งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 4 ทุเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 4 ทุเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 4 ทุเรียน

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 ทุเรียน durian Durio zibethinus Murr. Bombacaceae or Bombaceae นุ่น white silk cotton tree; Ceiba pentandra Gaertn. งิ้ว kapok tree; cotton tree; red cotton tree; shaving brush; silk cotton tree; Bombax ceiba L. สำลี balsa tree; corkwood tree; Ochroma lagopus

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 งิ้ว นุ่น

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 Origin Indonesia, Malaysia

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 Distribution Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Mynmar, India, Sri Lanka

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 D. zibethinus ทุเรียนบ้าน D. malaccensis ทุเรียนดอน D. griffithii ทุเรียนนก D. mansonii ทุเรียนนกหนามยาว D. lowianus ทุเรียนนกหนามสั้น D. dulcis, D. graveolens, D. kutejensis, D. oxleyanus, D. grandiflora ทุเรียนนก

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 Botany - Habit : Evergreen tree, 80-150 yrs of age; canopy densed, pyramidal; 20-40 m high.

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 - Stem : Ø 50-120 cm; bark dark gray, rough, scaly, longitudinally split. Branches thin, reddish brown.

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 - Leaves : Simple, alternate, shape narrowly lanceolate or obovate; adaxial glabrous, glossy; abax. golden yellow, gray or reddish brown, pubescent; veins 10-20 pairs; petiole Ø 0.15-0.35 x 1.5-3.0 cm; stipule lanceolate.

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 - Flower : Solitary or in cluster of 3-30 flowered;Ø 5.0-7.5 cm, drooping.  K (4-6) C 4-5 A 5(6-11) G (4-5)

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 - Fruit : Capsule; shape globose, ovate, oblong or pyriform; Ø 15-25 cm x 15-30 cm; spine yellow or yellowish green, pyramidal shaped; fruit stem with specific appearance; aril from funiculus and outer integument, texture fine or coarse, pale yellow to orangish yellow.

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 - Seed : Cordate, 2-6 seeded, large or aborted; seed coat pale brown, glossy; embryo white.

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 ทุเรียน durian; Durio zibethinus Murr. 1. กิ่งที่มีใบและดอก (x ¼) 2. ผล (x ¼) 3. ผลผ่าตามยาว (x ¼) 4. เมล็ดผ่าตามขวาง (x 1/3)

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 ดอกทุเรียน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 หลักการตั้งชื่อ 1.ลักษณะภายนอกผล เช่น กบ ตะเข้ อีบาตร หอยโข่ง ฟักทอง กระดุมทอง กระปุก ก้านยาว ขั้วสั้น ตลับนาก หมอนทอง ทองย้อย งาช้าง 2. ลักษณะภายใน เช่น เหลืองส้มป่อย สารภี จำปา สีชมพู แดงรัศมี การะเกด ทองคำ กะเทย เมล็ดฝ่อ

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 หลักการตั้งชื่อ ( ต่อ ) 3. ชื่อเดิมกับชื่อผู้เพาะ เช่น กบเจ้าคุณ กบตาอู๋ กบยายพลับ กำปั่นตาแพ ฉัตรขุนคลัง แดงตาเผื่อน แดงยายมี แดงแม่เฒ่า 4. ชื่อเดิมกับลักษณะใหม่ เช่น ฉัตรสีนาก ฉัตรทอง กะเทยเหลือง กะเทยขาว กะเทยแดง กบเล็บเหยี่ยว กบกิ่งแข็ง กบก้นป้าน ก้านยาวหนามใหญ่

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 หลักการตั้งชื่อ ( ต่อ ) 5. สถานที่ต้นแรกขึ้น เช่น ชายมะไฟ ชายมังคุด ตะโก จำปี หัวรั้ว สุขา หลังวิหาร 6. ชื่อเดิมกับสถานที่ต้นแรกขึ้น เช่น กระปุกตลิ่งชัน กบหลังวิหาร กำมะหยี่บางบน ก้านยาววัดสัก 7. เบ็ดเตล็ด เช่น จอมโยธา สาวชม เทพรำพึง ยินดี ทองดี ฝอยทอง ทองหยิบ สุครีพ เหรา หัวบัว ไอ้แอ้ด

