งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะ?
การทดลอง นักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะ?

2 เซลล์สาหร่ายหางกระรอก
เซลล์เยื่อหอม เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์สาหร่ายหางกระรอก

3 ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)
ผนังเซลล์ (Cell wall) นิวเคลียส (Nucleus) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ผนังเซลล์ (Cell wall) ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) นิวเคลียส (Nucleus) ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)

4 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของเซลล์พืชและสัตว์
(Nucleus) (Cytoplasm) Cell membrane) (Cell wall) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)

5 ตารางเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เซลล์พีช เซลล์สัตว์ 1. รูปร่างค่อนข้างเป็นเหลี่ยม 2. มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. มีคลอโรพลาสต์ 5. ไม่มีเซนทริโอล 1. รูปร่างค่อนข้างกลม 2. ไม่มีผนังเซลล์ 4. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 5. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์

6 ลองทายดู ? เซลล์พืช เซลล์สัตว์

7 เซลล์พืช

8 เซลล์สัตว์


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google