งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 5 สับปะรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 5 สับปะรด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 5 สับปะรด

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 สับปะรด pineapple Ananas comosus L.; A. sativus Schult. f.; Bromelia comosa L. Bromeliaceae สับปะรดแดง Ananas bracteatus สับปะรดแคระ Ananas nanas สับปะรดดอก Billbergia thyrsoidea เคราฤาษี Tillandsia usmeoides

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 ทิลแลนเซียบรอมิลเลียต สับปะรดแคระสับปะรดจิ๋ว

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 Origin Central America i.e. Paraguay

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 Distribution Guadaloupe (1493), Panama (1503), Madagascar (1548), S-India (1550), Philippines (1558), Indonesia (1599), W-Africa (1602), Taiwan (1650), S-Africa (1660), Mauritius (1661), Australia (1839), Hawaii (1886)

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 นิสัยการเจริญเติบโตหลายฤดูของสับปะรด

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 Botany - Habit : perennial, xerophyte. - Root : Usually adventitious, Ø 3 m and 1.5 m deep, with axillary roots and soil roots.

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 - Stem : Main stem stout, short, 20-25 cm long.

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 - Leaf : Rosette with phyllotaxy 5/13, narrow-leaved, 5-8 x 60-120 cm; sessile; margin entire or more or less with spines; adaxial leaf dark green or blotches w. red or yellow; abaxial leaf silver and w. trichomes; 70-80 leaves per plant.

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 - Inflorescence : Spike at terminal; peduncle stout, 7-15 cm long; 100-200 flowered; phyllotaxy 8/21.

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 -Flower : Sessile.  K 3 C (3) A 3+3 Ḡ 3

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 - Fruit : Multiple fruits or syncarp, berry-like; 100-200 fruitlets; shape cylindrical, oblong or barrel; size 0.5-3.5 kg; crown w. phyllotaxy 5/13.

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 ตาย่อย

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 - Seed : Seedless or seedy of 2,000-3,000 seeds per fruit; seed size 5 x 1.2 mm.

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 สับปะรด pineapple; Ananas comosus Merr.; Ananas sativus Schult. f.; Bromelia comosa L. 1. ต้น (x 1/10) 2. ช่อดอก (x 1/8) 3. ดอก (x 2) 4. ดอกผ่าตามยาว (x 3) 5. ผล (x 3/8) 6. ผลผ่าตามยาว (x ¼)

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 พันธุ์สับปะรด 1. กลุ่มคาเยน (Cayenne) เช่น พันธุ์ปัตตาเวีย ตาดำ ตาแดง นางแล น้ำผึ้ง ของไทย St. Michael ของเกาะอะซอร์เลส Cayenne Lisse ของไอโวรีโคสต์ มาร์ตินิค Cayenne ของแอฟริกาใต้ เคนยา Hilo ของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา Baronne de Rothschild ของกินี

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 2. กลุ่มควีน (Queen) เช่น พันธุ์ภูเก็ต สวี สิงคโปร์ ของไทย Macgregor ของออสเตรเลีย Z Queen ของแอฟริกาใต้ Ripley Queen Red ของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย อเมริกาใต้ Cabezona ของเปอร์โตริโก

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 3. กลุ่มเรดสแปนิช (Red Spanish) เช่น อินทรชิต ขาว ของไทย Sugar Loaf ของอเมริกาเขตร้อน Yellow Mauritius ของศรีลังกา อินเดียตะวันตก และ รัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 พันธุ์สับปะรด (ต่อ) 4. กลุ่มสิงคโปร์สแปนิช (Singapore Spanish)

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย 1. พันธุ์ขาว จัดอยู่ในกลุ่ม Spanish 2. พันธุ์นางแล หรือ น้ำผึ้ง จัดอยู่ในกลุ่ม Cayenne

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 3. พันธุ์ปัตตาเวีย, ปราณบุรี, ศรีราชา, สามร้อยยอด หรือ กัลกัตตา พันธุ์ปัตตาเวียมี 2 พันธุ์ คือ ปัตตาเวียตาดำ และ ปัตตาเวียตาแดง จัดอยู่ในกลุ่ม Cayenne

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 4. พันธุ์ภูเก็ต, ชุมพร, สวี หรือ ตราดสีทอง จัดอยู่ในกลุ่ม Queen

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย (ต่อ) 5. พันธุ์อินทรชิต จัดอยู่ในกลุ่ม Spanish

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์สิงคโปร์พันธุ์สิงคโปร์ - ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี พันธุ์

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 พันธุ์แนะนำ คือ พันธุ์เพชรบุรี

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 Propagation 1. Sexual - breeding programme Scarification - dip 30 sec in conc H 2 SO 4 ; germinate in 10 days at 30-35 °C Transplant - after 1-1.5 yrs in nursery; fruiting 3-5 yrs after transplanting.

