งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

2 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
สถานการณ์ปัญหา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร เปิดการค้าเสรีสินค้ากาแฟ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตไม่เพียงพอ

3 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
วัตถุประสงค์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร ส่งเสริมและและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการผลิตกาแฟ พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการ แข่งขันสินค้ากาแฟ ภายใต้เขตการค้าเสรี

4 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
พื้นที่เป้าหมาย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร ชุมพร น่าน ระนอง ลำปาง สุราษฎร์ธานี ตาก เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน

5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
กิจกรรม สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร อบรมเกษตรกรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

6 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
วิธีการดำเนินการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร อบรมเกษตรกร คัดเลือกพื้นที่ รวมกลุ่มเกษตรกร จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : การปฏิบัติดูแลรักษา ครั้งที่ 2 : การปรับปรุงบำรุงดิน

7 วิธีการดำเนินโครงการ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร จัดทำแปลงต้นแบบ คัดเลือกพื้นที่ 1 ไร่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ใช้แปลงต้นแบบเป็นสถานที่สาธิต/ฝึกปฏิบัติ

8 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร
ประเด็นวัดผล เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่อง 1. การปฏิบัติดูแลรักษาสวน 2. การปรับปรุงบำรุงดิน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google