งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Virtual Trunking Protocol. 8-2 Router Console Switch#dir flash: Directory of flash:/ 1 -rw- 3058048 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 2 -rw- 736 vlan.dat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Virtual Trunking Protocol. 8-2 Router Console Switch#dir flash: Directory of flash:/ 1 -rw- 3058048 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 2 -rw- 736 vlan.dat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Virtual Trunking Protocol

2 8-2 Router Console Switch#dir flash: Directory of flash:/ 1 -rw- 3058048 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 2 -rw- 736 vlan.dat  แต่แรกเป็นไฟล์ VLAN.dat ใน Flash (เพราะโหมด Default ของ VTP เป็น Server อยู่แล้ว)  มีแค่ VLAN ID และ Name (จึงต้องตั้งค่าสมาชิกของพอร์ตบนแต่ละ เครื่องเอง) เพราะฉะนั้น การรีเซ็ตสวิตช์ให้กลับเป็นเหมือนมาจาก โรงงาน นอกจากลบ Startup Config แล้ว ต้องลบ VLAN.dat ในแฟลชก่อนรีโหลดด้วย

3 8-3  จัดการฐานข้อมูล VLAN ของ Switch ทั้ง LAN  ช่วยลดเวลาการดูแลฐานข้อมูล VLAN บนสวิตช์ทั้งโดเมน  ส่ง VTP frame บน Trunk เท่านั้น!!!  Switch จะมี VTP mode อยู่ 3 แบบ:  Server: เจ้าของฐานข้อมูล  Client: ผู้ที่คอยรับฐานข้อมูลมาใช้  Transparent: ไม่มีส่วนร่วม แต่ช่วยส่งต่อ

4 8-4 Router Console Switch#show vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 4 Maximum VLANs supported locally : 255 Number of existing VLANs : 8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : ranet VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Enabled  VTP version: บอกว่าอุปกรณ์นี้เลือกใช้งานได้ถึงเวอร์ชั่น 2 “ไม่ได้บอกว่ากำลังใช้เวอร์ชั่น 2 อยู่”  Configuration Revision คือเลขเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล VLAN ถ้ารับข้อมูลที่ Configuration Revision สูงกว่าตัวที่ตนเองใช้ อยู่ ก็จะอัพเดตตามตัวใหม่  VTP Operating Mode: โหมด VTP ของสวิตช์ ซึ่งบ่งบอก พฤติกรรมที่จะจัดการฐานข้อมูล VLAN  VTP Domain name: ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้เพื่อให้สวิตช์ที่เชื่อมต่อ กันแบบ Trunk ที่มีโดเมนเดียวกัน ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน  VTP V2 mode: บอกว่าใช้เวอร์ชั่น 2 อยู่หรือไม่ ค่าดีฟอลท์ เป็น Disabled (คือใช้เวอร์ชั่น 1) เพราะถ้าสวิตช์ในโดเมน ตัวใดไม่รองรับเวอร์ชั่น 2 จะไม่สามารถเข้าร่วมโดเมนได้

5 8-5

6 8-6  ขั้นตอนการรับเฟรม VTP มาพิจารณา  1. ตรวจโดเมนว่าตรงหรือไม่?  2. ตรวจ Revision No. ว่ามากกว่าหรือไม่?

7 8-7  Default คือ “1” (VTP V2 Mode: Disabled)  ห้ามเปลี่ยนเป็น “2” ถ้า Switch ในโดเมนไม่รองรับทุกตัว  สิ่งที่พัฒนาขึ้นใน VTP version 2  Transparent Switch ส่งต่อ VTP frame ได้โดยไม่ขึ้นว่า เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันหรือไม่ !!!  รองรับ LAN ที่ใช้โปรโตคอล Token Ring  สิ่งที่พัฒนาขึ้นใน VTP version 3  รองรับ VLAN ID ในช่วงที่ไกลกว่า (Extended: 1006 – 4094)  ทำงานกับเวอร์ชั่น 1 และ 2 ได้  สามารถเข้าไปตั้งค่าการเป็นสมาชิก VLAN ของแต่ละพอร์ทได้

8 8-8  ตั้งค่า vtp domain เช่น switch(config)# vtp domain Ranet  ตั้งค่า vtp version (ได้ 1-3 แล้วแต่สถานะ VTP version บนสวิตช์) เช่น Switch(config)# vtp version 2  ตั้งค่า vtp password (หรือไม่ก็ได้ ถ้าตั้งต้องตั้งเองหมดทุกสวิตช์) เช่น switch(config)# vtp password Ranetvtppass  ทวนสอบการตั้งค่าด้วยคำสั่ง show vtp status เช่น switch# show vtp status


ดาวน์โหลด ppt Virtual Trunking Protocol. 8-2 Router Console Switch#dir flash: Directory of flash:/ 1 -rw- 3058048 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 2 -rw- 736 vlan.dat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google