งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2 เงิน 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท

3 เงิน 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท 1,000 บาท

4 การเปรียบเทียบเงิน ฉันจ่ายเงินค่าสมุดไป ดังนี้ ฉันจ่ายเงินค่าสมุดไป 18 บาท

5 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง น้อยมีเงิน ต้องการซื้อแว่นตา 69 บาท น้อยมีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่ พอ

6 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง แจ้มีเงิน ต้องการซื้อนาฬิกา 199 บาท แจ้มีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่ พอ

7 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง สมชายมีเงิน ต้องการซื้อกล้อง 6,990 บาท สมชายมีเงินพอหรือไม่ พอ ไม่ พอ

8 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง แตงโมมีธนบัตรยี่สิบบาท 3 ฉบับ แตงโมมีเงินกี่บาท 2040 60 30

9 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง สมปองมีธนบัตรห้าสิบบาท 3 ฉบับ และมีธนบัตรยี่สิบบาท 2 ฉบับ สมปองมีเงินกี่บาท 5090 190 60

10 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อย กว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 12 บาท 25 สตางค์ มีค่า........................ 25 บาท มากกว่ า น้อย กว่า เท่ากับ

11 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อย กว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 42 บาท มีค่า........................ 30.25 บาท มากกว่ า น้อย กว่า เท่ากับ

12 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อย กว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 500 สตางค์ มีค่า........................ 4 บาท มากกว่ า น้อย กว่า เท่ากับ

13 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อย กว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 950 สตางค์ มีค่า........................ 8 บาท 75 สตางค์ มากกว่ า น้อย กว่า เท่ากับ

14 คำชี้แจง จงเติมคำว่ามากกว่า หรือน้อย กว่า หรือเท่ากับ ลงในช่องว่าง 1,000 สตางค์ มีค่า........................ 10.00 บาท มากกว่ า น้อย กว่า เท่ากับ

15 คำชี้แจง จงจับคู่ข้อที่ แสดงจำนวนเงินเท่ากัน 1. 2. 3. ก.ก. ข.ข. ค.ค.

16

17 สวัสดี จบแล้วค่ะ.... แล้วเจอ กันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google