งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

2 การใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯแม่เหียะ
พื้นที่ทั้งหมด ไร่ สถานีใช้ประโยชน์จริง ไร่ พืชสวน ไร่ วนเกษตร ไร่ หอพักในกำกับ ไร่ พืชไร่ ไร่ สัตวศาสตร์ ไร่ อุตสาหกรรม ไร่ สัตวแพทย์ ไร่ หอพักไทย - ญี่ปุ่น ไร่

3 ลักษณะงานวิจัยภายในสถานีวิจัยฯแม่เหียะ
1. โครงการวิจัยที่ภาควิชา หน่วยงานอื่นๆ คณาจารย์ นักศึกษา ใช้พื้นที่ในการทำวิจัย 2. โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็นผู้ดำเนินการวิจัย 3. โครงการวิจัยที่ทางสถานีเป็นผู้ดำเนินการวิจัยร่วมกับภาควิชาและหน่วยงานอื่น

4 แผนงานในอนาคต 1.1 ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน
1 งานวิจัย 1.1 ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1.2 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก 1.3 การผลิตลำไยที่ดีและเหมาะสม 1.4 การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ 1.5 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2 งานบริการและสนับสนุนงานวิจัย จัดเตรียมแปลงเพื่อรองรับงานวิจัย 2.2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google