งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การคูณเลข สองหลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ด. ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด. ญ. นริศ รา โภคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การคูณเลข สองหลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ด. ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด. ญ. นริศ รา โภคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การคูณเลข สองหลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ด. ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด. ญ. นริศ รา โภคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 1. 2 × 4 = 5 ถูกผิด

3 2. 5 × 2 = 10 ถูกผิด

4 3. 7 × 2 = 13 ถูกผิด

5 4. 3 × 2 = 6 ถูกผิด

6 5. 3 × 3 = 12 ถูกผิด

7 6. 5 × 3 = 15 ถูกผิด

8 7. 6 × 2 = 13 ถูกผิด

9 8. 7 × 3 = 21 ถูกผิด

10 9. 5 × 10 = 50 ถูกผิด

11 10. 11 × 1= 12 ถูกผิด

12 11. 11 × 5 = 77 ถูกผิด

13 12. 2 × 1 = 2 ถูกผิด

14 9 1. จงยกคำตอบที่ถูกต้องมาใส่ใน ช่องว่าง 3 × 5 =............. 15 6 6 30

15 2. จงยกคำตอบที่ถูกต้องมาใส่ใน ช่องว่าง 3 × 9 =................ 18 27 21

16 3. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงใน ช่องว่าง 7 × 5 = …………. 45 53 35

17 4. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงใน ช่องว่าง 6 × 6 = ………… 3 36 4045

18 5. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 9 × 3 = ………….. 3O 27 52

19 จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงใน ช่องว่าง 6. 7 × 11 =................ 77 11 88

20 7. จงยกคำตอบที่ถูกต้องลงใน ช่องว่าง 4 × 11 =................ 77 88 44

21 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำตอบที่ ถูกต้อง 2 × 2 1 × 3 3 ×3 2 × 5 10 3 4 9

22


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การคูณเลข สองหลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ด. ญ. ยุพิน จันทร์หอม ด. ญ. นริศ รา โภคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google