งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 8 มะขาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 8 มะขาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 8 มะขาม

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 มะขาม Tamarind Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae or Leguminosae ชุมเห็ดเล็ก coffee senna Cassia occidentale ฝาง Caesalpinia sappan หางนกยูงไทย pride of Barbados Caesalpinia pulcherrima หางนกยูงฝรั่ง flame of the forest Delonix regia

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 ชุมเห็ดไทยชุมเห็ดเทศ ฝาง หางนกยูงไทย หางนกยูงฝรั่ง

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 Origin Tropical Africa

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 Distribution India, Tropical Asia

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 มะขามหวาน - เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย นครพนม อุบลราชธานี ลำปาง แพร่ น่าน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 มะขามเปรี้ยว - ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ลำปาง เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 Botany - Habit : Tree, large-sized, canopy densed,

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 - Stem : Stout, hard wood; bark with brown scales.

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 - Leaf : Alternate, pinnately compound, 7-15 cm long, 10-20 pairs of leaflets; leaflets sessile, rectangular, 0.5-1 x 1-2.5 cm.

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 - Flower : Raceme, drooping, 5-10 cm long, Ø 2.0-2.5 cm; 2 bracteoles. ↑ K 4 C 5 A 3 G 1

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 - Fruit : Loment or lomentum, 7.5-30 cm long, shape 1.ฝักดิ่ง 2. ฝักดาบ 3. ฝักฆ้อง 4. ฝักดูก flesh brown, fibrous free, 20-30 % moisture content, 10-13 % acids, 10-30 % TSS, 3-4 % other chemicals.

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 - Seed : Brown, obovate, flat, 1 cm long.

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 มะขามหวาน sweet tamarind; Tamarindus indica L. 1. กิ่งที่มีใบและช่อดอก (x 1/2) 2. ดอก (x1) 3. ดอกที่ดึงกลีบเลี้ยงออก (x1) 4. ผล (x 1/2) 5. เมล็ด (x1)

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 ลักษณะฝัก 1. ฝักดิ่ง – ฝักตรง ค่อนข้างยาว ค่อนข้างกลม 2. ฝักดาบ – ฝักค่อนข้างโค้ง ค่อนข้างแบน 3. ฝักฆ้อง – ฝักโค้งมาก หัวและท้ายโค้งจนเกือบจรดกัน หรืออาจซ้อนกัน ค่อนข้างกลม 4. ฝักดูก – ฝักโค้งบ้าง ตรงบ้าง ปล้องชัดเจน ปล้องเป็นเหลี่ยมนูนเห็นชัด ข้อถี่ กลมหรือแบน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 ฝักดิ่ง ฝักดาบ ฝักฆ้อง รูปร่างฝัก

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 ลักษณะของฝักมะขาม ก. ฝักดิ่ง ข. ฝักฆ้อง ค. ฝักดาบ ง. เปลือกฝักแตก เนื่องจากฝน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 พันธุ์มะขามหวาน 1. แหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พันธุ์ขันตี นายหยัดหรือสีทอง น้ำดุกหรือปากดุก น้ำผึ้ง ศรีชมพู หลังแตก หมื่นจง อินทผลัม

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 พันธุ์มะขามหวาน (ต่อ) 2. แหล่งปลูกจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ พันธุ์ครูบัวพันธุ์ ครูอินทร์หรือครูอินทร์เขมราฐ คุณเปี๊ยก ไผ่ใหญ่หรือบ้านไผ่ใหญ่ พระโรจน์ มหาจรูญ

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 พันธุ์มะขามหวาน (ต่อ) 3. แหล่งปลูกจังหวัดเลย ได้แก่ พันธุ์บ้านฟากเลยหรือขนมปังบ้านฟากเลย 4. แหล่งปลูกจังหวัดลำปาง ได้แก่ พันธุ์เจ้าห่มหรือครูประชา แจ้ห่มหรือนายปั๋น 5. แหล่งปลูกจังหวัดนครพนม ได้แก่ พันธุ์นวลละออง นาศรีนวล นิ่มนวล ส้มป่อย