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 ตระกูลทุเรียน ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ทุเรียน (สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ, 2544) 1.ตระกูลกบ เช่น กบแม่เฒ่า จอบกบหรือโคตรกบ กบเล็บเหยี่ยวหรือกบเหยี่ยว กบก้อนทองหรือทองก้อน กบทองคำ กบบุนนาก กบพวง กบลอยน้ำหรือกบเฉลิมพล กบสีชมพู กบขุนแผน กบง่อย กบเจ้าคุณ กบตาขำ กบตาเขียว กบตาแจ่ม กบตาน้อม กบตาเหมหรือกบเหมราชหรือเขียวสะอาด กบพลายชุมพล กบยายน้อย กบยายพลับ กลีบสมุทร จอมโยธา ฉัตรทอง พระไวย ย่ำเพละ ย่ำแพะ สุดสาคร (46 พันธุ์)

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 กบแม่เฒ่ากบเล็บเหยี่ยวกบเจ้าคุณ กบตาขำ กบตาท้วมกบสีนาค ตระกูลกบ

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 ตระกูลทุเรียน (ต่อ) 2. ตระกูลก้านยาว เช่น ก้านยาว ก้านยาวบุญยัง ก้านยาววัดสักหรือเหลืองประเสริฐหรือสายทอง ก้านยาวสีนาค ก้านยาวหนามใหญ่ ก้านยาวพวง ก้านยาวใบด่าง ทองสุก ชมพูภาณ ศรีสุวรรณ ต้นใหญ่

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 ตระกูลก้านยาว ก้านยาว ก้านยาววัดสัก (เหลืองประเสริฐ) ก้านยาวสีนาค ต้นใหญ่

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 ตระกูลทุเรียน (ต่อ) 3. ตระกูลกำปั่น เช่น กำปั่นเดิมหรือกำปั่นขาวหรือกำปั่นใหญ่ หรือกำปั่นธรรมดา กำปั่นแดง กำปั่นแดงใบป้อม กำปั่นเหลือง (เจ้ากรม) กำปั่นทอง กำปั่นสีนากหรือสีนาก กำปั่นตาแพ กำปั่นพวง กำปั่นบางสีทอง ชายมะไฟ ตะกรวยลูกเล็ก ตะเข้ เมล็ดฝ่อหรือถั่วดำ เม็ดในกำปั่น ปิ่นทอง ลุงเกตุเห-รา หมอนเดิม หมอนทอง

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 ตระกูลกำปั่น กำปั่นเดิม ( กำปั่นขาว ) กำปั่นเหลือง กำปั่นแดง ชายมะไฟ ปิ่นทอง หมอนทอง

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 ตระกูลทุเรียน (ต่อ) 4. ตระกูลทองย้อยเดิม เช่น ทองย้อยฉัตร ทองย้อยตาอู๋ ทองย้อยสีนาค ฉัตร ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฉัตรสีนาค พวงฉัตร ชมพูนุช แดงรัศมี ทับทิม ธรณีไหว นกหยิบ นมสวรรค์หรือสาวสวรรค์ พวงฉัตร สินธุ์สมุทร ห้างสวาทหรือทองสวาท ทองใหม่ อีอึ่งอีทุย

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 ตระกูลทองย้อยเดิม ทองย้อยเดิมทองย้อยฉัตรฉัตรสีทอง ทองใหม่ นกหยิบธรณีไหว

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 ตระกูลทุเรียน (ต่อ) 5. ตระกูลลวง เช่น ลวงเขียวหรือลวงทองหยอดหรือ ลวงหนามเขียว ลวงทอง ลวงเนื้อแดง ลวงมะรุม ชมพูศรี ชะนี แดงรัศมี ย่ำมะหวาด ละเวง สายหยุด สีชมพู เหลืองส้มป่อย ชะนีกิ่งม้วน ชะนีก้านยาว ชะนีน้ำตาลทราย มดแดง สีเทา