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 Propagation (conti.) 2. Asexual - commercial crown จุก crown slip ตะเกียงจุก จุกตะเกียง จุกย่อย basal slip หน่อตะเกียง ตะเกียงโคนผล slip ตะเกียง hapa แขนงเหนือต้น หน่ออุ้มลูก sucker หน่อข้าง หน่อเหนือดิน ratoon หน่อดิน stump or butt ตอ

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สับปะรด crown จุก crown slip ตะเกียงจุก จุกตะเกียง จุกย่อย basal slip หน่อตะเกียง ตะเกียงโคน ผล slip ตะเกียง stump or butt ตอ ratoon หน่อดิน hapa แขนงเหนือต้น หน่ออุ้มลูก sucker หน่อข้าง หน่อเหนือดิน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 Planting and cares 1. Environment - altitude 100-800 m - sandy soil, low O.M. → 100% O.M. - pH 3.5-5.0 - trace elements deficiency - temp. 18.6... 23.9... 29.4... 32.2 °C frost injury - moisture1,000-1,500 …. 2,500 mm/yr

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 Planting and cares (conti.) 2. Planting season Nov. – May เตรียมดินปลูกบนร่อง

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 Planting and cares (conti.) 3. Spacing (cm) pls./rai - Single row 40 x (100-125) 3,000-4,000 - Double rows 30 x 50 x 110 6,000 25 x 50 x 90 7,500 22 x 45 x 75 10,000-12000 ปลูกเป็นแถวคู่เพื่อส่งโรงงาน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 Planting and cares (conti.) 4. Planting materials - small < 0.23 kg - medium 0.23-0.68 kg - large > 0.68 kg

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 ส่วนขยายพันธุ์ คัดขนาดจุกและหน่อ

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 Planting and cares (conti.) 5. Mulching materials ฟางข้าว พลาสติกใส พลาสติกดำ กระดาษอาบยางแอสฟัลต์ ปลูกแซมในสวนยางพาราปลูกแซมในสวนผลไม้

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 6. Planting system 4 - yrs system soil prep. plant crop harvest 18 mon. 1 st ratoon harvest 1 st ratoon 36 mon.

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 6. Planting system (conti.) 5 - yrs system soil prep. plant crop harvest 1 st ratoon 18 mon. 2 nd ratoon harvest 2 nd ratoon 1 st ratoon harvest 54 mon. 36 mon.

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 7. Irrigation - xerophyte - drainage

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 8. Mineral element deficiency N - chlorosis K - necrosis Fe - chlorosis Zn - yellow blotches

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 อาการบ้าจุกผลผิดปกติ ผลแกน อาการผิดปกติ ของผล

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 9. weed control pre-emergence herbicide 6 mon. after transplanting Bromacil : Diuron = 400 g/rai : 400 g/rai

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 43 ควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 44 Growth and development 1. Vegetative growth - xerophyte - leaf narrow-shaped - shallow groove on adaxial leaf - spininess on lf. margin and apex - silvery trichomes on abaxial lf. - epidermis with water storage tissue D-leaf ≡ fruit size

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 45 2. Reproductive growth stage of developmentDays - planting → fl. Initiation427 - fl. Initiation → flowering37 - flowering → 1 st fl. blooming43 - 1 st fl. Blooming → last fl. blooming26 - last fl. blooming → harvest109 - floral initiation → harvest215 - planting → harvest642

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 46 จำนวนวันสะสมที่มีผลต่อพัฒนาการของผลย่อย

