งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.*. THE ANT PHILOSOPHY. *. ปรัชญามด. Ant never quit มดไม่เคยละความพยายามแม้ ต้องอยู่เพียงลำพัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".*. THE ANT PHILOSOPHY. *. ปรัชญามด. Ant never quit มดไม่เคยละความพยายามแม้ ต้องอยู่เพียงลำพัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .*. THE ANT PHILOSOPHY. *. ปรัชญามด

2 Ant never quit มดไม่เคยละความพยายามแม้ ต้องอยู่เพียงลำพัง

3 Ant never quit แม้แต่การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่ง ผลสำเร็จ

4 They’ll look for another way. หากมีอุปสรรคปิดกั้น มันจะมอง หาเดินทางอื่น

5 Lesson: ข้อคิด To never quit looking for a way to get where you’re supposed to go. จงอย่าละความพยายามในการหา หนทางไปสู่สิ่งที่หมายมาด

6 Ants think winter all summer มดคิดถึงฤดูหนาวตลอด ฤดูร้อน

7 So ants are gathering their winter food in the middle of summer. ดังนั้น มันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเห มันตลอดฤดูคิมหันต์หรรษา

8 LESSON: ข้อคิด It is important to be realistic.Think ahead. จงตะหนักถึงความเป็นจริง และเตรียม รับกับเหตุการณ์ในอนาคต

9 Ants remind themselves, This won’t last long; we’ll soon be out of here.” มันจะเตือนตัวเองว่า “ ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้ ”

10 At the first warm day, the ants are out. เมื่อวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแสงแรกได้ สาดส่อง มันจะออกมาเริงร่า

11 If it turns cold again, they’ll dive back down, but then they come out the first warm day. หากอากาศกลับกลายเป็นหนาวอีก ครั้ง มันจะเข้าไปในโพรงและ ออกมารับความอบอุ่นในวันอากาศดี อีกครั้ง

12 ALL-THAT-HE-POSSIBLY-CAN ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่ สามารถ

13 LESSON: ข้อคิด Do all you can….and more! จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็ม กำลัง หรือเกินกำลัง

14 FOUR-PART PHILOSOPHY Never Give Up อย่ายอมแพ้ Look Ahead มองไปข้างหน้า Stay Positive มองโลกในแง่ดี Do All You Can ทำเต็ม ความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt .*. THE ANT PHILOSOPHY. *. ปรัชญามด. Ant never quit มดไม่เคยละความพยายามแม้ ต้องอยู่เพียงลำพัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google