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 ชะนีลวง (ลวงทอง)ชมพูศรี มดแดง ย่ำมะหวาดสีเทา (นายฉลวย) ตระกูลลวง

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 ตระกูลทุเรียน (ต่อ) 6. เบ็ดเตล็ด เช่น กะเทยเนื้อขาว กะเทยเนื้อเหลือง กะเทย เนื้อแดง กระดุมทอง กระโปรงทอง ก้อนทอง จอกลอย ชายมังคุด แดงสาวน้อย ทองม้วน ทองคำ นกกระจิบ ฝอยทอง บางขุนนนท์ ยินดี สาวชมเห็ด อีลีบ อีหนัก ทองหยอด นมสด ย่ามแม่หวาด เม็ดในกระดุม ลุงไหล หมอนข้าง หมอนละอองฟ้า หลงลับแล ห้าลูกไม่ถึงผัว เหมราช เหลืองทอง อีงอน ไอ้เม่น กะเทยขั้วสั้น (80 พันธุ์)

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 เบ็ดเตล็ด หลงลับแลก้อนทอง กะเทยเนื้อเหลือง ชายมังคุดนมสดหมอนละอองฟ้า

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 พันธุ์ชะนี พันธุ์ก้านยาว พันธุ์กระดุมทอง พันธุ์หมอนทอง พันธุ์

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 พันธุ์ก้านยาวอารีจันทบุรี พันธุ์ชะนีชาญชัยจันทบุรี พันธุ์หมอนทองสันต์จันทบุรี พันธุ์แนะนำ - ลักษณะดีเด่น

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 1. ก้านยาวอารีจันทบุรี - ทรงผลกลมหรือทรงลิ้นจี่ ตรงตามพันธุ์ - เนื้อหนา ละเอียด และเหนียวมาก สีเหลืองเข้ม เส้นใยน้อย รสชาติหวานมัน - ไม่มีอาการไส้ซึม

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 2. ชะนีชาญชัยจันทบุรี - ผลทรงกระบอกหรือทรงไข่ ตรงตามพันธุ์ - เนื้อหนา แห้งมาก เส้นใยน้อย รสชาติหวานมัน - เมล็ดลีบ

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 3. หมอนทองสันต์จันทบุรี - ทรงหมอนหรือยาว ตรงตามพันธุ์ - เนื้อหนา ละเอียด สีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน - เนื้อเมื่อสุกจะสม่ำเสมอทั้งผล

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 พันธุ์ตามจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ 1. พันธุ์เพื่อบริโภคสดภายในประเทศ ก้านยาว ชะนี หมอนทอง 2. พันธุ์เพื่อการส่งออกในรูปผลไม้สด กระดุมทอง ก้านยาว ชะนี หมอนทอง

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 พันธุ์ตามจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ (ต่อ) 3. พันธุ์เพื่อการแปรรูป - ทุเรียนกวน ก้านยาว ชมพู ชะนี เบญจพันธุ์ หมอนทอง - แช่แข็ง ชะนี

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 Propagation 1. Sexual RS - ทุเรียนนกหนามสั้น - ทุเรียนนกหนามยาว - ทุเรียนดอน SC - chance seedling - breeding programme

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 Propagation (conti.) 2. Asexual - air layering (30-40 d) - simple inarching = embracing - saddle inarching (40-45 d) - flap budding (20 d)

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 Planting and cares แบบที่ดอน แบบที่ลุ่ม 1. Spacing 8 x 8..10 x 10..12 x 12..15 x 15 m 2. Shadingทองหลาง กล้วยหอม กล้วยไข่

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 Planting and cares 3. Irrigation seedling - 6 mon, juvenile plant, at flowering and fruiting 4. Fertilizer application green manure, 1:1:1, 1:2:1, 1:3:3

