งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ เรื่อง จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุภาวดี คงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ เรื่อง จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุภาวดี คงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ เรื่อง จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุภาวดี คงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ( ภาคใต้ )

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนนับตัวเลข 1 – 10 ได้ 2. นักเรียนบอกตัวเลขได้ 3. นักเรียนรวมจำนวน ตัวเลขได้

3 แบบทดสอบก่อนเรียน

4 30 ๘ ๑๐ ๙ ๔ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1.1.

5 30 3 4 5 10 2.

6 30 หก เจ็ด แปด เก้า 3.3.

7 4. + = 7 ถูก ผิด

8 5. เติมตัวเลขที่หายไป........ 8......

9 เนื้อหา

10 ตัวเลขอารบิก 1 ตัวเลขไทย ๑ ตัวหนังสือ หนึ่ง

11 ตัวเลขอารบิก 2 ตัวเลขไทย ๒ ตัวหนังสือ สอง

12 ตัวเลขอารบิก 3 ตัวเลขไทย ๓ ตัวหนังสือ สาม

13 ตัวเลขอารบิก 4 ตัวเลขไทย ๔ ตัวหนังสือ สี่

14 ตัวเลขอารบิก 5 ตัวเลขไทย ๕ ตัวหนังสือ ห้า

15 ตัวเลขอารบิก 6 ตัวเลขไทย ๖ ตัวหนังสือ หก

16 ตัวเลขอารบิก 7 ตัวเลขไทย ๗ ตัวหนังสือ เจ็ด

17 ตัวเลขอารบิก 8 ตัวเลขไทย ๘ ตัวหนังสือ แปด

18 ตัวเลขอารบิก 9 ตัวเลขไทย ๙ ตัวหนังสือ เก้า

19 ตัวเลขอารบิก 10 ตัวเลขไทย ๑๐ ตัวหนังสือ สิบ

20 กิจกรรม

21 คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับ ตัวเลขให้ถูกต้อง 5 5 3 3 1 1 2 2 4 4

22 คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมตัวเลข

23 แบบทดสอบหลังเรียน

24 30 ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1.1.

25 30 1 6 8 10 2.

26 30 หก เจ็ด แปด เก้า 3.

27 4. + = 7 ถูก ผิด

28 5. เติมตัวเลขที่หายไป........ 8......

29


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ เรื่อง จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุภาวดี คงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google