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 47 Flower induction Flowering 8-12 mon. after transplanting Harvest May-June *** Dec.-Jan. induction …. flowering …. Harvest ← ----- 30-60 d ----- → ← -------------- 150 d -------------- → Plant weight 3 kg ≡ fruit size 2 kg

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 48 Chemical application 1. CaC 2 + H 2 O → acethylene 60-70 ml/pl of 500 g CaC 2 + 20 l H 2 O or 700 g CaC 2 + 20 l H 2 O 0.5-1.0 g CaC 2 granule or powder + 20 ml H 2 O

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 49 หยอดแคลเซียมคาร์ไบด์ที่ยอด

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 50 Chemical application 2. acethylene gas → sat. acethylene water 50ml/pl

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 51 Chemical application (conti.) 3. ethylene gas 2 lbs + 750 gal H 2 O + 30 lbs act. charcoal 1,135 l/rai, twice at 7 d interval 4. ethrel 45-90 g + urea 15 kg

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 52 Chemical application (conti.) 5. ethephon 12.5-50 ml + 50 l H 2 O + 1-2 kg urea 50 ml/pl บังคับดอกด้วยเอทธีฟอน

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 53 Chemical application (conti.) 6. NAA antagonistic effect to endogenous auxin

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 54 ดัชนีการเก็บเกี่ยว 1. ลักษณะภายนอก สีเปลือกเขียว → เหลืองปนส้ม สีกลีบเลี้ยง เขียว → ส้ม หรือน้ำตาลปนแดง ผล (ตาย่อย)แบนราบ ร่องตาตึงเต็มที่ ขนาดผลคงที่ ก้านผลเริ่มเหี่ยวตามแนวยาว กลิ่นหอม ใบและกลีบรองดอกเหี่ยวแห้ง ดีดด้วยนิ้ว เคาะด้วยสันมีดเสียงโปร่ง

55 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 55 2. ลักษณะภายใน TSS ≈ 12 % (ผลสด) 20 % (แปรรูป) TA 0.5-0.6 % (ผลสด) 0.75 % (แปรรูป) sucrose maximum and constant total sugars maximum and constant

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 56 3. ลักษณะอื่น น้ำหนักผลสด และผลแห้งคงที่ อายุ < 120 dprematuration 120-150 dearly maturation 151-165 dlate maturation > 165 dsenescence

57 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 57 เก็บเกี่ยวและขนย้าย

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 58 ส่งโรงงานแปรรูป ผลสำหรับรับประทานสด

59 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 59 แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. เขตที่ 1 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 5 โรง ผลผลิตเกินความต้องการของโรงงาน ประจวบคีรีขันธ์ – อ. หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี เพชรบุรี – อ. ชะอำ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง

60 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 60 แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. เขตที่ 2 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 3 โรง บางฤดูมีผลผลิตน้อยกว่าความต้องการ ชลบุรี – อ. ศรีราชา บ้านบึง ระยอง – อ. บ้านค่าย

61 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 61 แหล่งผลิตสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3. เขตที่ 3 โรงงานสับปะรดกระป๋อง 1 โรง ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างมาก ได้วัตถุดิบจาก ประจวบฯและเพชรบุรี ลำปาง – อ. เมือง แม่ทะ

62 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 62 ปลูกใหม่

63 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 63 คลุมดิน

64 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 64 ให้น้ำ

65 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 65 ก่อนเก็บเกี่ยว

66 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 66 เก็บเกี่ยว

67 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 67 แปลงปลูกเพื่อส่งโรงงาน

68 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 68 โรงงานแปรรูปสับปะรด

69 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 69

70 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 70 การคัดขนาด 1. สำหรับตลาดสด (น้ำหนักเป็น กิโลกรัม) เล็ก 2.0

71 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 71 การคัดขนาด (ต่อ) 2. สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง SS1T Ø 2 ¼ - 3 ¼ นิ้ว S1T Ø 3 ¼ - 3 ¾ นิ้ว 1T Ø 3 ¾ - 4 ¼ นิ้ว 2T Ø 4 ¼ - 4 ¾ นิ้ว 2¼ Ø 4 ¾ - 5 1/8 นิ้ว 2½ Ø > 5 1/8 นิ้ว

