งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2
เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

2 เงิน 25 สตางค์ สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท

3 เงิน 20 บาท 50 บาท บาท 500 บาท 1,000 บาท

4 ฉันจ่ายเงินค่าสมุดไปดังนี้
การเปรียบเทียบเงิน ฉันจ่ายเงินค่าสมุดไปดังนี้ ฉันจ่ายเงินค่าสมุดไป 18 บาท

5 พอ ไม่พอ คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง น้อยมีเงิน
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง น้อยมีเงิน ต้องการซื้อแว่นตา บาท น้อยมีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่พอ

6 พอ ไม่พอ คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แจ้มีเงิน
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แจ้มีเงิน ต้องการซื้อนาฬิกา บาท แจ้มีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่พอ

7 พอ ไม่พอ คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง สมชายมีเงิน
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง สมชายมีเงิน ต้องการซื้อกล้อง ,990 บาท สมชายมีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่พอ

8 20 40 60 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 30 แตงโมมีธนบัตรยี่สิบบาท 3 ฉบับ แตงโมมีเงินกี่บาท 20 40 60

9 50 90 190 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 60 สมปองมีธนบัตรห้าสิบบาท 3 ฉบับ และมีธนบัตรยี่สิบบาท 2 ฉบับ สมปองมีเงินกี่บาท 50 90 190

10 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง
12 บาท 25 สตางค์ มีค่า บาท มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

11 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง
42 บาท มีค่า บาท มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

12 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง
500 สตางค์ มีค่า บาท มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

13 950 สตางค์ มีค่า ........................ 8 บาท 75 สตางค์
คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 950 สตางค์ มีค่า บาท 75 สตางค์ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

14 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง
1,000 สตางค์ มีค่า บาท มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

15 คำชี้แจง จงจับคู่ข้อที่แสดงจำนวนเงินเท่ากัน
คำชี้แจง จงจับคู่ข้อที่แสดงจำนวนเงินเท่ากัน 1. ก. 2. ข. 3. ค.

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

17 จบแล้วค่ะ....แล้วเจอกันใหม่นะคะ
สวัสดี จบแล้วค่ะ....แล้วเจอกันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google