งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิตมะพร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิตมะพร้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิตมะพร้าว

2  ผลผลิตลดลงไม่เพียงพอ  สวนเสื่อมโทรม ขาดการดูแล รักษา  แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด สถานการณ์ ปัญหา สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

3  ผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพและ เพียงพอ  มีความสามารถในการผลิต ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว วัตถุประสงค์ของ โครงการ สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

4  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา  ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ (19 จังหวัด ) สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

5  ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต  จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

6  ถ่ายทอดเทคโนโลยี - ประชาสัมพันธ์ - คัดเลือกเกษตรกร - อบรมเกษตรกร  แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ - คัดเลือกพื้นที่ 5 ไร่ - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ - ใช้แปลงต้นแบบเป็นสถานที่สาธิต / ฝึกปฏิบัติ วิธีการดำเนิน โครงการ สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประเด็นวัดผล ของโครงการ สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิตมะพร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google