งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทาง พันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทาง พันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทาง พันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด

2 World map แหล่งกำเนิดพันธุ์พืช

3 World map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 วาวิลอฟ ชาวรัสเซีย ได้ออก สำรวจพันธุ์พืชทั่วโลก ทำให้ ทราบถึงการกระจายพันธุ์ของ พืช ได้จัดแหล่งที่พบพันธุ์พืช ออกเป็น 9 แหล่งใหญ่ด้วยกัน

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 มิลเล็ท บักวีท ถั่วเหลือง สาลี่ แอปเปิล ท้อ

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ปอกระเจา อ้อย ส้ม ถั่วต่างๆ

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 กล้วย ส้ม ข้าว

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 ข้าวสาลี ถั่ว เลนทิล ถั่วเขียว ชิคพี

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 องุ่น แตงชนิดต่างๆ สาลี่ เชอรี่ วอลนัท อัลมอนด์

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 มะกอก ผักต่างๆ

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 ข้าวสาลี ถั่วต่างๆ

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ข้าวโพด ฝ้าย โกโก้ พริก ฟักทอง

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 มันฝรั่ง มะเขือเทศ ยาสูบ สับปะรด ถั่งลิสง

13

14

15 การปรับปรุงพันธุ์ การที่มีพันธุ์ต่างอยู่ หลายกลุ่ม ทำให้เกิดงาน ที่เรียกว่า germplasm collection ซึ่ง จุดประสงค์ของการ รวบรวมพันธุ์นี้ เพื่อให้นัก ปรับปรุงพันธุ์สามารถใช้ ประโยชน์จากพันธุ์ที่มีอยู่ ได้เต็มที่

16 การรวบรวมพันธุ์พืช ข้าว International Rice Research Institute (IRRI), ลอสบานอส ฟิลิปปินส์ ข้าวโพด Center International de Mejoramento de Maize y Trigo (CIMMYT) เมืองเอลบา ทาน เมกซิโก

17 การรวบรวมพันธุ์ มันฝรั่ง International Potato Center เมืองลิมา เปรู ผัก Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) ไต้หวัน Royal Botanic Garden at Kew

18 การรวบรวมพันธุ์ Institute National de Recherche Agronomique เมือง แวร์ซายล์ส ฝรั่งเศส Foundation for Agricultural Breeding เมืองวาเกนนิเกน เนเธอร์แลนด์ National Agricultural Research Center Yatabe เมืองซูกูบะ ญี่ปุ่น

19 ความหลากหลายทาง พันธุกรรม วิวัฒนาการ Evolution สิ่งมีชีวิต A สิ่งมีชีวิต B เวลา สภาพแวดล้อม การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ การกลายพันธุ์

20 การปรับปรุงพันธุ์ กระตุ้นให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง แหล่งที่มา ของพันธุ์ที่จะนำมาใช้ใน การปรับปรุงพันธุ์ 1. พันธุ์ป่า พบในธรรมชาติ ไม่มีการ คัดเลือกโดยมนุษย์ เป็น พันธุ์ที่ปรับตัวในสภาพ ธรรมชาติได้ดีแล้ว

21 การปรับปรุงพันธุ์ 2. Landraces พันธุ์ปลูกที่มนุษย์ได้มี การปลูกมาช้านานแล้ว แต่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการ ปลูกเป็นการค้าแล้ว

22 การปรับปรุงพันธุ์ 3. ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการ ผสมพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น การผสมตามธรรมชาติ หรือมนุษย์เป็นผู้ทำขึ้น

23 รูปแบบการถ่ายทอด การถ่ายทอด ลักษณะต่างๆของพืช ขึ้นอยู่กับยีนที่ควบคุม และผลของ สภาพแวดล้อมที่มีผล ต่อการแสดงออกของ ยีนนั้นๆ 1

24 ปัจจัยที่มีผลต่อการ แสดงออกของลักษณะ (Phenotype, P) - ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genotype, G) - ปัจจัยของสิ่งแวดล้อม (Environment, E) P = G + E

25 ปัจจัยทางพันธุกรรม - ลักษณะทางเชิงคุณภาพ (Qualitative inheritance) ควบคุมด้วยยีนจำนวนน้อย มองเห็นได้ชัดเจน - ลักษณะทางเชิงปริมาณ (Quantitative inheritance) ควบคุมด้วยยีนหลายตัว (polygenes)

26 ปัจจัยของ สภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ คัดเลือกลักษณะที่ต้องการ สูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะที่มีการถ่ายทอดมา จากพ่อแม่ Heritability, H = G G + E H มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1

27 Heritability Heritability, H = G G + E 1 = E ไม่มีผลต่อการ แสดงออกของยีนเลย 0 = G ไม่สามารถแสดงออก ได้ ลักษณะที่ปรากฎให้เห็น เป็นผลอันเนื่องมาจาก สภาพแวดล้อม

28 ค่าความแปรปรวน ในงานการปรับปรุงพันธุ์ ต้องมีการทดสอบผลของ การประเมินลักษณะต่างๆที่ ทำการคัดเลือกด้วย โดยใช้ วิธีการทางสถิติมาเป็น ตัวชี้วัด ได้มาจากการศึกษา ที่มีจำนวนซ้ำมากๆ ทำให้ เกิดความแม่นยำของผลที่ได้ และเป็นการลดผลอัน เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ด้วย


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทาง พันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google