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ประวัติ ลักษณะหมื่นจงสีทองน้ำผึ้งศรีชมพูขันตีอินทผลัม เจ้าของ ต้นแรก หมื่นจง ประชากิจ นายหยัด กองมูล นายประจักษ์ เมฆพายัพ ครูอุดม ศรีชมพู นายขันตี แก้ววงษ์ นายไหม แหล่งเดิมอ. หล่มเก่า อ. เมือง อ. หล่มสัก ชื่อพ้องเพชรน้ำผึ้ง นายหยัด น้ำร้อนหนองเล นายไหม

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ต้นพืช ลักษณะหมื่นจงสีทองน้ำผึ้งศรีชมพูขันตีอินทผลัม ทรงพุ่มโปร่ง ทึบ สีกิ่งเกือบดำออกนวลเกือบดำเข้มออกนวลเกือบดำ ผิวกิ่งหยาบละเอียดหยาบ ละเอียดหยาบ ขนาดใบใหญ่ เล็กใหญ่เล็กใหญ่

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ต้นพืช ลักษณะหมื่นจงสีทองน้ำผึ้งศรีชมพูขันตีอินทผลัม ออกดอกพ.ค.พ.ค. พ.ค.พ.ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. ลักษณะหนักหนักมากเบามากเบา ผลแก่ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ธ.ค.ธ.ค. ธ.ค.ธ.ค. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. อายุฝัก ด. 9.259.688.008.5810.009.28 ติดผลไม่ดก ดกมากปานกลางดกปานกลาง

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ฝัก ลักษณะหมื่นจงสีทองน้ำผึ้งศรีชมพูขันตีอินทผลัม รูปร่างฝักฆ้อง ตรงดาบ ขนาดฝักปานกลางใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ น. น. ฝัก ( ก ) 21.4021.6513.8018.1915.3720.98 สีเปลือก ( น้ำตาล ) เข้มขาวนวลเข้มอ่อนปน เทา ขาวนวลปนแดง ความหนา เปลือก ปานกลางหนาปานกลางบางปานกลางบาง

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ฝัก ลักษณะหมื่นจงสีทองน้ำผึ้งศรีชมพูขันตีอินทผลัม สีเนื้อเหลืองปน น้ำตาล เหลืองทองน้ำตาลเข้มน้ำตาลปน เหลือง เหลืองปน น้ำตาล น้ำตาลเข้ม % เนื้อ 44.3644.4253.6643.9245.7545.88 % TSS30.9735.0135.0033.1635.5035.52 รสชาติหวานจัด ~ น้ำผึ้งอมเปรี้ยว ~ น้ำผึ้ง

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 พันธุ์มะขามเปรี้ยว 1. มะขามกระดาน 2. มะขามขี้แมว 3. พันธุ์ยักษ์ฝักโค้ง 4. พันธุ์ยักษ์ฝักตรง

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 พันธุ์แนะนำ คือ พันธุ์ศรีสะเกษ

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 ลักษณะที่ดีของมะขามเปรี้ยว 1. ทรงพุ่มกะทัดรัด โปร่ง ทรงกระบอกหรือครึ่งวงกลม 2. ฝักใหญ่ ตรง ยาวประมาณ 10 ซม. เปลือกหนา ฝักไม่แตก

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 ลักษณะที่ดีของมะขามเปรี้ยว ( ต่อ ) 3. เนื้อมาก เนื้อ 50-55 % เมล็ด 33.9 % เปลือก + รก 11.1 % 4. กรดทาร์ทาริกสูง 13.65 - 20.00 % 5. การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ำเสมอ

