งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 5 สับปะรด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 สับปะรด pineapple Ananas comosus L.;
A. sativus Schult. f.; Bromelia comosa L. Bromeliaceae สับปะรดแดง Ananas bracteatus สับปะรดแคระ Ananas nanas สับปะรดดอก Billbergia thyrsoidea เคราฤาษี Tillandsia usmeoides เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทิลแลนเซีย บรอมิลเลียต สับปะรดแคระ สับปะรดจิ๋ว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin Central America i.e. Paraguay เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Distribution Guadaloupe (1493), Panama (1503), Madagascar (1548), S-India (1550), Philippines (1558), Indonesia (1599), W-Africa (1602), Taiwan (1650), S-Africa (1660), Mauritius (1661), Australia (1839), Hawaii (1886) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 นิสัยการเจริญเติบโตหลายฤดูของสับปะรด
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Botany - Habit : perennial, xerophyte. - Root : Usually adventitious , Ø 3 m and 1.5 m deep, with axillary roots and soil roots. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Stem : Main stem stout, short, 20-25 cm long. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Leaf : Rosette with phyllotaxy 5/13, narrow-leaved, 5-8 x cm; sessile; margin entire or more or less with spines; adaxial leaf dark green or blotches w. red or yellow; abaxial leaf silver and w. trichomes; 70-80 leaves per plant. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Inflorescence : Spike at terminal; peduncle stout, 7-15 cm long; flowered; phyllotaxy 8/21. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Flower : Sessile.  K 3 C (3) A 3+3 Ḡ 3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Fruit : Multiple fruits or syncarp, berry-like; fruitlets; shape cylindrical, oblong or barrel; size kg; crown w. phyllotaxy 5/13. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตาย่อย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Seed : Seedless or seedy of 2,000-3,000 seeds per fruit; seed size 5 x 1.2 mm. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สับปะรด pineapple; Ananas comosus Merr.; Ananas sativus Schult. f.; Bromelia comosa L ต้น (x 1/10) 2. ช่อดอก (x 1/8) 3. ดอก (x 2) 4. ดอกผ่าตามยาว (x 3) 5. ผล (x 3/8) 6. ผลผ่าตามยาว (x ¼) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรด 1. กลุ่มคาเยน (Cayenne) เช่น พันธุ์ปัตตาเวีย ตาดำ ตาแดง นางแล น้ำผึ้ง ของไทย St. Michael ของเกาะอะซอร์เลส Cayenne Lisse ของไอโวรีโคสต์ มาร์ตินิค Cayenne ของแอฟริกาใต้ เคนยา Hilo ของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา Baronne de Rothschild ของกินี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 2. กลุ่มควีน (Queen) เช่น พันธุ์ภูเก็ต สวี สิงคโปร์ ของไทย Macgregor ของออสเตรเลีย Z Queen ของแอฟริกาใต้ Ripley Queen Red ของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย อเมริกาใต้ Cabezona ของเปอร์โตริโก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 3. กลุ่มเรดสแปนิช (Red Spanish) เช่น อินทรชิต ขาว ของไทย Sugar Loaf ของอเมริกาเขตร้อน Yellow Mauritius ของศรีลังกา อินเดียตะวันตก และ รัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 4. กลุ่มสิงคโปร์สแปนิช (Singapore Spanish) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย 1. พันธุ์ขาว จัดอยู่ในกลุ่ม Spanish 2. พันธุ์นางแล หรือ น้ำผึ้ง จัดอยู่ในกลุ่ม Cayenne เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 3. พันธุ์ปัตตาเวีย, ปราณบุรี, ศรีราชา, สามร้อยยอด หรือ กัลกัตตา พันธุ์ปัตตาเวียมี 2 พันธุ์ คือ ปัตตาเวียตาดำ และ ปัตตาเวียตาแดง จัดอยู่ในกลุ่ม Cayenne เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 4. พันธุ์ภูเก็ต, ชุมพร, สวี หรือ ตราดสีทอง จัดอยู่ในกลุ่ม Queen เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 5. พันธุ์อินทรชิต จัดอยู่ในกลุ่ม Spanish เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์เพชรบุรี พันธุ์สิงคโปร์ พันธุ์สิงคโปร์-ปัตตาเวีย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แนะนำ คือ พันธุ์เพชรบุรี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation 1. Sexual - breeding programme Scarification - dip 30 sec in conc H2SO4; germinate in 10 days at °C Transplant - after yrs in nursery; fruiting 3-5 yrs after transplanting. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation (conti.) 2. Asexual - commercial crown จุก crown slip ตะเกียงจุก จุกตะเกียง จุกย่อย basal slip หน่อตะเกียง ตะเกียงโคนผล slip ตะเกียง hapa แขนงเหนือต้น หน่ออุ้มลูก sucker หน่อข้าง หน่อเหนือดิน ratoon หน่อดิน stump or butt ตอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สับปะรด
hapa แขนงเหนือต้น หน่ออุ้มลูก sucker หน่อข้าง หน่อเหนือดิน basal slip หน่อตะเกียง ตะเกียงโคนผล slip ตะเกียง ratoon หน่อดิน crown slip ตะเกียงจุก จุกตะเกียง จุกย่อย crown จุก stump or butt ตอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares 1. Environment - altitude m - sandy soil, low O.M. → 100% O.M. - pH - trace elements deficiency - temp °C frost injury - moisture 1,000-1,500 …. 2,500 mm/yr เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 Planting and cares (conti.)
2. Planting season Nov. – May เตรียมดิน ปลูกบนร่อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 Planting and cares (conti.) 3. Spacing (cm) pls./rai
- Single row x ( ) 3,000-4,000 - Double rows x 50 x ,000 25 x 50 x ,500 22 x 45 x , ปลูกเป็นแถวคู่เพื่อส่งโรงงาน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares (conti.) 4. Planting materials - small < 0.23 kg - medium kg - large > 0.68 kg เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ส่วนขยายพันธุ์ คัดขนาดจุกและหน่อ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares (conti.) 5. Mulching materials ฟางข้าว พลาสติกใส พลาสติกดำ กระดาษอาบยางแอสฟัลต์ ปลูกแซมในสวนยางพารา ปลูกแซมในสวนผลไม้ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
6. Planting system • 4 - yrs system soil prep plant crop harvest 18 mon. 1st ratoon harvest st ratoon 36 mon. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
6. Planting system (conti.) • 5 - yrs system soil prep plant crop harvest st ratoon 18 mon. 2nd ratoon harvest nd ratoon st ratoon harvest 54 mon mon. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
7. Irrigation xerophyte - drainage เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
8. Mineral element deficiency N - chlorosis K - necrosis Fe - chlorosis Zn - yellow blotches เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
อาการบ้าจุก ผลผิดปกติ อาการผิดปกติของผล ผลแกน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
9. weed control pre-emergence herbicide 6 mon. after transplanting Bromacil : Diuron = 400 g/rai : 400 g/rai เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Growth and development 1. Vegetative growth - xerophyte - leaf narrow-shaped - shallow groove on adaxial leaf - spininess on lf. margin and apex - silvery trichomes on abaxial lf. - epidermis with water storage tissue D-leaf ≡ fruit size เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
2. Reproductive growth stage of development Days - planting → fl. Initiation 427 - fl. Initiation → flowering 37 - flowering → 1st fl. blooming 43 - 1st fl. Blooming → last fl. blooming 26 - last fl. blooming → harvest 109 - floral initiation → harvest 215 - planting → harvest 642 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
จำนวนวันสะสมที่มีผลต่อพัฒนาการของผลย่อย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Flower induction Flowering 8-12 mon. after transplanting Harvest May-June *** Dec.-Jan. induction …. flowering …. Harvest ← d → ← d → Plant weight 3 kg ≡ fruit size 2 kg เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Chemical application 1. CaC2 + H2O → acethylene • ml/pl of g CaC l H2O or g CaC l H2O • g CaC2 granule or powder + 20 ml H2O เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
หยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ที่ยอด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Chemical application 2. acethylene gas → sat. acethylene water ml/pl เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

