งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1 วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูณิชากานต์ คำมา โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนรู้วิธีเปิดโปรแกรม Paint

3 Paint คืออะไร โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windowsเป็นโปรแกรมวาดภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีสีสันสวยงาม ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ Mouse และ Keyboard และยังพิมพ์ผลงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อีกด้วย

4 การเข้าสู่โปรแกรม Paint
1. คลิกเม้าส์ซ้ายที่ปุ่ม Start 2. เลื่อนแถบสีไปที่ Programs 3. เลื่อนแถบสีไปที่ Accessories 4. เลื่อนแถบสีไปที่ Paint แล้วคลิกเม้าส์ซ้าย จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ดังภาพ

5 การเข้าสู่โปรแกรม Paint

6 Paint หรือ PaintBrush คือโปรแกรมอะไร โปรแกรมการวาดภาพ และแก้ไขภาพ
180 Paint หรือ PaintBrush คือโปรแกรมอะไร B. โปรแกรมการวาดภาพ และแก้ไขภาพ A. โปรแกรมสร้างหนัง D. โปรแกรมคำนวณ C. โปรแกรมพิมพ์งาน

7 เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง
P_i_t Alphabet Buttons Appear Here

8 ข้อใดเป็นการเข้าสู่โปรแกรม Paint
Start Programs Accessoris Paint Start Programs Microsoft 0ffice Paint


ดาวน์โหลด ppt วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google