งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง ทั้ง เดี่ยวและรวมวง ต้องมีความพร้อมเพรียง และความถูกต้อง ตามโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์ หลายเพลง ไม่ได้เริ่มต้นโน้ตตัวแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง ทั้ง เดี่ยวและรวมวง ต้องมีความพร้อมเพรียง และความถูกต้อง ตามโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์ หลายเพลง ไม่ได้เริ่มต้นโน้ตตัวแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง ทั้ง เดี่ยวและรวมวง ต้องมีความพร้อมเพรียง และความถูกต้อง ตามโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์ หลายเพลง ไม่ได้เริ่มต้นโน้ตตัวแรก ที่จังหวะที่ 1 จึงเป็นความสับสน และ ซับซ้อนในการนับจังหวะ กระบวนการนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรี และขับร้อง การนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง

2 ขั้นตอนการนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง 1. สังเกต เครื่องหมายกำหนดจังหวะ ว่า เพลงนี้มีอัตราจังหวะเท่าไร เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 2. นับจำนวนโน้ตที่เหลืออยู่ในห้องเพลง แรก นับจำนวนโน้ต 3. นำจังหวะเต็มของเพลงมาลบออก หากจังหวะที่ขาดไปมีจำนวนเท่าไร ให้ นับถึงจังหวะนั้น นำจังหวะเต็มของเพลงมาลบออก 4. หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้าย หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 ของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น

3 1. ให้ดูว่า เพลงนี้มีอัตราห้องละกี่จังหวะ... ดูจากเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เลขตัวบน บอกจำนวนจังหวะในห้อง เพลง เลขตัวล่าง บอกว่าโน้ตอะไรมีค่า หนึ่ง จังหวะ หากเป็นเลข 4 อยู่ล่างตัวดำมีค่า 1 จังหวะ ตัวอย่าง

4 2. ให้นับจำนวนโน้ตที่เหลืออยู่ใน ห้องเพลงแรก เพลงเก็บตะวัน ห้องเพลงแรก เหลือ 3 จังหวะ เพลงชื่นรัก ห้องเพลงแรก เหลือ 1 จังหวะ

5 3. นำจังหวะเต็มของเพลงมาลบออกหากจังหวะที่ ขาดไปมีจำนวนเท่าไร ให้นับถึงจังหวะนั้น เช่นเพลงห้องละ 4 จังหวะ แต่มีโน้ตเหลืออยู่ 3 จังหวะจึงขาด 1 จังหวะ ให้นับ 1 ( อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น เพื่อเตรียม เช่น 3...4... 1 )

6 ขาด 2 จังหวะ ให้นับ 1....2.... ตัวอย่าง

7 ขาด 3 จังหวะ ให้นับ 1....2....3... ตัวอย่าง

8 หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไปที่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่าง โน้ตขาด ครึ่งจังหวะ ให้นับ 1 หรือ 3...4...1 โน้ตขาด หนึ่งจังหวะครึ่ง ให้นับ 1... 2... โน้ตขาด สองจังหวะครึ่ง ให้นับ 1...2... 3... โน้ตขาด สามจังหวะครึ่ง ให้นับ 1...2...3... 4...

9 โน้ตขาด ครึ่งจังหวะ ให้นับจังหวะ ที่ 1 ( อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น เพื่อเตรียม เช่น 3...4... 1 ) ตัวอย่าง หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไป เพลงค่าน้ำนม เพลงลุ่มเจ้าพระยา บุพเพ สันนิวาส

10 ตัวอย่าง เพลง เพลง LIVE & LEARN โน้ตขาด หนึ่งจังหวะครึ่ง ให้นับ 1... 2...

11 ตัวอย่าง http://www.youtube.com/watch?v=ajgpCYbCops&feature=related โน้ตขาด สองจังหวะครึ่ง ให้ นับ 1...2... 3...

12 โน้ต ขาด สาม จังหวะครึ่ง ให้นับ 1, 2, 3, 4 หรือ 3, 4

13 4. หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น เช่น เพลงที่มี 2 จังหวะ ให้นับ 1...2... ตัวอย่าง

14 ในบทเพลงที่มี 3 จังหวะ ให้นับ 2...3... หรือ 1...2...3... 4. หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1

15 4. หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อน หน้านั้น เช่น เพลงที่มี 4 จังหวะ ให้นับ 3...4...

16

17


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง ทั้ง เดี่ยวและรวมวง ต้องมีความพร้อมเพรียง และความถูกต้อง ตามโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์ หลายเพลง ไม่ได้เริ่มต้นโน้ตตัวแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google