งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ / พรแสวง

2 ความสำคัญ เกี่ยวกับ คำพูด ศีล 5 ข้อ 4 ( ห้าม พูดเท็จ ) ปิยะวาจา สัมมาวาจา

3 ความสำคัญของนัก พูด หลวงวิจิตรวาทะการ เคยกล่าวไว้ว่า “ หากท่านไม่สามารถลุกขึ้นยืน พูดต่อหน้าชุมชนได้ ท่านก็อย่าหมายที่จะเป็นผู้นำ ”

4 ระบบการฝึก พูด

5 ระบบการฝึกพูดที่ควร รู้จัก ระบบเดล คาร์เนกี้ ก่อตั้งโดย มิสเตอร์เดล คาร์เนกี้ เมื่อ ปี ค. ศ. 1912 ณ. เมืองนิวยอร์ค ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระบบโทสมา สเตอร์ ก่อตั้ง โดย ดร. ราล์ฟ ซี สเมดลี่ย์ เมื่อป ค. ศ. 1924 ณ. เมือง ซานตา อานา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา

6 สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนา ไทย เชียงใหม่ ใช้ระบบโทสมาสเตอร์ แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ระดับ

7 ขั้นต้น 5 บท 1. การแนะนำตนเอง 2. การพูดอย่างจริงจังและ จริงใจ 3. การจัดลำดับขั้นตอน สุนทรพจน์ 4. การใช้ภาษากาย 5. การใช้เสียงประกอบ เรื่อง

8 ขั้นกลาง 5 บท 6. การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ความหมายอย่างชัดเจน 7. การพูดโน้มน้าวใจ 8. การพูดให้ผู้ฟังจำได้ 9. การพูดให้น่าสนใจ 10. การพูดปลุกใจ

9 ขั้นสูง 5 บท 11. ปัญหาและแนว ทางแก้ไข 12. การใช้ราชาศัพท์ 13. การอ่านแบบพูด 14. การพูดในโอกาสต่างๆ 15. การพูดฉับพลันสมบูรณ์ แบบ

10 สิ่งที่ควรทราบสำหรับการ ฝึกพูด 1. การปรากฏกาย หน้าเวที  การเดินเข้าสู่เวที ารยืน ารปรับไมค์ ารทักที่ประชุม

11 ารใช้สายตา ารใช้ท่าทางประกอบการ พูด ารใช้เสียงประกอบการ พูด, สูง - ต่ำ การเน้นคำ จังหวะ และ การพูดชัดถ้อย ชัดคำ

12 2. การเอาชนะอาการ ประหม่า


ดาวน์โหลด ppt นักพูดในที่ชุมชนเขา ทำกันอย่างไร การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ศาสตร์ สามารถเรียนรู้จากหนังสือตำรา ว่าด้วยหลักการพูดมากมาย จากผู้แต่งหลายๆท่าน ศิลป์ เป็นได้ทั้งพรสวรรค์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google