งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักพูดในที่ชุมชนเขาทำกันอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักพูดในที่ชุมชนเขาทำกันอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักพูดในที่ชุมชนเขาทำกันอย่างไร
การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ / พรแสวง

2 ความสำคัญเกี่ยวกับคำพูด
ศีล5 ข้อ 4 ( ห้ามพูดเท็จ ) ปิยะวาจา สัมมาวาจา

3 ความสำคัญของนักพูด ท่านก็อย่าหมายที่จะเป็นผู้นำ ”
หลวงวิจิตรวาทะการ เคยกล่าวไว้ว่า “ หากท่านไม่สามารถลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าชุมชนได้ ท่านก็อย่าหมายที่จะเป็นผู้นำ ”

4 ระบบการฝึกพูด

5 ระบบการฝึกพูดที่ควรรู้จัก
ระบบเดล คาร์เนกี้ ก่อตั้งโดย มิสเตอร์เดล คาร์เนกี้ เมื่อปี ค.ศ ณ. เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบโทสมาสเตอร์ ก่อตั้งโดย ดร.ราล์ฟ ซี สเมดลี่ย์ เมื่อป ค.ศ ณ.เมืองซานตา อานา รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา

6 สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ใช้ระบบโทสมาสเตอร์ แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ระดับ

7 ขั้นต้น 5 บท 1. การแนะนำตนเอง 2. การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ
ขั้นต้น บท 1. การแนะนำตนเอง 2. การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ 3. การจัดลำดับขั้นตอนสุนทรพจน์ 4. การใช้ภาษากาย 5. การใช้เสียงประกอบเรื่อง

8 ขั้นกลาง 5 บท 6. การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน
ขั้นกลาง 5 บท 6. การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน 7. การพูดโน้มน้าวใจ 8. การพูดให้ผู้ฟังจำได้ 9. การพูดให้น่าสนใจ 10.การพูดปลุกใจ

9 ขั้นสูง 5 บท 11.ปัญหาและแนวทางแก้ไข 12. การใช้ราชาศัพท์
ขั้นสูง 5 บท 11.ปัญหาและแนวทางแก้ไข 12. การใช้ราชาศัพท์ 13. การอ่านแบบพูด 14. การพูดในโอกาสต่างๆ 15. การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ

10 สิ่งที่ควรทราบสำหรับการฝึกพูด
1. การปรากฏกายหน้าเวที การเดินเข้าสู่เวที การยืน การปรับไมค์ การทักที่ประชุม

11 การใช้สายตา การใช้ท่าทางประกอบการพูด การใช้เสียงประกอบการพูด , สูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะ และการพูดชัดถ้อย ชัดคำ

12 2. การเอาชนะอาการประหม่า
2. การเอาชนะอาการประหม่า


ดาวน์โหลด ppt นักพูดในที่ชุมชนเขาทำกันอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google