งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด.ญ. นริศรา โภคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด.ญ. นริศรา โภคา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด.ญ. นริศรา โภคา
เรื่อง การคูณเลขสองหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ด.ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด.ญ. นริศรา โภคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 × 4 = 5 ถูก ผิด

3 × 2 = 10 ถูก ผิด

4 × 2 = 13 ถูก ผิด

5 × 2 = 6 ถูก ผิด

6 × 3 = 12 ถูก ผิด

7 × 3 = 15 ถูก ผิด

8 × 2 = 13 ถูก ผิด

9 × 3 = 21 ถูก ผิด

10 9. 5 × 10 = 50 ถูก ผิด

11 × 1= 12 ถูก ผิด

12 × 5 = 77 ถูก ผิด

13 × 1 = 2 ถูก ผิด

14 1. จงยกคำตอบที่ถูกต้องมาใส่ในช่องว่าง
9 3 × 5 = 15 6 30

15 2. จงยกคำตอบที่ถูกต้องมาใส่ในช่องว่าง
3 × 9 = 21 18 27

16 3. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
7 × 5 = …………. 45 53 35

17 4. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
6 × 6 = ………… 36 40 45 33

18 5. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
9 × 3 = ………….. 3O 27 52

19 6. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 7 × 11 = 11 88 77

20 7. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
4 × 11 = 77 88 44

21 4 9 10 3 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำตอบที่ถูกต้อง 2 × 2 1 × 3 3 ×3
2 × 5 10 3 4 9

22 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด.ญ. นริศรา โภคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google