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 019

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 019 ออกดอก เม.ย.-พ.ค. ฝัก

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 พันธุ์ศรีสะเกษ 019 ฝักตรง ใหญ่ กว้าง 2.0-2.4 ซม. ยาว 10.8-18.0 ซม. หนา 1.4-1.6 ซม. เนื้อ 46.25 %

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 พันธุ์ศรีสะเกษ 019 (ต่อ) ลักษณะดีเด่น (เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 29 พันธุ์) 1. ผลผลิตสูง ≈ 13.3 กก./ต้น/ปี (ต้นอายุ 2-9 ปี ค่าเฉลี่ย 8 ป๊) (60.24 %) 2. ฝักขนาดใหญ่ ตรง จำนวนฝักเฉลี่ย 55 ฝัก/กก. (8 ฝัก/กก.) 3. อัตราส่วน เนื้อ : เปลือก เมล็ด รก = 1 : 1.16 (1: 1.16)

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 พันธุ์ศรีสะเกษ 019 (ต่อ) ลักษณะดีเด่น (เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 29 พันธุ์) 4. เปลือกฝักหนา ไม่แตกง่าย ฝักตรงทำให้สะดวกใน การเก็บเกี่ยว แกะเปลือกและเมล็ดออกง่าย 5. กรดทาร์ทาริกสูง 17 % (1.77%) 6. เนื้อสีอำพัน (Greyed-orange No. 165 B)

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 การขยายพันธุ์ - มะขามเปรี้ยวเพาะเมล็ด

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 ต้นกล้า

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 การขยายพันธุ์ ( ต่อ ) - มะขามหวาน ตัดชำ เกิดรากยาก ตอนกิ่ง ให้ IBA, NAA 8,000 สตล. ทาบกิ่ง RS Ø 3-4 มม. ตัดสูง 12.5 ซม. ติดตา RS Ø 5 มม. อายุ 3-4 เดือน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 เฉือนและเปิดเปลือกต้นตอ กิ่งพันธุ์ดีและต้นตอที่ เปิดเปลือกแล้ว เสียบกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ พันกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับ ต้นตอ ควั่นกิ่งเร่งราก กิ่งพันธุ์ดีที่เปลี่ยนยอดแล้ว การเปลี่ยนยอด อุปกรณ์

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 การออกดอกและติดผล มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว ทิ้งใบ มี. ค. เม. ย. แตกใบอ่อน มี. ค. –เม. ย. พ. ค. ออกดอก พ. ค. มิ. ย. ดอกบาน พ. ค. –มิ. ย. มิ. ย. ผลแก่ ธ. ค. –ก. พ. ม. ค. –ก. พ.

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 ออกดอก

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 ติดผล

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 ผลแก่ - สีเปลือก ตรงตามพันธุ์ น้ำตาล สีนวล สีทอง - เสียง ใช้นิ้วดีดฝัก เสียงกลวง ไม่แน่น

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 43 การเก็บรักษา 1. ระยะสั้น ≈ 20 วัน ผึ่งลมนาน 2-5 วัน บรรจุในถุงพลาสติกหรือกล่อง

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 44 การเก็บรักษา ( ต่อ ) 2. ระยะปานกลาง 10-60 วัน ผึ่งลมนาน 10-15 วัน บรรจุในถุงพลาสติกหรือกล่อง

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 45 การเก็บรักษา ( ต่อ ) 3. ระยะยาว > 60 วัน นึ่งหรืออบไอน้ำเดือดนาน 10-20 นาที หรือ ย่างด้วยไฟจากถ่านไม้ หรือตู้อบความร้อน หรือ อบด้วยตู้อบแสงอาทิตย์ ผึ่งให้เย็นและแห้ง บรรจุในโอ่งเคลือบ เก็บได้เป็นปี

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 46 ผลิตภัณฑ์ มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามผง

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 47 พิวรี เนคต้า น้ำมะขาม น้ำเข้มข้น ผลิตภัณฑ์

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 48 ผลิตภัณฑ์ เทียนหอม ครีมบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 8 มะขาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google