งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิกการค้นหาข้อมูลจาก Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิกการค้นหาข้อมูลจาก Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิกการค้นหาข้อมูลจาก Internet

2 การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัวดำเนินการ
การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องหมาย (+) Ex. Java +Database Stop Word หรือ Common Word Ex. a, an, the, and, or, is, am, are ฯลฯ การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องหมาย (-) Ex. Java –Database การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องหมาย (“ “) Ex. “to be or not to be”

3 การค้นหาให้ตรงเป้าหมายด้วยตัวดำเนินการ
การค้นหาข้อมูลด้วยคำว่า OR Ex. Java OR Database การค้นหาคำพ้องความหมาย ด้วยเครื่องหมาย (~) Ex. ~love การค้นหาคำที่ไม่แน่ใจด้วยเครื่องหมาย (*) Ex. “I * Bangkok” การค้นหาช่วงชุดของตัวเลขด้วยเครื่องหมาย (..) Ex. DVD $50..$100

4 การใช้ตัวดำเนินการร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
“Thailand Statistics” ~Information –Travel เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลสถิติของประเทศไทยในปี 2548 ถึงปี 2549 โดยไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

5 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง
ค้นหาเฉพาะเอกสารชนิดที่ต้องการด้วยคำสั่ง Filetype: หรือ Ext: รูปแบบ (คำค้นหา )filetype:(นามสกุลของไฟล์) ตัวอย่าง Java filetype:ppt Java ext:ppt ถ้าต้องการค้นหาชนิดของ File มากกว่า 1 ชนิด ก็ต้องใช้ OR ช่วย Ex. Java ext:PDF OR ext:DOC

6 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง
ค้นหาเฉพาะเว็บไซท์ที่เรากำหนด ด้วยคำสั่ง Site รูปแบบ (คำค้นหา )site:(URL ที่ต้องการค้นหา) ตัวอย่าง economy site:www.tu.ac.th economy site:.th

7 ใช้คำพิเศษเพื่อค้นหาแบบเจาะจง
ค้นหาหนังสือที่ต้องการด้วยคำสั่ง book about รูปแบบ book about (คำค้น) ตัวอย่าง book about Thai spa

8 ค้นหาโดยจำกัดขอบเขตคำที่ต้องการ
คำสั่ง รายละเอียด Allintext: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วนข้อความ(Text) ของหน้าเว็บ Intext: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำในส่วนข้อความ(Text) ของหน้าเว็บ Allintitle: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วนไตเติล(Title) ของหน้าเว็บ Intitle: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำในส่วนไตเติล(Title) ของหน้าเว็บ Allinurl: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นทั้งหมดในส่วน URL ของหน้าเว็บ Inurl: เจาะจงค้นหาเฉพาะเว็บที่มีคำค้นเพียง 1 คำในส่วน URL ของหน้าเว็บ Allinanchor: เจาะจงค้นหาเฉพาะหน้าเว็บซึ่งมึคำที่ต้องการทั้งหมดอยูที่ลิงค์ในหน้าเว็บนั้น ๆ Inanchor: เจาะจงค้นหาเฉพาะหน้าเว็บซึ่งมึคำที่ต้องการอย่างน้อย 1 คำปรากฏอยู่ที่ลิงค์ในหน้าเว็บนั้น

9 allintext:(คำที่ต้องการค้นหา) ตัวอย่าง
รูปแบบการค้นหา allintext:(คำที่ต้องการค้นหา) ตัวอย่าง allintext:thailand travel phuket

10 intext:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง
รูปแบบการค้นหา intext:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง intext:thailand travel phuket

11 allintitle:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ)
รูปแบบการค้นหา allintitle:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง allintitle:thailand travel phuket

12 intitle:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง
รูปแบบการค้นหา intitle:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง intitle:thailand travel phuket

13 allinurl:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง
รูปแบบการค้นหา allinurl:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง allinurl:thailand travel phuket

14 inurl:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง
รูปแบบการค้นหา inurl:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้นวรรค กรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง inurl:thailand travel phuket

15 allinanchor:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการ เว้นวรรคกรณีมีหลายคำ)
แสดงหน้าเว็บเพจที่มีคำค้นหาทั้งหมดปรากฏอยู่ในลิงค์ รูปแบบการค้นหา allinanchor:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการ เว้นวรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง allinanchor:phuket weather map

16 inanchor รูปแบบการค้นหา
แสดงหน้าเว็บเพจที่มีคำค้นหาอย่างน้อย 1 คำปรากฏอยู่ในลิงค์ รูปแบบการค้นหา inanchor:(คำที่ต้องการค้นหา คั่นด้วยการเว้น วรรคกรณีมีหลายคำ) ตัวอย่าง inanchor:thailand travel phuket


ดาวน์โหลด ppt เทคนิกการค้นหาข้อมูลจาก Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google