51 Chemical application (conti.)
3. ethylene gas 2 lbs gal H2O + 30 lbs act. charcoal 1,135 l/rai, twice at 7 d interval 4. ethrel g + urea 15 kg เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

52 Chemical application (conti.)
5. ethephon ml + 50 l H2O kg urea ml/pl บังคับดอกด้วยเอทธีฟอน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

53 Chemical application (conti.)
6. NAA antagonistic effect to endogenous auxin เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดัชนีการเก็บเกี่ยว 1. ลักษณะภายนอก สีเปลือก เขียว → เหลืองปนส้ม สีกลีบเลี้ยง เขียว → ส้ม หรือน้ำตาลปนแดง ผล (ตาย่อย) แบนราบ ร่องตาตึงเต็มที่ ขนาดผล คงที่ ก้านผล เริ่มเหี่ยวตามแนวยาว กลิ่น หอม ใบและกลีบรองดอก เหี่ยวแห้ง ดีดด้วยนิ้ว เคาะด้วยสันมีด เสียงโปร่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

55 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
2. ลักษณะภายใน TSS ≈ 12 % (ผลสด) % (แปรรูป) TA % (ผลสด) % (แปรรูป) sucrose maximum and constant total sugars maximum and constant เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
3. ลักษณะอื่น น้ำหนักผลสด และผลแห้ง คงที่ อายุ < 120 d prematuration d early maturation d late maturation > 165 d senescence เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

57 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เก็บเกี่ยวและขนย้าย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลสำหรับรับประทานสด ส่งโรงงานแปรรูป เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

59 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. เขตที่ 1 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 5 โรง ผลผลิตเกินความต้องการของโรงงาน ประจวบคีรีขันธ์ – อ. หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี เพชรบุรี – อ. ชะอำ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

60 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. เขตที่ 2 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 3 โรง บางฤดูมีผลผลิตน้อยกว่าความต้องการ ชลบุรี – อ. ศรีราชา บ้านบึง ระยอง – อ. บ้านค่าย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

61 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3. เขตที่ 3 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 1 โรง ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างมาก ได้วัตถุดิบจากประจวบฯและเพชรบุรี ลำปาง – อ. เมือง แม่ทะ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

