งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง
บทที่ 11 ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลองกอง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 ลองกอง longkong; Lansium dookoo Griff.;
Meliaceae; santol family เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตาดอก ช่อดอก ใบ ต้น ห่อผล ตัดแต่งช่อดอก ช่อผลแก่ ลองกอง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
หนอนชอนใต้ผิวเปลือกลำต้น โรคราดำที่ผิวเปลือก ผลแตก ศัตรูลองกอง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
400x300x120 มม. 5 กก. บรรจุภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฝรั่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฝรั่ง guava Psidium guajava L. Myrtaceae; rose apple family เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลอ่อน กิ่งที่มีใบและดอก ต้น ผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์กลมสาลี่ ฝรั่งไร้เมล็ด พันธุ์ Blanca พันธุ์ผลเหลืองเนื้อชมพู พันธุ์ Beaumont พันธุ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การตัดชำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การติดตา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การเสียบยอด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การทาบกิ่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การตอนกิ่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตัดแต่ง พยุงผล ห่อผล การดูแลรักษา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แมลงวันทอง โรคแอนแทรกโนส หนอนกินใบ ศัตรูฝรั่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
400x300x100 มม., 5 กก. บรรจุภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ไซรัป แยม ฝรั่งในน้ำเชื่อม เนกต้า อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ ชา เยลลี่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เทียนหอม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ สบู่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ชมพู่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 ชมพู่แก้มแหม่ม Java apple; semarang rose apple; wax apple; wax jambu;
Eugenia javanica Lam.; Syzygium javanicum Merr. & L. M. Perry เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 ชมพู่แก้มแหม่มหลากพันธุ์
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis L.;
ชมพู่สาแหรก Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis L.; Syzygium malaccensis Merr. & L. M. Perry; Jambosa malaccensis D.C.; Eugenia macrophylla Lam. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis var. purpurea L.
ชมพู่มะเหมี่ยว Malay rose apple; pomerac; Eugenia malaccensis var. purpurea L. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ชมพู่มะเหมี่ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ชมพู่แช่อิ่ม ชมพู่สามรส ชมพู่กวน ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะเฟือง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 มะเฟือง star fruit; carambola; Avorroaceae; star fruit family
Avorroa carambola L.; Avorroaceae; star fruit family เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ต้น กิ่งที่มีใบและช่อดอก ช่อดอก ผลแก่ ผลอ่อน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะเฟืองหลากพันธุ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ขนมอบ น้ำมะเฟือง ซอสมะเฟือง มะเฟืองแช่อิ่ม เทียนหอม ผลิตภัณฑ์ ไวน์มะเฟือง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตะลิงปลิง bilimbi; Avorroa bilimbi L. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทับทิม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 Punicaceae; pomegranate family
Punica granatum L.; Punicaceae; pomegranate family เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ใบ ดอก กิ่งที่มีใบและดอก ต้น เมล็ด ผลแก่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทับทิมหลากพันธุ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทับทิมแคระ ทับทิมดอกซ้อน ทับทิมบอนไซ ทับทิมประดับ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้ำส้มสายชู น้ำทับทิม น้ำเข้มข้น เทียนหอม น้ำมันจากเมล็ด ซอสปรุงรส แชมพู เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะยม Star gooseberry Phyllanthus acidus L. เชื่อม อบแห้ง แช่อิ่ม ดอง น้ำ ไวน์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 Borassus flabellifer L.
ลูกตาล Toddy palm; Borassus flabellifer L. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 Chrysophyllum cainito L.
สตาร์แอปเปิล Star apple; Chrysophyllum cainito L. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt ไม้ผลเมืองร้อนขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google