งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ / พรแสวง

2 ความสำคัญ เกี่ยวกับ คำพูด ศีล 5 ข้อ 4 ( ห้าม พูดเท็จ ) ปิยะวาจา สัมมาวาจา

3 ความสำคัญของนัก พูด หลวงวิจิตรวาทะการ เคยกล่าวไว้ว่า “ หากท่านไม่สามารถลุกขึ้นยืน พูดต่อหน้าชุมชนได้ ท่านก็อย่าหมายที่จะเป็นผู้นำ ”

4 ระบบการฝึก พูด

5 ระบบการฝึกพูดที่ควร รู้จัก ระบบเดล คาร์เนกี้ ก่อตั้งโดย มิสเตอร์เดล คาร์เนกี้ เมื่อ ปี ค. ศ ณ. เมืองนิวยอร์ค ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระบบโทสมา สเตอร์ ก่อตั้ง โดย ดร. ราล์ฟ ซี สเมดลี่ย์ เมื่อป ค. ศ ณ. เมือง ซานตา อานา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา

6 สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนา ไทย เชียงใหม่ ใช้ระบบโทสมาสเตอร์ แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ระดับ

7 ขั้นต้น 5 บท 1. การแนะนำตนเอง 2. การพูดอย่างจริงจังและ จริงใจ 3. การจัดลำดับขั้นตอน สุนทรพจน์ 4. การใช้ภาษากาย 5. การใช้เสียงประกอบ เรื่อง

8 ขั้นกลาง 5 บท 6. การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ความหมายอย่างชัดเจน 7. การพูดโน้มน้าวใจ 8. การพูดให้ผู้ฟังจำได้ 9. การพูดให้น่าสนใจ 10. การพูดปลุกใจ

9 ขั้นสูง 5 บท 11. ปัญหาและแนว ทางแก้ไข 12. การใช้ราชาศัพท์ 13. การอ่านแบบพูด 14. การพูดในโอกาสต่างๆ 15. การพูดฉับพลันสมบูรณ์ แบบ

10 สิ่งที่ควรทราบสำหรับการ ฝึกพูด 1. การปรากฏกาย หน้าเวที  การเดินเข้าสู่เวที ารยืน ารปรับไมค์ ารทักที่ประชุม

11 ารใช้สายตา ารใช้ท่าทางประกอบการ พูด ารใช้เสียงประกอบการ พูด, สูง - ต่ำ การเน้นคำ จังหวะ และ การพูดชัดถ้อย ชัดคำ

12 2. การเอาชนะอาการ ประหม่า


ดาวน์โหลด ppt นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google