งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 9 ละมุด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 Manilkara achras (Mill.) Fosberg.; Manilkara zapotilla (Jacq.) Gilly
ละมุด sapodilla Achras sapota L.; Manilkara achras (Mill.) Fosberg.; Manilkara zapotilla (Jacq.) Gilly Sapotaceae เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สตาร์แอปเปิล Chrysophyllum cainito ละมุดสีดา (จันทบุรี) Manilkara esculenta ละมุดสีดา (ตราด) Manilkara esculenta เกด Manilkara hexandra ละมุดไทย Manilkara kauki พิกุล Mimosop elengi เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สตาร์แอปเปิล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เกด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พิกุล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ละมุดสีดา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin S- Mexico i.e. Guatemala, S-Hondurus เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Distribution Brazil, Africa, Philippines, Malaysia, India, Mynmar เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Botany Habit : Tree, small- to medium-sized, 5-12 m high, evergreen. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Stem : Branches very strong; bark light brown → brown and longitudinally split. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Leaf : Simple, spirally arranged at apex; dark green, elliptic, 3-7 x cm, leathery; adaxial lf. dark green, glossy; abaxial lf. pale green. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Flower : Solitary at leaf axil; Ø 1 cm.  K 6 C 6 A 6 G (10-12) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
(ยอดเกสรตัวเมีย) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Fruit : Berry, drooping; shape oval, oblong or globose; Ø 3-6 x 3.8 cm; skin light brown; flesh reddish brown, crip or tender. Young fruit with latex. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Seed : 2-6 (<12) per fruit; oblong, 1-2 cm long. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ละมุด sapodilla; Achras sapota L.; Manilkara achras (Mill.) Fosberg.; Manilkara zapotilla (Jacq.) Gilly ก. กิ่งที่มีใบ ดอก และผล (x 2/5) ข. ผลผ่าตามยาว (2/5) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะ ไข่ห่าน มะกอก กระสวย ฝาชี รูปร่างใบ ยาวรี กว้าง ยาวรี แคบ ขนาดใบ ใหญ่ เล็ก สีใบ เขียวอ่อน เขียวเข้ม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะ ไข่ห่าน มะกอก กระสวย ฝาชี ขนาดผล ใหญ่ เล็ก รูปร่างผล รูปไข่ ~ มะกอก หัวท้ายเรียว กลม ~ ฝาชี สีเปลือก น้ำตาล ปนเหลือง เปลือก บาง หนา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะ ไข่ห่าน มะกอก กระสวย ฝาชี สีเนื้อ (น้ำตาล) อ่อน ปนแดง ปนเขียว ลักษณะเนื้อ หยาบ ไม่กรอบ แข็ง กรอบ หยาบ รสชาติ หวานเย็น หวานแหลม หวาน ไม่หวาน ปริมาณเนื้อ มาก น้อย ผลผลิต ไม่ดก ดกมาก ดก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะกอก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์พิจิตร.01 อายุ 10 ปีให้ผลผลิต กิโลกรัม/ต้น/ปี กำเนิดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะทั่วไป - ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ รูปทรงปิรามิด สูงจนถึง 20 เมตร เส้นรอบวงของลำต้น 105 เมตร กิ่งก้านเหนียว แข็งแรง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ใบ - รูปหอก สีเขียว ขอบใบพลิ้ว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดอก - ออกเป็นกลุ่ม 6-10 ดอก ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. อายุการเก็บเกี่ยวหลังออกดอก 7-8 เดือน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ขนาดใหญ่ 6-8 ผลต่อกิโลกรัม ผลยาว 8-9 ซม. ø 5-6 ซม. รูปไข่ ผลอ่อนผิวสีน้ำตาลเข้ม ผลแก่ไคลบนผลหลุดล่อน ผิวสีน้ำตาล เนื้อแน่น ละเอียด รสหวาน TSS 14 % บริกซ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เมล็ด สีน้ำตาลดำ จำนวน 2-4 เมล็ด ยาว 2.3 ซม. กว้าง 11.1 ซม. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การขยายพันธุ์ 1. เพาะเมล็ด วัน งอกปกติ 15-25 วัน ตัดปลายเมล็ด (scarification) 2. ตอนกิ่ง กิ่งยาว ซม. ออกรากใน 1-2 เดือน 3. ติดตา ต้นตอ ละมุดสีดา พิกุล เกด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
กิ่งพันธุ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การปลูกและการดูแลรักษา - ระยะปลูก 8 x 8 เมตร - การให้น้ำ ต้นเล็ก ดอกบาน ผลเจริญเติบโต เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การปลูกและการดูแลรักษา (ต่อ) - การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอก : ดินปลูก = 1 : 3 (ปุ๋ยรองพื้น) ปีที่ 1 ใส่ 0.5 กก/ต้น ปีต่อไป 1.0 กก/ต้น ต้นเล็ก-ต้นและปลายฤดูฝน ต้นโต-หลังเก็บเกี่ยว และผล Ø 2 ซม. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การปลูกและการดูแลรักษา (ต่อ) - การตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยว - แมลงสำคัญ เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่งและลำต้น หนอนชอนใบ หนอนไชเปลือกลำต้น หนอนกัดกินใบอ่อน หนอนเจาะผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การออกดอก ออกดอกครั้งแรกเมื่อต้นอายุ 3 ปี ตลอดปีๆ ละ 4 รุ่น รุ่นแรก ออกดอก (ธ.ค.) → ผลแก่ (มิ.ย.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ติดผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลผลิต ต้นอายุ ปีให้ผล ผล/ต้น ต้นอายุ ปีให้ผล ผล/ต้น ต้นอายุ ปีให้ผล 600-1,000 ผล/ต้น ต้นอายุ ปีให้ผล 2,000-3,000 ผล/ต้น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลแก่ ผิวตึง สีสดใส ปลายผลเรียบ ผลอ่อน ผลแก่ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การย้อมสี - สีย้อมขนม สีเหลืองอ่อน + สีเหลืองแก่ ละลายน้ำ แช่ผลนาน 10 นาที - ปูนแดง ละลายน้ำพอติดสี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การผึ่งลม - ให้ผลแห้ง การบ่ม - ให้สุกสม่ำเสมอ - ให้หมดยางที่เปลือก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลรุ่นแรก มิ.ย. - ก.ค. มากที่สุด ก.ย. - พ.ย. ม.ค. - ก.พ. เม.ย. - พ.ค. น้อยที่สุด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บรรจุภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลิตภัณฑ์ ละมุดในน้ำเชื่อม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google