งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกาแฟ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกาแฟ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกาแฟ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

2 สถานการณ์ปัญหา เปิดการค้าเสรีสินค้า กาแฟ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตไม่เพียงพอ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

3 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและและถ่ายทอด ความรู้ที่ถูกต้องและ เหมาะสมในการผลิตกาแฟ พัฒนาเกษตรกรให้มี ความสามารถในการแข่งขัน สินค้ากาแฟ ภายใต้เขต การค้าเสรี สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

4 พื้นที่เป้าหมาย ชุมพร น่าน ระนอง ลำปาง สุราษฎร์ธานี ตาก เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

5 กิจกรรม อบรมเกษตรกรเรื่องการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

6 วิธีการดำเนินการ อบรมเกษตรกร คัดเลือกพื้นที่ รวมกลุ่มเกษตรกร จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : การปฏิบัติดูแล รักษา ครั้งที่ 2 : การปรับปรุงบำรุง ดิน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

7 วิธีการดำเนิน โครงการ จัดทำแปลงต้นแบบ คัดเลือกพื้นที่ 1 ไร่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ใช้แปลงต้นแบบเป็นสถานที่สาธิต / ฝึกปฏิบัติ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร

8 ประเด็นวัดผล เกษตรกรที่ได้รับความรู้ เรื่อง 1. การปฏิบัติดูแล รักษาสวน 2. การปรับปรุงบำรุง ดิน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกาแฟ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google