งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2

2 การบอกเวลา กลางวัน เวลา 7.30 น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน เวลา น. อ่านว่า 19 นาฬิกา 30 นาที

3 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 9.10 น. TrueFalse

4 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา น. TrueFalse

5 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 13 นาฬิกา 10 น.

6 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง นิดตื่นนอนเวลา 7.05 น. TrueFalse

7 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง นิดเข้านอนเวลา น. TrueFalse

8 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง 30 2 นาฬิกา 9 นาที 2 นาฬิกา 45 นาที 14 นาฬิกา 9 นาที 14 นาฬิกา 45 นาที กลางวั น

9 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง กลางคื น 12 นาฬิกา 12 นาฬิกา 12 นาที 24 นาฬิกา 24 นาฬิกา 12 นาที 30

10 4 นาฬิกา 1 นาที 4 นาฬิกา 5 นาที 16 นาฬิกา 1 นาที 16 นาฬิกา 5 นาที กลางวั น 30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง

11 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง แดงตื่นนอนเวลา 6.05 น. อีก 15 นาทีต่อมา แดงอาบน้ำ แดงอาบน้ำเวลา

12 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายเริ่มเมื่อเวลา น. หลังจาก 50 นาทีต่อมา เริ่ม เรียนภาษาไทย เริ่มเรียนภาษาไทยเวลา

13 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที

14 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที

15 คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที

16 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที คำชี้แจง จงเติมเวลาจาก หน้าปัดนาฬิกา

17 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที

18 คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยง หน้าปัดนาฬิกากับเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 12 นาฬิกา 25 นาที 17 นาฬิกา 15 นาที 21 นาฬิกา 30 นาที

19

20 สวัสดี จบแล้วค่ะ.... แล้วเจอ กันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google