งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

說話的溫度 ความรู้สึกในการพูดที่ทำ ให้รู้สึกอบอุ่น 這篇短文最近一直在網路上流傳,雖然標題是「說話的溫 度」,但事實上他一直在提醒我們:小心說話而且要「說 好話」,話說出口之前先思考一下,不要莽莽撞撞的脫口 而出。事情再怎麼急迫,也要清楚的讓大家知道問題以及.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "說話的溫度 ความรู้สึกในการพูดที่ทำ ให้รู้สึกอบอุ่น 這篇短文最近一直在網路上流傳,雖然標題是「說話的溫 度」,但事實上他一直在提醒我們:小心說話而且要「說 好話」,話說出口之前先思考一下,不要莽莽撞撞的脫口 而出。事情再怎麼急迫,也要清楚的讓大家知道問題以及."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 說話的溫度 ความรู้สึกในการพูดที่ทำ ให้รู้สึกอบอุ่น

3 這篇短文最近一直在網路上流傳,雖然標題是「說話的溫 度」,但事實上他一直在提醒我們:小心說話而且要「說 好話」,話說出口之前先思考一下,不要莽莽撞撞的脫口 而出。事情再怎麼急迫,也要清楚的讓大家知道問題以及 來龍去脈,但往往是越急越說不清楚,反而耽誤了時間。 這篇短文最近一直在網路上流傳,雖然標題是「說話的溫 度」,但事實上他一直在提醒我們:小心說話而且要「說 好話」,話說出口之前先思考一下,不要莽莽撞撞的脫口 而出。事情再怎麼急迫,也要清楚的讓大家知道問題以及 來龍去脈,但往往是越急越說不清楚,反而耽誤了時間。 บทความล่าสุดฉบับนี้ ได้มีการหมุนเวียนในอินเตอร์เน็ท ชื่อเรื่องคือ “ ความรู้สึกในการพูดที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น ” แต่ใน ความเป็นจริงแล้วเค้าต้องการเตือนเรา เพื่อระวังในการพูด เพื่อให้คำพูดที่พูดนั้นเป็นคำพูดที่ดี และคิดก่อนพูด ไม่ใช่ ว่าสักแต่จะพูด ไม่ว่าจะรีบหรือเร่งด่วน ก็ควรพูดด้วย ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงปัญหาและสถาณการณ์ แวดล้อมได้ดี บทความล่าสุดฉบับนี้ ได้มีการหมุนเวียนในอินเตอร์เน็ท ชื่อเรื่องคือ “ ความรู้สึกในการพูดที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น ” แต่ใน ความเป็นจริงแล้วเค้าต้องการเตือนเรา เพื่อระวังในการพูด เพื่อให้คำพูดที่พูดนั้นเป็นคำพูดที่ดี และคิดก่อนพูด ไม่ใช่ ว่าสักแต่จะพูด ไม่ว่าจะรีบหรือเร่งด่วน ก็ควรพูดด้วย ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงปัญหาและสถาณการณ์ แวดล้อมได้ดี

4 急事,慢慢的說 เรื่องด่วน, ให้ค่อยๆพูด

5 大事,清楚的說 เรื่องใหญ่, พูดให้ชัดเจน ชัด ถ้อยชัดคำ

6 小事,幽默的說 เรื่องเล็ก, พูดให้เป็นเรื่องตลก

7 没把握的事,謹慎的說 สิ่งที่ไม่แน่ใจ, ให้ระวังที่การพูด

8 没發生的事,不要胡說 เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น, ไม่ต้องไป พูด

9 做不到的事,别亂說 เรื่องที่ทำไม่ได้, ไม่ต้องพูด

10 傷害人的事,不能說 คำพูดที่ทำร้ายคนอื่น, ไม่ควร พูด

11 討厭的事,對事不對人的說 เรื่องน่าเกลียดชัง, ให้พูดถึง เรื่องอย่าพูดถึงคน

12 開心的事,看場合說 เรื่องน่ายินดี, ให้ดูโอกาสก่อนที่ จะพูด

13 傷心的事,不要見人就說 เรื่องที่ทำร้ายจิตใจ, ไม่ควรพูด กับใคร

14 别人的事,小心的說 เรื่องของคนอื่น, ให้พูดอย่าง ระวัง

15 自己的事,聽聽自己的心怎麼說 เรื่องของตัวเอง, ฟังหัวใจของ ตัวเองด้วยว่าพูดว่าอะไร

16 現在的事,做了再說 เรื่องของปัจจุบัน, ทำเสร็จแล้ว ค่อยพูด

17 未來的事,未來再說 เรื่องของอนาคต, ถึงเวลาแล้ว ค่อยพูด

18 如果,對我有不滿意的地方, 請一定要對我說! ถ้าหาก, มีเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจ ในตัวผม, ต้องบอกผมให้ทราบด้วย


ดาวน์โหลด ppt 說話的溫度 ความรู้สึกในการพูดที่ทำ ให้รู้สึกอบอุ่น 這篇短文最近一直在網路上流傳,雖然標題是「說話的溫 度」,但事實上他一直在提醒我們:小心說話而且要「說 好話」,話說出口之前先思考一下,不要莽莽撞撞的脫口 而出。事情再怎麼急迫,也要清楚的讓大家知道問題以及.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google