งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัก ( Convulsion ) เกิดจากการทำงานของสมองถูกรบกวน จากการบาดเจ็บ ไข้ ติดเชื้อ ทำให้ประจุ ไฟฟ้าในสมองเปลี่ยนแปลง ควบคุมร่างกาย ไม่ได้ เกิดการเกร็งและกระตุกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัก ( Convulsion ) เกิดจากการทำงานของสมองถูกรบกวน จากการบาดเจ็บ ไข้ ติดเชื้อ ทำให้ประจุ ไฟฟ้าในสมองเปลี่ยนแปลง ควบคุมร่างกาย ไม่ได้ เกิดการเกร็งและกระตุกของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชัก ( Convulsion ) เกิดจากการทำงานของสมองถูกรบกวน จากการบาดเจ็บ ไข้ ติดเชื้อ ทำให้ประจุ ไฟฟ้าในสมองเปลี่ยนแปลง ควบคุมร่างกาย ไม่ได้ เกิดการเกร็งและกระตุกของ กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

3 สาเหตุ : 1. เฉียบพลัน เช่น ติดเชื้อ ไข้สูง อุบัติเหตุ ขาดอากาศ : 2. เรื้อรัง เช่น โรคลมบ้าหมู

4 จัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคง ระวังอย่าให้ตก เตียง ระวังสำลัก ถ้ามีสิ่งของในปาก เช่น เศษ อาหาร ฟันปลอมให้ล้วงออก ห้ามใช้ด้ามช้อน ไม้ หรือด้ามดินสอสอด เข้าไปในปากระหว่างฟัน ไม่ควรจับผู้ป่วยมัด หรือยึดตรึงแขนขา ขณะชัก งดการให้น้ำและอาหารทางปาก ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ จัดในท่าพักฟื้น หรือ รีบนำส่ง โรงพยาบาล การปฐมพยาบาล

5 อาการและอาการแสดง หายใจหอบ เหนื่อย มีเสียงวี้ด อ่อนแรง หน้าซีด ตัวเย็น ชีพจรเบา เขียว จมูกบาน ใช้กล้ามเนื้อคอ ซี่โครง หรือท้องช่วย หายใจ หอบ

6 สาเหตุ 1. ทางเดินหายใจตีบตัน เช่น หอบหืด แพ้รุนแรง 2. น้ำท่วมปอด เช่น โรคหัวใจ 3. ความต้องการออกซิเจนของ ร่างกายมากขึ้น ภาวะเลือดเป็นกรด

7 (1) จัดให้นั่งศีรษะสูง (2) สังเกตการหายใจและ ตรวจชีพจร (3) พ่นยา ( ถ้ามี ) (4) ให้ออกซิเจน (4) รีบนำส่ง รพ. การปฐมพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt ชัก ( Convulsion ) เกิดจากการทำงานของสมองถูกรบกวน จากการบาดเจ็บ ไข้ ติดเชื้อ ทำให้ประจุ ไฟฟ้าในสมองเปลี่ยนแปลง ควบคุมร่างกาย ไม่ได้ เกิดการเกร็งและกระตุกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google