งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2

2 การบอกเวลา กลางวัน เวลา 7.30 น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน เวลา 19.30 น. อ่านว่า 19 นาฬิกา 30 นาที

3 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 9.10 น. TrueFalse

4 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 11.55 น. TrueFalse

5 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 13 นาฬิกา 10 น.

6 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง นิดตื่นนอนเวลา 7.05 น. TrueFalse

7 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง นิดเข้านอนเวลา 20.10 น. TrueFalse

8 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง 30 2 นาฬิกา 9 นาที 2 นาฬิกา 45 นาที 14 นาฬิกา 9 นาที 14 นาฬิกา 45 นาที กลางวั น

9 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง กลางคื น 12 นาฬิกา 12 นาฬิกา 12 นาที 24 นาฬิกา 24 นาฬิกา 12 นาที 30

10 4 นาฬิกา 1 นาที 4 นาฬิกา 5 นาที 16 นาฬิกา 1 นาที 16 นาฬิกา 5 นาที กลางวั น 30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง

11 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง แดงตื่นนอนเวลา 6.05 น. อีก 15 นาทีต่อมา แดงอาบน้ำ แดงอาบน้ำเวลา.....................

12 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายเริ่มเมื่อเวลา 12.30 น. หลังจาก 50 นาทีต่อมา เริ่ม เรียนภาษาไทย เริ่มเรียนภาษาไทยเวลา.....................

13 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน................ นาฬิกา.............. นาที กลางคืน............... นาฬิกา.............. นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 11 1212 1212 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1313 1313 1414 1414 1515 1515 1616 1616 1717 1717 1818 1818 2323 2323 2424 2424 1919 1919 2020 2020 2121 212122 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 00 00

14 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน................ นาฬิกา.............. นาที กลางคืน............... นาฬิกา.............. นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 11 1212 1212 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1313 1313 1414 1414 1515 1515 1616 1616 1717 1717 1818 1818 2323 2323 2424 2424 1919 1919 2020 2020 2121 212122 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 00 00

15 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน................ นาฬิกา.............. นาที กลางคืน............... นาฬิกา.............. นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 11 1212 1212 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1313 1313 1414 1414 1515 1515 1616 1616 1717 1717 1818 1818 2323 2323 2424 2424 1919 1919 2020 2020 2121 212122 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 00 00

16 กลางวัน................ นาฬิกา.............. นาที กลางคืน............... นาฬิกา.............. นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 11 1212 1212 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1313 1313 1414 1414 1515 1515 1616 1616 1717 1717 1818 1818 2323 2323 2424 2424 1919 1919 2020 2020 2121 212122 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 00 00 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา

17 กลางวัน................ นาฬิกา.............. นาที กลางคืน............... นาฬิกา.............. นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 11 1212 1212 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1313 1313 1414 1414 1515 1515 1616 1616 1717 1717 1818 1818 2323 2323 2424 2424 1919 1919 2020 2020 2121 212122 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 5 5 1010 1010 1515 1515 2020 2020 2525 2525 3030 3030 55 3535 3535 4040 4040 4545 4545 5050 5050 00 00

18 คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยง หน้าปัดนาฬิกากับเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 12 นาฬิกา 25 นาที 17 นาฬิกา 15 นาที 21 นาฬิกา 30 นาที

19

20 สวัสดี จบแล้วค่ะ.... แล้วเจอ กันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google