งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 11 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 11 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 11 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 ลองกอง

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 ลองกอง longkong; Lansium dookoo Griff.; Meliaceae; santol family

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 ต้น ใบ ช่อดอก ตาดอก ตัดแต่งช่อดอก ช่อผลแก่ ห่อผล ลองกอง

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 ผลแตก โรคราดำที่ผิวเปลือก หนอนชอนใต้ผิวเปลือกลำต้น ศัตรูลองกอง

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 บรรจุภัณฑ์ 400x300x120 มม. 5 กก.

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 ฝรั่ง

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 ฝรั่ง guava Psidium guajava L. Myrtaceae; rose apple family

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 ต้น กิ่งที่มีใบและดอก ผล ผลอ่อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 พันธุ์ Blanca พันธุ์ผลเหลืองเนื้อชมพู พันธุ์ Beaumont พันธุ์กลมสาลี่ฝรั่งไร้เมล็ด พันธุ์

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 การตัดชำ

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 การติดตา

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 การเสียบยอด

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 การทาบกิ่ง

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 การตอนกิ่ง

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 ตัดแต่ง ห่อผล พยุงผล การดูแลรักษา

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 โรคแอนแทรกโนส แมลงวันทอง หนอนกินใบ ศัตรูฝรั่ง

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 400x300x100 มม., 5 กก. บรรจุภัณฑ์

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 ฝรั่งในน้ำเชื่อม ไซรัป แยม เนกต้า เยลลี่ อบแห้ง ชา ผลิตภัณฑ์

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 เทียนหอม สบู่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 ชมพู่

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 ชมพู่แก้มแหม่ม Java apple; semarang rose apple; wax apple; wax jambu; Eugenia javanica Lam.; Syzygium javanicum Merr. & L. M. Perry

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 ชมพู่แก้มแหม่ม หลากพันธุ์

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 ชมพู่สาแหรก Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis L.; Syzygium malaccensis Merr. & L. M. Perry; Jambosa malaccensis D.C.; Eugenia macrophylla Lam.

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 ชมพู่มะเหมี่ยว Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis var. purpurea L.

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 ชมพู่มะเหมี่ยว

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 ชมพู่แช่อิ่ม ชมพู่กวน ชมพู่สามรส ผลิตภัณฑ์

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 มะเฟือง

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 มะเฟือง star fruit; carambola; Avorroa carambola L.; Avorroaceae; star fruit family

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 ต้นกิ่งที่มีใบและช่อดอกช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 มะเฟืองหลากพันธุ์

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 น้ำมะเฟือง ซอสมะเฟือง ขนมอบ มะเฟืองแช่อิ่ม ไวน์มะเฟือง เทียนหอม ผลิตภัณฑ์

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 ตะลิงปลิง bilimbi; Avorroa bilimbi L.

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 ทับทิม

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 ทับทิม pomegranate; Punica granatum L.; Punicaceae; pomegranate family

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 ต้น กิ่งที่มีใบและดอก ดอก ใบ ผลแก่ เมล็ด

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 ทับทิมหลากพันธุ์

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 ทับทิมบอนไซ ทับทิมประดับ ทับทิมแคระ ทับทิมดอกซ้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 น้ำทับทิมน้ำเข้มข้น ซอสปรุงรส น้ำมันจากเมล็ด น้ำส้มสายชู เทียนหอม แชมพู เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 อบแห้งแช่อิ่ม เชื่อม ไวน์ ดอง น้ำ มะยม Star gooseberry Phyllanthus acidus L.

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 ลูกตาล Toddy palm; Borassus flabellifer L.

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 สตาร์แอปเปิล Star apple; Chrysophyllum cainito L.


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 11 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google