งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิกการค้นหาข้อมูล จาก Internet. การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัว ดำเนินการ การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (+) Ex. Java +Database Stop Word หรือ Common.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิกการค้นหาข้อมูล จาก Internet. การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัว ดำเนินการ การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (+) Ex. Java +Database Stop Word หรือ Common."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิกการค้นหาข้อมูล จาก Internet

2 การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัว ดำเนินการ การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (+) Ex. Java +Database Stop Word หรือ Common Word Ex. a, an, the, and, or, is, am, are ฯลฯ การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (-) Ex. Java –Database การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (“ “) Ex. “to be or not to be”

3 การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัว ดำเนินการ การค้นหาข้อมูลด้วยคำว่า OR Ex. Java OR Database การค้นหาคำพ้องความหมาย ด้วย เครื่องหมาย (~) Ex. ~love การค้นหาคำที่ไม่แน่ใจด้วย เครื่องหมาย (*) Ex. “I * Bangkok” การค้นหาช่วงชุดของตัวเลขด้วย เครื่องหมาย (..) Ex. DVD $50..$100

4 การใช้ตัวดำเนินการร่วมกันเพื่อ ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น “Thailand Statistics” ~Information 2548..2549 – Travel เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลสถิติของประเทศ ไทยในปี 2548 ถึงปี 2549 โดยไม่ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว

5 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง ค้นหาเฉพาะเอกสารชนิดที่ต้องการด้วยคำสั่ง Filetype: หรือ Ext: รูปแบบ ( คำค้นหา )filetype:( นามสกุลของ ไฟล์ ) ตัวอย่าง Java filetype:ppt Java ext:ppt ถ้าต้องการค้นหาชนิดของ File มากกว่า 1 ชนิด ก็ต้องใช้ OR ช่วย Ex. Java ext:PDF OR ext:DOC

6 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง ค้นหาเฉพาะเว็บไซท์ที่เรากำหนด ด้วยคำสั่ง Site รูปแบบ ( คำค้นหา )site:(URL ที่ต้องการ ค้นหา ) ตัวอย่าง economy site:www.tu.ac.th economy site:.th

7 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง ค้นหาหนังสือที่ต้องการด้วยคำสั่ง book about รูปแบบ book about ( คำค้น ) ตัวอย่าง book about Thai spa

8 ค้นหาโดยจำกัดขอบเขตคำที่ต้องการ คำสั่งรายละเอียด Allintext: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วน ข้อความ (Text) ของหน้าเว็บ Intext: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำใน ส่วนข้อความ (Text) ของหน้าเว็บ Allintitle: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วน ไตเติล (Title) ของหน้าเว็บ Intitle: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำใน ส่วนไตเติล (Title) ของหน้าเว็บ Allinurl: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วน URL ของหน้าเว็บ Inurl: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำใน ส่วน URL ของหน้าเว็บ Allinanch or: เจาะจงค้นหาเฉพาะหน้าเว็บซึ่งมึคำที่ต้องการ ทั้งหมดอยูที่ลิงค์ในหน้าเว็บนั้น ๆ Inanchor : เจาะจงค้นหาเฉพาะหน้าเว็บซึ่งมึคำที่ต้องการ อย่างน้อย 1 คำปรากฏอยู่ที่ลิงค์ในหน้าเว็บนั้น

9 Allintext หาคำค้นทั้งหมดในส่วนข้อความ (Text) ของ หน้าเว็บ รูปแบบการค้นหา allintext:( คำที่ต้องการ ค้นหา ) ตัวอย่าง allintext:thailand travel phuket

10 Intext หาคำค้นเพียง 1 คำในส่วนข้อความ (Text) ของหน้าเว็บ รูปแบบการค้นหา intext:( คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง intext:thailand travel phuket

11 Allintitle หาคำค้นทั้งหมดในส่วนไตเติล (Title) ของ หน้าเว็บ รูปแบบการค้นหา allintitle:( คำที่ต้องการ ค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง allintitle:thailand travel phuket

12 intitle หาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำในส่วนไต เติล (Title) รูปแบบการค้นหา intitle:( คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง intitle:thailand travel phuket

13 Allinurl ค้นหาเจาะจงเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วน URL ของหน้าเว็บ รูปแบบการค้นหา allinurl:( คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง allinurl:thailand travel phuket

14 inurl ค้นหาเจาะจงเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำในส่วน URL ของหน้าเว็บ รูปแบบการค้นหา inurl:( คำที่ต้องการค้นหา คั่น ด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง inurl:thailand travel phuket

15 Allinanchor แสดงหน้าเว็บเพจที่มีคำค้นหาทั้งหมดปรากฏ อยู่ในลิงค์ รูปแบบการค้นหา allinanchor:( คำที่ต้องการ ค้นหา คั่นด้วยการ เว้นวรรคกรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง allinanchor:phuket weather map

16 inanchor แสดงหน้าเว็บเพจที่มีคำค้นหาอย่างน้อย 1 คำปรากฏอยู่ในลิงค์ รูปแบบการค้นหา inanchor: ( คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ ) ตัวอย่าง inanchor:thailand travel phuket


ดาวน์โหลด ppt เทคนิกการค้นหาข้อมูล จาก Internet. การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัว ดำเนินการ การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องหมาย (+) Ex. Java +Database Stop Word หรือ Common.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google