกจากระบบ

12 Operating System Concepts A DDITION OF M EDIUM T ERM S CHEDULING

13 ย้ายกระบวนการออกจากหน่วยความจำหลัก เพื่อลดจำนวนกระบวนการในหน่วยความจำ ทำให้ cpu ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะถูกนำ กลับมาเมื่อถึงเวลาทีเหมาะสม เรียกว่าการ swapping ตัวจัดตารางระยะกลาง

14 การเปลี่ยนงาน คือการเปลี่ยนกระบวนการเข้าทำงาน ซึ่งจะมีการเก็บค่าของ กระบวนการเดิม และ นำค่าของกระบวนการใหม่เข้ามา

15 การดำเนินการของ กระบวนการ การสร้างกระบวนการ โดย คำสั่งเรียกระบบ การเสร็จสิ้นกระบวนการ

16 การทำงานร่วมกันของ กระบวนการ กระบวนการใน os อาจเป็น กระบวนการอิสระ หรือกระบวนการที่ ทำงานร่วมกัน สิ่งที่ต้องเตรียมถ้าทำงานร่วมกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน แชร์กันได้ การคำนวณรวดเร็วขึ้น แตกงานเป็น ส่วนย่อย แต่ต้องมีหลายหน่วย ประมวลผล ระบบย่อย สร้างโมดูล หน้าที่ละหนึ่ง กระบวนการ ความสะดวกสบาย สามารถทำงานได้ หลายๆอย่างพร้อมกัน

17 การสื่อสารระหว่าง กระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบข่าวสาร send-receive สามารถส่งข้อมูลผ่าน communication link หากันได้

18 การตั้งชื่อ กระบวนการที่ติดต่อสื่อสารกันสามารถ อ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การสื่อสารโดยตรง ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ โดยตรง send(p,message) การสื่อสารทางอ้อมข้อความถูกส่งผ่าน port ไปยังกล่องรับซึ่งจะมีเฉพาะแต่ ละกระบวนการ ถ้าใช้กล่องร่วมกันก็ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

19 การพักข้อมูล ความจุ ใช้เป็นแหล่งกำหนดการเก็บ ข้อมูล ความจุแบบศูนย์ ความยาวของแถวเป็น ศูนย์ ไม่มีที่เก็บข้อมูล ความจุแบบมีขอบเจต ความจุมีขนาด จำกัด ความจุไร้ขอบเขต

20 ข้อยกเว้น ข้อความสูญหาย ข้อความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt PROCESS. P ROCESS กระบวนการ กระบวนการคือ โปรแกรมที่กำลัง ทำงานอยู่ มีการทำงานเป็นลำดับ กระบวนการ รวมถึง รีจีสเตอร์ของซีพียู Stack ข้อมูลชั่วคราว Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google