งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียน เห็น อะไรบ้าง ค่ะ ? การ ทดลอง. เซลล์เยื่อหอม เซลล์สาหร่ายหาง กระรอก เซลล์เยื่อบุข้าง แก้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียน เห็น อะไรบ้าง ค่ะ ? การ ทดลอง. เซลล์เยื่อหอม เซลล์สาหร่ายหาง กระรอก เซลล์เยื่อบุข้าง แก้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียน เห็น อะไรบ้าง ค่ะ ? การ ทดลอง

2 เซลล์เยื่อหอม เซลล์สาหร่ายหาง กระรอก เซลล์เยื่อบุข้าง แก้ม

3 ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) ผนังเซลล์ (Cell wall) นิวเคลียส (Nucleus) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ผนังเซลล์ (Cell wall) ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) นิวเคลียส (Nucleus) ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)

4 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ เซลล์พืชและสัตว์ (Cell wall) (Cytoplasm) (Nucleus) Cell membrane) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)

5 เซลล์พีชเซลล์สัตว์ 1. รูปร่างค่อนข้างเป็น เหลี่ยม 2. มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. มีคลอโรพลาสต์ 5. ไม่มีเซนทริโอล 1. รูปร่างค่อนข้างกลม 2. ไม่มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 5. มีเซนทริโอลใช้ในการ แบ่งเซลล์ ตารางเปรียบเทียบเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์

6 ลองทาย ดู ? เซลล์สัตว์ เซลล์พืช

7

8 เซลล์ สัตว์


ดาวน์โหลด ppt นักเรียน เห็น อะไรบ้าง ค่ะ ? การ ทดลอง. เซลล์เยื่อหอม เซลล์สาหร่ายหาง กระรอก เซลล์เยื่อบุข้าง แก้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google