งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจงก่อนสอบ 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน ทั้งหมด 20 ข้อ ผู้จัดทำ นางนรีรัตน์ นาครินทร์ : สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจงก่อนสอบ 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน ทั้งหมด 20 ข้อ ผู้จัดทำ นางนรีรัตน์ นาครินทร์ : สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจงก่อนสอบ 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน ทั้งหมด 20 ข้อ ผู้จัดทำ นางนรีรัตน์ นาครินทร์ : สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบเรื่อง เศษส่วนและทศนิยม กลับรายการหลัก กดปุ่มนี้ เข้าทำการทำแบบทดสอบเมื่อพร้อม

3 กลับรายการหลัก กรุณาป้อนชื่อ ก่อนทำการทดสอบ ค่ะ ชื่อ

4 กลับรายการหลัก ข้อที่ 1 สมพรสอบได้ 75% ถามว่าเขาสอบได้เป็น เศษส่วนเท่าใดของคะแนนทั้งหมด

5 กลับรายการหลัก ข้อที่ 2 จากตัวเลข 27.258 เลข 5 มี ค่าเท่าใด

6 กลับรายการหลัก ข้อที่ 3 เลข 9 ในข้อใดมีค่ามาก ที่สุด

7 กลับรายการหลัก ข้อที่ 4 ข้อใดเรียงลำดับจากน้อย ไปหามาก 0.658 0.568 0.856 0.568 0.658 0.856 0.865 0.586 0.658 0.865 0.658 0.568

8 กลับรายการหลัก ข้อที่ 5 มีค่า เท่ากับข้อใด

9 กลับรายการหลัก ข้อที่ 6 มีค่าเท่ากับข้อใด

10 กลับรายการหลัก ข้อที่ 7 มีค่าเท่ากับข้อใด

11 กลับรายการหลัก ข้อที่ 8 มีค่าเท่ากับข้อใด

12 กลับรายการหลัก ข้อที่ 9 ท่อซีเมนต์ทรงกระบอก วัด เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้ 0.875 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในวัดได้ 0.838 เมตร ท่อนี้ หนาเท่าใด

13 กลับรายการหลัก ข้อที่ 10 ท่อน้ำยาว 28.75 เมตร ตัด ออกเป็น 3 ท่อน ท่อนแรกยาว 6.50 เมตร ท่อน ที่สองยาว 13.80 เมตร ท่อนที่สามจะยาวเท่าไร

14 กลับรายการหลัก ข้อที่ 11 ล้อจักรยานมีเส้นรอบวงยาว 5 เมตร ถ้ารถแล่นได้ระยะทาง 360 เมตร ล้อรถจะหมุนได้ กี่รอบ

15 กลับรายการหลัก ข้อที่ 12 จงหาผลลัพธ์

16 กลับรายการหลัก ข้อที่ 13 ถ้าเอาตัวเลขตัวเดียวกัน คูณทั้งเศษและส่วน ของเศษส่วน จำนวนหนึ่งผลจะเป็นเช่นไร ค่าจะมากขึ้น ค่าจะน้อยลง ค่าจะคงเดิม ค่าไม่แน่นอน

17 กลับรายการหลัก ข้อที่ 14 มี ค่าเท่ากับข้อใด

18 กลับรายการหลัก ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

19 กลับรายการหลัก ข้อที่ 16 ข้อความใดต่อไปนี้มีค่า น้อยที่สุด

20 กลับรายการหลัก ข้อที่ 17 เศษส่วนในข้อใดมีค่า เท่ากับ

21 กลับรายการหลัก ข้ อที่ 18 เลี้ยงไก่ไว้ 135 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 4 ที่ เหลือเป็นไก่ตัวผู้ ถ้าขายไก่ตัวผู้ตัวละ 40 บาท จะ ได้เงินเป็นเท่าไร

22 กลับรายการหลัก ข้อที่ 19 สมพรสอบได้ 75% ถามว่าเขา สอบได้เป็นเศษส่วนเท่าใดของคะแนน ทั้งหมด

23 กลับรายการหลัก ข้อที่ 20 เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ใน 810,725 มี ค่าต่างกันเท่ากับจำนวนใด


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจงก่อนสอบ 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน ทั้งหมด 20 ข้อ ผู้จัดทำ นางนรีรัตน์ นาครินทร์ : สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google