งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 9 ละมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 9 ละมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 9 ละมุด

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 ละมุด sapodilla Achras sapota L.; Manilkara achras (Mill.) Fosberg.; Manilkara zapotilla (Jacq.) Gilly Sapotaceae

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 สตาร์แอปเปิล Chrysophyllum cainito ละมุดสีดา (จันทบุรี)Manilkara esculenta ละมุดสีดา (ตราด)Manilkara esculenta เกด Manilkara hexandra ละมุดไทย Manilkara kauki พิกุล Mimosop elengi

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 สตาร์แอปเปิล

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 เกด

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 พิกุล

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 ละมุดสีดา

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 Origin S- Mexico i.e. Guatemala, S-Hondurus

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 Distribution Brazil, Africa, Philippines, Malaysia, India, Mynmar

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 Botany - Habit : Tree, small- to medium-sized, 5-12 m high, evergreen.

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 - Stem : Branches very strong; bark light brown → brown and longitudinally split.

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 - Leaf : Simple, spirally arranged at apex; dark green, elliptic, 3-7 x 10-15 cm, leathery; adaxial lf. dark green, glossy; abaxial lf. pale green.

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 - Flower : Solitary at leaf axil; Ø 1 cm.  K 6 C 6 A 6 G (10-12)

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 ( ยอดเกสรตัวเมีย )

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 - Fruit : Berry, drooping; shape oval, oblong or globose; Ø 3-6 x 3.8 cm; skin light brown; flesh reddish brown, crip or tender. Young fruit with latex.

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 - Seed : 2-6 (<12) per fruit; oblong, 1-2 cm long.

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 ละมุด sapodilla; Achras sapota L.; Manilkara achras (Mill.) Fosberg.; Manilkara zapotilla (Jacq.) Gilly ก. กิ่งที่มีใบ ดอก และผล (x 2/5) ข. ผลผ่าตามยาว (2/5)

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะไข่ห่านมะกอกกระสวยฝาชี รูปร่างใบยาวรี กว้างยาวรี แคบ ขนาดใบใหญ่เล็ก สีใบเขียวอ่อนเขียวเข้ม

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะไข่ห่านมะกอกกระสวยฝาชี ขนาดผลใหญ่เล็ก รูปร่างผลรูปไข่~ มะกอกหัวท้ายเรียวกลม ~ ฝาชี สีเปลือกน้ำตาลปนเหลืองน้ำตาล เปลือกบางหนาบาง

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 ลักษณะพันธุ์ละมุด ลักษณะไข่ห่านมะกอกกระสวยฝาชี สีเนื้อ ( น้ำตาล ) อ่อนปนแดง ปนเขียว ลักษณะเนื้อหยาบ ไม่กรอบแข็ง กรอบ หยาบ รสชาติหวานเย็นหวานแหลมหวานไม่หวาน ปริมาณเนื้อมากน้อยมากน้อย ผลผลิตไม่ดกดกมากไม่ดกดก

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 พันธุ์มะกอก

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 พันธุ์พิจิตร.01 อายุ 10 ปีให้ผลผลิต 50-100 กิโลกรัม / ต้น / ปี กำเนิดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 ลักษณะทั่วไป - ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ รูปทรงปิรามิด สูงจนถึง 20 เมตร เส้นรอบวงของลำต้น 105 เมตร กิ่งก้านเหนียว แข็งแรง

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 ใบ - รูปหอก สีเขียว ขอบใบพลิ้ว

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 ดอก - ออกเป็นกลุ่ม 6-10 ดอก ในเดือน มิ. ย. – ก. ค. อายุการเก็บเกี่ยวหลังออกดอก 7-8 เดือน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 ผล - ขนาดใหญ่ 6-8 ผลต่อกิโลกรัม ผลยาว 8-9 ซม. ø 5-6 ซม. รูปไข่ ผลอ่อนผิวสีน้ำตาลเข้ม ผลแก่ไคลบนผลหลุดล่อน ผิวสีน้ำตาล เนื้อแน่น ละเอียด รสหวาน TSS 14 % บริกซ์

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 เมล็ด - สีน้ำตาลดำ จำนวน 2-4 เมล็ด ยาว 2.3 ซม. กว้าง 11.1 ซม.

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 การขยายพันธุ์ 1. เพาะเมล็ด30-40 วัน งอกปกติ 15-25 วัน ตัดปลายเมล็ด (scarification) 2. ตอนกิ่งกิ่งยาว 60-90 ซม. ออกรากใน 1-2 เดือน 3. ติดตาต้นตอละมุดสีดา พิกุล เกด

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 กิ่งพันธุ์

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 การปลูกและการดูแลรักษา - ระยะปลูก 8 x 8 เมตร - การให้น้ำ ต้นเล็ก ดอกบาน ผลเจริญเติบโต

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 การปลูกและการดูแลรักษา (ต่อ) - การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอก : ดินปลูก = 1 : 3 (ปุ๋ยรองพื้น) 13-13-13 ปีที่ 1 ใส่ 0.5 กก/ต้น ปีต่อไป 1.0 กก/ต้น ต้นเล็ก-ต้นและปลายฤดูฝน ต้นโต-หลังเก็บเกี่ยว และผล Ø 2 ซม.

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 การปลูกและการดูแลรักษา (ต่อ) - การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว - แมลงสำคัญ เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่งและลำ ต้น หนอนชอนใบ หนอนไชเปลือกลำต้น หนอนกัดกินใบอ่อน หนอนเจาะผล

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 การออกดอก ออกดอกครั้งแรกเมื่อต้นอายุ 3 ปี ตลอดปีๆ ละ 4 รุ่น รุ่นแรก ออกดอก (ธ.ค.) → ผลแก่ (มิ.ย.)

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 ติดผล

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 ผลผลิต ต้นอายุ 3 ปีให้ผล 100-200 ผล/ต้น ต้นอายุ 4-6 ปีให้ผล 300-500 ผล/ต้น ต้นอายุ 7-10 ปีให้ผล600-1,000 ผล/ต้น ต้นอายุ 70-80 ปีให้ผล 2,000-3,000 ผล/ต้น

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลแก่ผิวตึง สีสดใส ปลายผลเรียบ ผลอ่อนผลแก่

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 การย้อมสี - สีย้อมขนม สีเหลืองอ่อน + สีเหลืองแก่ ละลายน้ำ แช่ผลนาน 10 นาที - ปูนแดง ละลายน้ำพอติดสี

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 การผึ่งลม - ให้ผลแห้ง การบ่ม- ให้สุกสม่ำเสมอ - ให้หมดยางที่เปลือก

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 ผลรุ่นแรก มิ.ย. - ก.ค.มากที่สุด ก.ย. - พ.ย. ม.ค. - ก.พ. เม.ย. - พ.ค.น้อยที่สุด

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 บรรจุภัณฑ์

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 ละมุดในน้ำเชื่อม ผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 9 ละมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google