งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 1 Mr. Pattanarin Chantarat. Reading Ad. Reading Ad. Foreign language learning Department. Donsaingampittayakom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 1 Mr. Pattanarin Chantarat. Reading Ad. Reading Ad. Foreign language learning Department. Donsaingampittayakom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 1 Mr. Pattanarin Chantarat. Reading Ad. Reading Ad. Foreign language learning Department. Donsaingampittayakom School Kalasin. English E33101

3 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 2 Reading Advertisements

4 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 3 O b j e c t i v e 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน ข้อความสื่อโฆษณาที่กำหนดไห้ได้ 2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและ บอกความหมายคำศัพท์ที่กำหนดให้ ได้ 3. นักเรียนสามารถตอบคำถามที่ กำหนดให้ได้ 4. นักเรียนสามารถอธิบาย แสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

5 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 4 Vocab ulary prov ide Incorp orate IT. (information technology) photogra phy จัดหา รวมขึ้นเป็นรูป บริษัท เทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสาร การถ่ายรูป

6 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 5 mate rial custom ers long- term satisf y วัสดุ อุปกรณ์ ลูกค้า ระยะเวลาที่ยาวนาน ปฏิบัติให้พึงพอใจ

7 Don - IT Trading (2009) Co., Ltd.

8 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 7 Welcome to Don - IT Trading (2006) Co., Ltd. We are incorporated for almost 3 years providing professional printing and IT service.

9 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 8 Multipoint Mouse trading (2006)Co., Ltd. Our service covers graphic design, digital photography, drum scan, offset printing, indoor & outdoor inkjet printingOur service covers graphic design, digital photography, drum scan, offset printing, indoor & outdoor inkjet printing

10 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 9 Advertising, Point- of-sales material, Apple Macintosh & PC reselling service, etc. Thanks for all customers for long- term support and

11 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 10 we promise to keep providing professional service to satisfy your requirement. Don- IT Trading (2006) Co., Ltd..

12 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 11 1. Don-IT Co., Ltd. established for 10 years ago. Tru e Fals e 6060

13 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 12 2. When was Multipoint Mouse Co.,Ltd to establish? Timer 2006 2008 2009 2007

14 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 13 3. We ……… almost for three years.

15 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 14 4.1 materi al 4.2 custome rs 4.3 long- term 4.4 satisfy ค. วัสดุ อุปกรณ์ ก. ลูกค้า ง. ระยะเวลาที่ยาวนาน ข. ปฏิบัติให้พึงพอใจ 4. Matching the word.

16 Co.,Co., Ltd.Ltd. IT.IT. etc.etc. && Company___ __ Limited___ __ Information technology_____ and so forth______ And___ _ 5. abbreviations and signs fill in the blank. 5. Dragging abbreviations and signs fill in the blank.

17 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 16


ดาวน์โหลด ppt copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 1 Mr. Pattanarin Chantarat. Reading Ad. Reading Ad. Foreign language learning Department. Donsaingampittayakom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google