งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 8 มะขาม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 Caesalpiniaceae or Leguminosae
มะขาม Tamarind Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae or Leguminosae ชุมเห็ดเล็ก coffee senna Cassia occidentale ฝาง Caesalpinia sappan หางนกยูงไทย pride of Barbados Caesalpinia pulcherrima หางนกยูงฝรั่ง flame of the forest Delonix regia เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฝาง ชุมเห็ดไทย ชุมเห็ดเทศ หางนกยูงไทย หางนกยูงฝรั่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin Tropical Africa เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Distribution India, Tropical Asia เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะขามหวาน - เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย นครพนม อุบลราชธานี ลำปาง แพร่ น่าน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 - ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี
มะขามเปรี้ยว - ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ลำปาง เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Botany - Habit : Tree, large-sized, canopy densed, เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Stem : Stout, hard wood; bark with brown scales. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Leaf : Alternate, pinnately compound, 7-15 cm long, pairs of leaflets; leaflets sessile, rectangular, x cm. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Flower : Raceme, drooping, 5-10 cm long, Ø cm; 2 bracteoles. ↑ K 4 C 5 A 3 G 1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Fruit : Loment or lomentum, cm long, shape 1.ฝักดิ่ง 2. ฝักดาบ 3. ฝักฆ้อง 4. ฝักดูก flesh brown, fibrous free, 20-30 % moisture content, % acids, 10-30 % TSS, 3-4 % other chemicals. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Seed : Brown, obovate, flat, 1 cm long. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะขามหวาน sweet tamarind; Tamarindus indica L. 1. กิ่งที่มีใบและช่อดอก (x 1/2) 2. ดอก (x1) 3. ดอกที่ดึงกลีบเลี้ยงออก (x1) 4. ผล (x 1/2) 5. เมล็ด (x1) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะฝัก 1. ฝักดิ่ง – ฝักตรง ค่อนข้างยาว ค่อนข้างกลม 2. ฝักดาบ – ฝักค่อนข้างโค้ง ค่อนข้างแบน 3. ฝักฆ้อง – ฝักโค้งมาก หัวและท้ายโค้งจนเกือบจรดกัน หรืออาจซ้อนกัน ค่อนข้างกลม 4. ฝักดูก – ฝักโค้งบ้าง ตรงบ้าง ปล้องชัดเจน ปล้องเป็นเหลี่ยมนูนเห็นชัด ข้อถี่ กลมหรือแบน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฝักฆ้อง ฝักดาบ ฝักดิ่ง รูปร่างฝัก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะของฝักมะขาม ก. ฝักดิ่ง ข. ฝักฆ้อง ค. ฝักดาบ ง. เปลือกฝักแตกเนื่องจากฝน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะขามหวาน 1. แหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พันธุ์ขันตี นายหยัดหรือสีทอง น้ำดุกหรือปากดุก น้ำผึ้ง ศรีชมพู หลังแตก หมื่นจง อินทผลัม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะขามหวาน (ต่อ) 2. แหล่งปลูกจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ พันธุ์ครูบัวพันธุ์ ครูอินทร์หรือครูอินทร์เขมราฐ คุณเปี๊ยก ไผ่ใหญ่หรือบ้านไผ่ใหญ่ พระโรจน์ มหาจรูญ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะขามหวาน (ต่อ) 3. แหล่งปลูกจังหวัดเลย ได้แก่ พันธุ์บ้านฟากเลยหรือขนมปังบ้านฟากเลย 4. แหล่งปลูกจังหวัดลำปาง ได้แก่ พันธุ์เจ้าห่มหรือครูประชา แจ้ห่มหรือนายปั๋น 5. แหล่งปลูกจังหวัดนครพนม ได้แก่ พันธุ์นวลละออง นาศรีนวล นิ่มนวล ส้มป่อย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ประวัติ
หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม เจ้าของ ต้นแรก หมื่นจง ประชากิจ นายหยัด กองมูล นายประจักษ์ เมฆพายัพ ครูอุดม ศรีชมพู นายขันตี แก้ววงษ์ นายไหม แหล่งเดิม อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.หล่มสัก ชื่อพ้อง เพชรน้ำผึ้ง นายหยัด น้ำร้อน หนองเล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ต้นพืช
หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม ทรงพุ่ม โปร่ง ทึบ สีกิ่ง เกือบดำ ออกนวล เข้ม ผิวกิ่ง หยาบ ละเอียด ขนาดใบ ใหญ่ เล็ก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ต้นพืช
หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม ออกดอก พ.ค. เม.ย. หนัก หนักมาก เบามาก เบา ผลแก่ ม.ค. ก.พ. ธ.ค. อายุฝัก ด. 9.25 9.68 8.00 8.58 10.00 9.28 ติดผล ไม่ดก ดกมาก ปานกลาง ดก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ฝัก
หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม รูปร่างฝัก ฆ้อง ตรง ดาบ ขนาดฝัก ปานกลาง ใหญ่ เล็ก น.น.ฝัก (ก) 21.40 21.65 13.80 18.19 15.37 20.98 สีเปลือก (น้ำตาล) เข้ม ขาวนวล อ่อนปนเทา ปนแดง ความหนาเปลือก หนา บาง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 ลักษณะพันธุ์มะขามหวาน - ฝัก
หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม สีเนื้อ เหลืองปนน้ำตาล เหลืองทอง น้ำตาลเข้ม น้ำตาลปนเหลือง % เนื้อ 44.36 44.42 53.66 43.92 45.75 45.88 % TSS 30.97 35.01 35.00 33.16 35.50 35.52 รสชาติ หวานจัด ~ น้ำผึ้ง อมเปรี้ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะขามเปรี้ยว 1. มะขามกระดาน 2. มะขามขี้แมว 3. พันธุ์ยักษ์ฝักโค้ง 4. พันธุ์ยักษ์ฝักตรง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แนะนำ คือ พันธุ์ศรีสะเกษ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะที่ดีของมะขามเปรี้ยว 1. ทรงพุ่มกะทัดรัด โปร่ง ทรงกระบอกหรือครึ่งวงกลม 2. ฝักใหญ่ ตรง ยาวประมาณ 10 ซม. เปลือกหนา ฝักไม่แตก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะที่ดีของมะขามเปรี้ยว (ต่อ) 3. เนื้อมาก เนื้อ % เมล็ด 33.9 % เปลือก + รก 11.1 % 4. กรดทาร์ทาริกสูง % 5. การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ำเสมอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 019
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ออกดอก เม.ย.-พ.ค. ฝัก มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 019 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ศรีสะเกษ 019 ฝักตรง ใหญ่ กว้าง ซม. ยาว ซม. หนา ซม. เนื้อ % เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ศรีสะเกษ 019 (ต่อ) ลักษณะดีเด่น (เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 29 พันธุ์) 1. ผลผลิตสูง ≈ 13.3 กก./ต้น/ปี (ต้นอายุ 2-9 ปี ค่าเฉลี่ย 8 ป๊) (60.24 %) 2. ฝักขนาดใหญ่ ตรง จำนวนฝักเฉลี่ย 55 ฝัก/กก. (8 ฝัก/กก.) 3. อัตราส่วน เนื้อ : เปลือก เมล็ด รก = 1 : 1.16 (1: 1.16) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ศรีสะเกษ 019 (ต่อ) ลักษณะดีเด่น (เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 29 พันธุ์) 4. เปลือกฝักหนา ไม่แตกง่าย ฝักตรงทำให้สะดวกใน การเก็บเกี่ยว แกะเปลือกและเมล็ดออกง่าย 5. กรดทาร์ทาริกสูง 17 % (1.77%) 6. เนื้อสีอำพัน (Greyed-orange No. 165 B) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การขยายพันธุ์ - มะขามเปรี้ยว เพาะเมล็ด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ต้นกล้า เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การขยายพันธุ์ (ต่อ) - มะขามหวาน ตัดชำ เกิดรากยาก ตอนกิ่ง ให้ IBA, NAA 8,000 สตล. ทาบกิ่ง RS Ø 3-4 มม. ตัดสูง 12.5 ซม. ติดตา RS Ø 5 มม. อายุ 3-4 เดือน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 การเปลี่ยนยอด เฉือนและเปิดเปลือกต้นตอ อุปกรณ์
กิ่งพันธุ์ดีและต้นตอที่เปิดเปลือกแล้ว เสียบกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ พันกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ ควั่นกิ่งเร่งราก การเปลี่ยนยอด กิ่งพันธุ์ดีที่เปลี่ยนยอดแล้ว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การออกดอกและติดผล มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว ทิ้งใบ มี.ค เม.ย. แตกใบอ่อน มี.ค.–เม.ย. พ.ค. ออกดอก พ.ค มิ.ย. ดอกบาน พ.ค.–มิ.ย. มิ.ย. ผลแก่ ธ.ค.–ก.พ. ม.ค.–ก.พ. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ออกดอก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ติดผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลแก่ - สีเปลือก ตรงตามพันธุ์ น้ำตาล สีนวล สีทอง - เสียง ใช้นิ้วดีดฝัก เสียงกลวง ไม่แน่น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การเก็บรักษา 1. ระยะสั้น ≈ 20 วัน ผึ่งลมนาน 2-5 วัน บรรจุในถุงพลาสติกหรือกล่อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การเก็บรักษา (ต่อ) 2. ระยะปานกลาง วัน ผึ่งลมนาน วัน บรรจุในถุงพลาสติกหรือกล่อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การเก็บรักษา (ต่อ) 3. ระยะยาว > 60 วัน นึ่งหรืออบไอน้ำเดือดนาน นาที หรือ ย่างด้วยไฟจากถ่านไม้ หรือตู้อบความร้อน หรือ อบด้วยตู้อบแสงอาทิตย์ ผึ่งให้เย็นและแห้ง บรรจุในโอ่งเคลือบ เก็บได้เป็นปี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะขามแก้ว มะขามผง มะขามแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เนคต้า พิวรี น้ำมะขาม ผลิตภัณฑ์ น้ำเข้มข้น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เทียนหอม ครีมบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google