งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แบบทดสอบพื้นฐานภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2 รถไฟ

3 ลูกหมา

4 อีกา

5 หู

6 นา

7 ตา

8 ปู

9 ลูกแมว

10

11

12 แบบทดสอบ

13 Timer ข้อ 1 โอ อา อี

14 ข้อ 2 Timer นา ปู แมว

15 ข้อ 3 แต้ม ดำ

16 ข้อ 4 จับคู่รูปภาพกับความหมาย ลูกแมว อีกา ปู

17 ข้อ 5 รถไฟ ลูกหมา ตา หู แต้ม

18 ข้อ 6 โยงเส้น เอ อะ อี โอ ใอ

19 ข้อ 7 ลูกหมา ตา โ___ ตา มา รถไ___ ลูกแมว มี ข__ สีดำ ต___ ชื่อ ตาชู

20 ดำ จะ มี บ_____ สีแดง ดำ เป็น หม__ สี ด___ ดำ ____ บ้าน สี แดง
เขียนคำที่ขาดหาย ข้อ 8 ดำ จะ มี บ_____ สีแดง ดำ เป็น หม__ สี ด___ ดำ ____ บ้าน สี แดง

21 ข้อ 9 วาดรูป ตะปู

22 ข้อ 10 วาดรูป บ้าน สีแดง

23 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google