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 Planting and cares (conti.) 5. Flower thinning 6. Fruit thinning 7. Harvesting

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 43 Growth and Development 1. Floral initiation cauliflorous - cauliflory 2. Flower growth 7 ระยะ 1. ไข่ปลา 2. เหยียดตีนหนู 3. ลูกกระดุม 4. หัวกำไล 5. ดอกบาน 6. ปิ่นหรือไม้กลัด 7. ผลอ่อน

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 44 ระยะไข่ปลา ระยะเหยียดตีนหนู ระยะหัวกำไลระยะดอกบาน ระยะปิ่นหรือไม้กลัดระยะผลอ่อน การเจริญเติบโต ของดอก

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 45 Growth and Development (conti.) 3. Pollination protogyny ≠ protoandry bloom 09:00 ……...…. 16:00.. 17:00 hr receptive period 12:00-14:00 hr anthesis 19:00 hr

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 46 Growth and Development (conti.) 4. Fruit set ≠ number of flowers self-pollination 0-10 % fruit set, cross-pollination * *

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 47 การติดผล

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 48 Problems in fruit set 1. Protogyny 6-7 hrs. 2. Floral structuredrooping 3. Pollinatorinsects (bees) wind

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 49 รูปแบบการเรียงดอกในช่อทุเรียน

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 50 ระยะการพัฒนาของดอกทุเรียน

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 51 การบานของดอกทุเรียน

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 52 Crop management สะสมอาหาร ออกดอก ดอกบาน ติดผล เก็บเกี่ยว กิจกรรมส.คก.ยต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเมยพ.คมิ.ยก.ค ตัดแต่งกิ่ง---- ใส่ปุ๋ย---- งดน้ำ---- ให้น้ำ---- ตัดแต่ง ดอก ---- ผสมเกสร---- ตัดแต่งผล----

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 53 Fruit growth - flowering → harvest - early 161-175 d เช่น เขียวสะอาด ลวง กระดุมทอง ชะนีผลเล็ก - medium 176-190 d เช่น ก้านยาว ชมพูศรี ทองย้อยฉัตร - late 191-205 d เช่น กบเหยี่ยว ชายมะไฟ

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 54 Precocity - air-layering - early 4-6 yrs เช่น กระดุมทอง ลวง ชมพูศรี - medium 6-8 yrs เช่น กบต่างๆ ก้านยาว ฉัตรสีนาก - late > 8 yrs เช่น กำปั่น อีหนัก

55 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 55 ดัชนีการเก็บเกี่ยว

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 56 ดัชนีการเก็บเกี่ยว 1. ชาวสวน - สีผล.... สีเปลือก สีหนาม สีร่องหนาม - ดีด/โกรกพู.... ช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อ - ก้านผล.... ปลิงบวม ผิวสาก - ตุ่มเม็ดที่โคนหนาม.... เม็ดสีน้ำตาล ขนาดหัวเข็มหมุด

57 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 57 ดัชนีการเก็บเกี่ยว (ต่อ) 2. ผู้ซื้อ - ก้านผล.... แข็ง มีน้ำใส และรสหวาน - น้ำหนัก.... ผลแก่เบากว่าผลอ่อน - ขนาดผล.... ขนาดกลาง 2-4 กก/ผล - ลักษณะหนาม.... ถี่ และปลายไม่แตก - กลิ่น.... หอม

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 58 มาตรฐานคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก พันธุ์ลักษณะชั้นพิเศษชั้น 1ชั้น 2 ชะนี ทรงผล 1 2 3+ 3 1 2 3+ 3 3- น้ำหนัก (กก) 2.0 – 3.5 2.0 – 3.0 3.5 < 4.5 3 > 1.0 < 2.0 สีเนื้อ เหลือง หมอนทอง ทรงผล ทรงหมอน 3/2 2/3 น้ำหนัก (กก) 2.0 - 4.5 > 4.5 < 6.0 2.0 3 4.5 สีเนื้อ เหลืองอ่อน ก้านยาว ทรงผล หวด 3/2 หวด กลม 3/2 3/2 น้ำหนัก (กก) 3.1 - 4.5 2.0-3.0 2.5-4.5 2.1-3.0 1.5 – 2.0 สีเนื้อ เหลือง