62 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ปลูกใหม่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

63 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คลุมดิน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

64 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ให้น้ำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

65 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ก่อนเก็บเกี่ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

66 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เก็บเกี่ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

67 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แปลงปลูกเพื่อส่งโรงงาน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

68 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรงงานแปรรูปสับปะรด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

69 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

70 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การคัดขนาด 1. สำหรับตลาดสด (น้ำหนักเป็น กิโลกรัม) เล็ก <1.5 กลาง ใหญ่ > 2.0 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

71 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การคัดขนาด (ต่อ) 2. สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง SS1T Ø 2 ¼ - 3 ¼ นิ้ว S1T Ø 3 ¼ - 3 ¾ นิ้ว 1T Ø 3 ¾ - 4 ¼ นิ้ว 2T Ø 4 ¼ - 4 ¾ นิ้ว 2¼ Ø 4 ¾ - 5 1/8 นิ้ว 2½ Ø > 5 1/8 นิ้ว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

72 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การคัดขนาด (ต่อ) 3. สำหรับส่งออก - ผิวเรียบเป็นมัน สีสดใส เหลืองเข้มหรือส้ม - ใบที่จุกเต่ง สีเขียวสด ไม่ไหม้หรือหักที่ปลาย - จุกตั้งตรง ไม่โค้งงอ - ผลแก่จัด - ขนาดผล ตลาดยุโรป กิโลกรัม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

73 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณภาพในการแปรรูป 1. ลักษณะภายนอก ขนาดผล Ø ≤ 13.0 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกมากที่สุด สัดส่วนผล (length ratio = L / Ø) > 1.0 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

74 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณภาพในการแปรรูป (ต่อ) 2. ลักษณะภายใน เนื้อสีเหลือง เหนียว แน่น ไม่มีเมล็ด ไส้แกนผลเล็กและอยู่ที่จุดกึ่งกลางของผล ช่องว่างในเนื้อน้อยที่สุด ปริมาณกรด 0.75 % ปริมานน้ำตาล 20 % บริกซ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

75 รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง
L L Ø Ø length ratio = L / Ø ….. > 1.0 …. 1.5 *** รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

76 รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง
x x y y taper ratio = x / y ….. ≈ 1.0 … 0.95 – 1.05 *** รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

77 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สับปะรดกระป๋อง ขนาดแว่น Ø 2 ¾ , 3 1/8 , 3 ¾ นิ้ว เกรด ≡ สี คุณภาพเนื้อ พิเศษ (fancy) ดีเลิศ (choice) ปกติ (standard) packing medium 1. natural juice % บริกซ์ 2. sugar syrup % บริกซ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

78 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง - สับปะรดแว่น (slice) - slice, half, quarter, broken - สับปะรดชิ้นยาว (spear) ยาว ≥ 6.5 ซม. - สับปะรดชิ้นใหญ่ (chunk) ขนาด 2.5 ซม. - สับปะรดชิ้นเล็ก (tidbit) รูปลิ่มหนา 8-13 ซม. ครึ่งแว่น ชิ้นเล็ก แว่น ชิ้นใหญ่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

79 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง (ต่อ) - สับปะรดลูกเต๋า (cube or dice) ขนาด ≤ 14 มม. - เนื้อสับปะรดตีป่น (crushed) เนื้อติดเปลือก เศษ - น้ำสับปะรด (juice) เติม sugar syrup - น้ำสับปะรดเข้มข้น (concentrated juice) 72% บริกซ์ ลูกเต๋า ตีป่น น้ำ น้ำเข้มข้น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

80 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ส่วนใช้ประโยชน์จากสับปะรด หน่วย : % ของผล 1. ส่วนเนื้อใช้บรรจุกระป๋อง 40 % 2. ส่วนเนื้อใช้ทำแยมหรือกวน 23 % 3. ส่วนเปลือกและแกนใช้ทำน้ำส้มสายชู 17 % 4. ส่วนก้านและจุกใช้บดทำอาหารเลี้ยงสัตว์ 20 % เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

81 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลพลอยได้จากสับปะรด 1. น้ำเชื่อม (sugar syrup) จาก mill juice 2. แอลกอฮอล์ (alcohol) จาก mill juice 3. น้ำส้มสายชู (vinegar) และ ไวน์ (vine) 4. อาหารเลี้ยงวัว (cattle feed) หลังสกัด mill juice 5. กรดอินทรีย์ (organic acids) ซิทริก มาลิก แอสคอร์บิก 6. น้ำย่อยโปรตีน (bromelain = pineapple protease) 7. เส้นใย (fibre) piña cloth; barong พันธุ์อินทรชิต 8. เยื่อกระดาษ (paper product) กระดาษพิมพ์ธนบัตร เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

82 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
400x300x350 มม., 8-10 กก. บรรจุภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

83 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สับปะรดแช่แข็ง แยมสับปะรด สับปะรดแช่อิ่ม สับปะรดในน้ำเชื่อม น้ำสับปะรด ผลิตภัณฑ์ สับปะรดกวน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

84 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สับปะรดแฟนซี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google