งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนและทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนและทศนิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนและทศนิยม
คำชี้แจงก่อนสอบ ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผู้จัดทำ นางนรีรัตน์ นาครินทร์ : สงวนลิขสิทธิ์ กดปุ่มนี้ เข้าทำการทำแบบทดสอบเมื่อพร้อม กลับรายการหลัก

2 กรุณาป้อนชื่อ ก่อนทำการทดสอบค่ะ
กลับรายการหลัก

3 ข้อที่ 1สมพรสอบได้ 75% ถามว่าเขาสอบได้เป็นเศษส่วนเท่าใดของคะแนนทั้งหมด
กลับรายการหลัก

4 ข้อที่ 2 จากตัวเลข 27.258 เลข 5 มีค่าเท่าใด
ข้อที่ 2 จากตัวเลข เลข 5 มีค่าเท่าใด กลับรายการหลัก

5 ข้อที่ 3 เลข 9 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
ข้อที่ 3 เลข 9 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด กลับรายการหลัก

6 ข้อที่ 4 ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
ข้อที่ 4 ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก กลับรายการหลัก

7 ข้อที่ 5 มีค่าเท่ากับข้อใด
ข้อที่ มีค่าเท่ากับข้อใด กลับรายการหลัก

8 ข้อที่ 6 มีค่าเท่ากับข้อใด
ข้อที่ มีค่าเท่ากับข้อใด กลับรายการหลัก

9 ข้อที่ 7 มีค่าเท่ากับข้อใด
ข้อที่ มีค่าเท่ากับข้อใด กลับรายการหลัก

10 ข้อที่ 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
ข้อที่ มีค่าเท่ากับข้อใด กลับรายการหลัก

11 ข้อที่ 9 ท่อซีเมนต์ทรงกระบอก วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้ 0
ข้อที่ 9 ท่อซีเมนต์ทรงกระบอก วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในวัดได้ เมตร ท่อนี้หนาเท่าใด กลับรายการหลัก

12 ข้อที่ 10 ท่อน้ำยาว 28. 75 เมตร ตัดออกเป็น 3 ท่อน ท่อนแรกยาว 6
ข้อที่ 10 ท่อน้ำยาว เมตร ตัดออกเป็น 3 ท่อน ท่อนแรกยาว 6.50 เมตร ท่อนที่สองยาว เมตร ท่อนที่สามจะยาวเท่าไร กลับรายการหลัก

13 ข้อที่ 11ล้อจักรยานมีเส้นรอบวงยาว 5 เมตร ถ้ารถแล่นได้ระยะทาง 360 เมตร ล้อรถจะหมุนได้กี่รอบ
กลับรายการหลัก

14 ข้อที่ จงหาผลลัพธ์ กลับรายการหลัก

15 ข้อที่ 13ถ้าเอาตัวเลขตัวเดียวกันคูณทั้งเศษและส่วน ของเศษส่วนจำนวนหนึ่งผลจะเป็นเช่นไร
ค่าจะมากขึ้น ค่าจะน้อยลง ค่าจะคงเดิม ค่าไม่แน่นอน กลับรายการหลัก

16 ข้อที่ 14 มีค่าเท่ากับข้อใด
ข้อที่ มีค่าเท่ากับข้อใด กลับรายการหลัก

17 ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ข้อที่ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง กลับรายการหลัก

18 ข้อที่ 16 ข้อความใดต่อไปนี้มีค่าน้อยที่สุด
ข้อที่ 16 ข้อความใดต่อไปนี้มีค่าน้อยที่สุด กลับรายการหลัก

19 ข้อที่ 17 เศษส่วนในข้อใดมีค่าเท่ากับ
ข้อที่ 17 เศษส่วนในข้อใดมีค่าเท่ากับ กลับรายการหลัก

20 ข้อที่ 18 เลี้ยงไก่ไว้ 135 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 4 ที่เหลือเป็นไก่ตัวผู้ ถ้าขายไก่ตัวผู้ตัวละ 40 บาท จะได้เงินเป็นเท่าไร กลับรายการหลัก

21 ข้อที่ 19สมพรสอบได้ 75% ถามว่าเขาสอบได้เป็นเศษส่วนเท่าใดของคะแนนทั้งหมด
กลับรายการหลัก

22 ต้องการออกให้กดปุ่ม ESC
ข้อที่ 20เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ใน 810,725 มีค่าต่างกันเท่ากับจำนวนใด ต้องการออกให้กดปุ่ม ESC กลับรายการหลัก


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนและทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google