59 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 59 การเจริญเติบโตของผลทุเรียน

60 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 60 ปัญหาด้านการผลิต 1. ลม - ไม้เนื้ออ่อนและมีรากตื้น 2. น้ำ - การขาดน้ำขณะออกดอกและติดผล 3. พันธุ์ - พันธุ์ที่นิยมปลูก เช่น ก้านยาว หมอนทอง กบเล็บเหยี่ยวหรือกบแม่เฒ่า ชะนี ลวง ชมพูศรี

61 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 61 4. โรค - โรคโคนเน่ารากเน่า โรคราใบติด โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคใบจุดสนิม โรคใบไหม้ ใบติดโรคราแป้ง โรคเหี่ยวแบคทีเรีย โรคผลเน่า

62 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 62 5. แมลง - แมลงค่อมทอง ไรแดง หนอนกินใบและดอก เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง มวนดูดน้ำเลี้ยงขั้วผลอ่อน ด้วงปีกแข็งเจาะลำต้น เพลี้ยแป้ง ปลวก หนอนเจาะกินผล หนอนเจาะเมล็ด

63 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 63 ปัญหาด้านการผลิต (ต่อ) 6. ปัจจัยอื่นๆ - ค่าปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช

64 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 64 ทุเรียนสดแช่แข็ง (frozen durian) 1. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และกองวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

65 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 65 ทุเรียนสดแช่แข็ง (ต่อ) 2. แก้ปัญหาการส่งทุเรียนสดทั้งผล โดยใช้ทุเรียนแก่จัด สด กลิ่นหอม คว้านเมล็ด

66 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 66 ทุเรียนสดแช่แข็ง (ต่อ) 2. แก้ปัญหาการส่งทุเรียนสดทั้งผล โดยใช้ทุเรียนแก่จัด สด กลิ่นหอม คว้านเมล็ด 2.1 ระบบ Individual Quick Frozen (IQF) ผ่านทุเรียนที่ -40 °ซ นาน 30 นาที (หมอนทอง) และ 40 นาที (ชะนี) บรรจุเนื้อในกล่องพลาสติก ขนาดบรรจุ 200-450 กรัม ปิดฝา หุ้มด้วย shrink film เก็บไว้ที่ -20 ถึง -25 °ซ เก็บรักษาได้นาน 12 เดือน คุณภาพคงเดิม ชะนีสีเข้มขึ้นหลังเก็บนาน 7 เดือน

67 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 67 ทุเรียนสดแช่แข็ง (ต่อ) 2.2 ระบบ Contact บรรจุเนื้อในกล่องพลาสติก ขนาดบรรจุ 200-450 กรัม นำเข้าเครื่องแช่แข็งที่ -40 °ซ นาน 4 ชั่วโมง ทั้งหมอนทองและชะนี เปลี่ยนฝาใหม่ หุ้มด้วย shrink film เก็บไว้ที่ -20 ถึง - 25 °ซ เก็บรักษาได้นาน 6 เดือน คุณภาพคงเดิม หลัง 6 เดือนเกิดตำหนิ ฉ่ำน้ำ เป็นดวง เนื้อเริ่มเปลี่ยน

68 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 68 บรรจุภัณฑ์ 480x450x230 มม. 12 กก.

69 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 69 ทุเรียนอบแห้ง ไอศกรีมทุเรียน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอด เม็ดอม

70 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 70 ทุเรียนแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนกวน ทอฟฟี่ทุเรียน

71 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 71 ขนมปังกรอบ ขนมอบ ผลิตภัณฑ์

72 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 72 สถานบันเทิงที่สิงคโปร์ ทุเรียนยักษ์ที่มาเลเซีย ทุเรียนสี่เหลี่ยม โคมไฟทุเรียน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 4 ทุเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google