72 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 72 การคัดขนาด (ต่อ) 3. สำหรับส่งออก - ผิวเรียบเป็นมัน สีสดใส เหลืองเข้มหรือส้ม - ใบที่จุกเต่ง สีเขียวสด ไม่ไหม้หรือหักที่ปลาย - จุกตั้งตรง ไม่โค้งงอ - ผลแก่จัด - ขนาดผล ตลาดยุโรป 0.7-1.5 กิโลกรัม

73 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 73 คุณภาพในการแปรรูป 1. ลักษณะภายนอก ขนาดผล Ø ≤ 13.0 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกมากที่สุด สัดส่วนผล (length ratio = L / Ø) > 1.0

74 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 74 คุณภาพในการแปรรูป (ต่อ) 2. ลักษณะภายใน เนื้อสีเหลือง เหนียว แน่น ไม่มีเมล็ด ไส้แกนผลเล็กและอยู่ที่จุดกึ่งกลางของผล ช่องว่างในเนื้อน้อยที่สุด ปริมาณกรด 0.75 % ปริมานน้ำตาล 20 % บริกซ์

75 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 75 รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง length ratio = L / Ø ….. > 1.0 …. 1.5 *** Ø L Ø L

76 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 76 รูปร่างผลสำหรับสับปะรดบรรจุกระป๋อง taper ratio = x / y ….. ≈ 1.0 … 0.95 – 1.05 *** x y x y

77 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 77 สับปะรดกระป๋อง ขนาดแว่น Ø 2 ¾, 3 1/8, 3 ¾ นิ้ว เกรด ≡ สี คุณภาพเนื้อ พิเศษ (fancy) ดีเลิศ (choice) ปกติ (standard) packing medium 1. natural juice 12-13 % บริกซ์ 2. sugar syrup 28-32 % บริกซ์

78 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 78 ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง - สับปะรดแว่น (slice) - slice, half, quarter, broken - สับปะรดชิ้นยาว (spear) ยาว ≥ 6.5 ซม. - สับปะรดชิ้นใหญ่ (chunk) ขนาด 2.5 ซม. - สับปะรดชิ้นเล็ก (tidbit) รูปลิ่มหนา 8-13 ซม. แว่น ครึ่งแว่น ชิ้นใหญ่ ชิ้นเล็ก

79 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 79 ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง (ต่อ) - สับปะรดลูกเต๋า (cube or dice) ขนาด ≤ 14 มม. - เนื้อสับปะรดตีป่น (crushed) เนื้อติดเปลือก เศษ - น้ำสับปะรด (juice) เติม sugar syrup - น้ำสับปะรดเข้มข้น (concentrated juice) 72% บริกซ์ ลูกเต๋าน้ำตีป่นน้ำเข้มข้น

80 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 80 ส่วนใช้ประโยชน์จากสับปะรด หน่วย : % ของผล 1. ส่วนเนื้อใช้บรรจุกระป๋อง 40 % 2. ส่วนเนื้อใช้ทำแยมหรือกวน 23 % 3. ส่วนเปลือกและแกนใช้ทำน้ำส้มสายชู 17 % 4. ส่วนก้านและจุกใช้บดทำอาหารเลี้ยงสัตว์ 20 %

81 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 81 ผลพลอยได้จากสับปะรด 1. น้ำเชื่อม (sugar syrup) จาก mill juice 2. แอลกอฮอล์ (alcohol) จาก mill juice 3. น้ำส้มสายชู (vinegar) และ ไวน์ (vine) 4. อาหารเลี้ยงวัว (cattle feed) หลังสกัด mill juice 5. กรดอินทรีย์ (organic acids) ซิทริก มาลิก แอสคอร์บิก 6. น้ำย่อยโปรตีน (bromelain = pineapple protease) 7. เส้นใย (fibre) piña cloth; barong พันธุ์อินทรชิต 8. เยื่อกระดาษ (paper product) กระดาษพิมพ์ธนบัตร

82 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 82 บรรจุภัณฑ์ 400x300x350 มม., 8-10 กก.

83 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 83 ผลิตภัณฑ์ น้ำสับปะรด สับปะรดกวน แยมสับปะรดสับปะรดแช่แข็ง สับปะรดแช่อิ่ม สับปะรดในน้ำเชื่อม

84 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 84 สับปะรด แฟนซี


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 5 สับปะรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google