งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน ) นำเสนอ โดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน ) นำเสนอ โดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน ) นำเสนอ โดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒

2 จุดประสงค์ การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมาย รร หรือ ร หัน ๒. นักเรียนอ่านและเขียนคำที่ใช้ ร หัน ได้ถูกต้องตามหลักการ ๓. นักเรียนสามารถนำคำที่ใช้ ร หัน มา สร้างเป็นประโยคได้ถูกต้อง

3 มาตราฐาน การเรียนรู้ สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติ ของภาษาและหลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรัก ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4 แบบทดสอบ ก่อนเรียน จงเติมคำที่ใช้ รร ในข้อความให้ เหมาะสม 1. คุณแม่ไปงานพบปะ..................... กับเพื่อน ๆ สมัยอนุบาล 2. วันเข้า..................... ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 3. คนทำดีตายไปแล้วจะได้ขึ้น..................... 4. ชายคนนั้นมีอาชีพเป็น..................... รับจ้างแบกหาม 5. มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น เพราะ..................... ที่ห่อหุ้มโลกถูก ทำลาย

5 “ รร ” เป็นพยัญชนะ ๒ ตัว ที่ เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นที่ไม่มีรูป สระ โดย ร ตัวหน้า ทำหน้าที่เหมือนมี สระอะ หรือเป็นไม้หันอากาศ ส่วน ร ตัว หลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ( แม่กน )

6 ๑. คำที่ใช้ รร โดยไม่มีตัวสะกด จะ อ่านออกเสียงเป็น อัน เช่น กรรไกรอ่านว่ากัน - ไกร จรรยาอ่านว่าจัน - ยา หรรษาอ่านว่าหัน - สา บรรลุอ่านว่าบัน - ลุ หลักการอ่าน ร หัน

7 ๒. ถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นตามหลัง “ รร ” เวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะตัว นั้นเป็นตัวสะกด เช่น ศตวรรษอ่านว่าสะ - ตะ - วัด วรรณอ่านว่าวัน ศิลปกรรม อ่านว่าสิน - ละ - ปะ - กัม ธรรมอ่านว่าทัม ( ทำ ) สรรพนาม อ่านว่าสับ - พะ - นาม

8 ๓. คำที่ใช้ รร แบบมีตัวสะกด และ มีตัวการันทางด้านท้าย จะอ่านออกเสียง เป็น ไม้หันอากาศกับตัวสะกดแม่ กน เช่น สวรรค์อ่านว่าสะ - หวัน ครรภ์อ่านว่าคัน อัศจรรย์ อ่านว่าอัด - สะ - จัน

9 ๑. การใช้ “ บัน ” เป็นพยางค์หน้า ของคำ ปัจจุบันนิยมใช้ อยุ่ ๕ คำ ดังนี้ บันดาลลงบันได บันทึก ให้ดูจงดี รื่นเริงบันเทิงมี เสียงบันลือ สนั่นดัง ( อาจารย์กำชัย ทอง หล่อ ) คำที่ใช้ “ บัน ” หรือ “ บรร ”

10 ๒. การใช้ “ บรร ” จะใช้ในคำอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคำที่ใช้ “ บัน ” ทั้ง ๕ คำ ดังนี้ บรรยายตั้งใจฟัง บรรลุยังที่จุดหมาย บรรเทาเจ็บปวดคลายบรรจุหวาย ใส่กล่องพลัน บรรทัดบังคับเขียน บรรทุกเกวียนคงไม่ทัน บรรดาไทยมุงนั้นระเบิดลั่น จะบรรลัย ( อาจารย์เฉลา อรุณรัตน์ )

11 แบบทดสอบ หลังเรียน จงเติมคำที่ใช้ รร ในข้อความให้ เหมาะสม 1. คุณแม่ไปงานพบปะ..................... กับเพื่อน ๆ สมัยอนุบาล 2. วันเข้า..................... ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 3. คนทำดีตายไปแล้วจะได้ขึ้น..................... 4. ชายคนนั้นมีอาชีพเป็น..................... รับจ้างแบกหาม 5. มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น เพราะ..................... ที่ห่อหุ้มโลกถูก ทำลาย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน ) นำเสนอ โดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google