งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวิจัยและ ศูนย์ฝึกอบรม การเกษตรแม่ เหียะ. การใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ พื้นที่ทั้งหมด 1293 ไร่ สถานีใช้ประโยชน์จริง 338 ไร่ พืชสวน 16 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวิจัยและ ศูนย์ฝึกอบรม การเกษตรแม่ เหียะ. การใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ พื้นที่ทั้งหมด 1293 ไร่ สถานีใช้ประโยชน์จริง 338 ไร่ พืชสวน 16 ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวิจัยและ ศูนย์ฝึกอบรม การเกษตรแม่ เหียะ

2 การใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ พื้นที่ทั้งหมด 1293 ไร่ สถานีใช้ประโยชน์จริง 338 ไร่ พืชสวน 16 ไร่ วนเกษตร 60 ไร่ หอพักในกำกับ 18 ไร่ พืชไร่ 75 ไร่ สัตวศาสตร์ 337 ไร่ อุตสาหกรรม 37 ไร่ สัตวแพทย์ 26 ไร่ หอพักไทย - ญี่ปุ่น 8 ไร่

3 ลักษณะงานวิจัยภายใน สถานีวิจัยฯแม่เหียะ 1. โครงการวิจัยที่ภาควิชา หน่วยงานอื่นๆ คณาจารย์ นักศึกษา ใช้พื้นที่ในการทำวิจัย โครงการวิจัยที่ภาควิชา หน่วยงานอื่นๆ คณาจารย์ นักศึกษา ใช้พื้นที่ในการทำวิจัย 2. โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็น ผู้ดำเนินการวิจัย โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็น ผู้ดำเนินการวิจัย 3. โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็น ผู้ดำเนินการวิจัยร่วมกับภาควิชา และหน่วยงานอื่น โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็น ผู้ดำเนินการวิจัยร่วมกับภาควิชา และหน่วยงานอื่น

4 แผนงานในอนาคต 1 งานวิจัย 1.1 ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1.2 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ ดอก 1.3 การผลิตลำไยที่ดีและเหมาะสม 1.4 การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ 1.5 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2 งานบริการและสนับสนุน งานวิจัย 2.1 จัดเตรียม แปลงเพื่อรองรับงานวิจัย 2.2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ สนับสนุนงานวิจัย

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีวิจัยและ ศูนย์ฝึกอบรม การเกษตรแม่ เหียะ. การใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ พื้นที่ทั้งหมด 1293 ไร่ สถานีใช้ประโยชน์จริง 338 ไร่ พืชสวน 16 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google