งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฟันดี ฟันดี ยิ้มสวย ฟันแข็งแรง โดย นายสมร ลุงคะ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่ออวัยวะในช่องปาก 2. บอกหน้าที่ของอวัยวะ ในช่องปาก ฟันสวย

3 สาระการเรียนรู้ 1. อวัยวะในช่องปาก ฟัน เหงือก ลิ้น
2. หน้าที่ของอวัยวะในช่องปาก

4 กิจกรรมในการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเล่นเกมจับกลุ่ม โดยร่วมกันร้องเพลงทะเลแสนงาม 2. นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มผลัดกันอ้าปากให้เพื่อนสังเกตดูในช่องปากแล้วตอบคำถาม

5 โน่นทะเลแสนงาม ฟ้าสีคราม มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล
มาร้องเพลงกันเถอะ เพลงทะเลแสนงาม โน่นทะเลแสนงาม ฟ้าสีคราม มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล

6 นักเรียนเห็นอวัยวะใดในช่องปาก
30

7 30 1. ฟันมีหน้าที่ทำอะไร ก. เคี้ยวอาหาร ข. พูด ค. ทำให้หน้าตาดี

8 2. เราควรแปรงฟัน อย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
ก. 1 นาที ข. 2 นาที ค. 3 นาที 30 ฟันดี

9 3. เราควรแปรงฟันเวลาใด ก. เช้า ข. กลางวัน ค. เย็น ง. ถูกทุกข้อ
30 3. เราควรแปรงฟันเวลาใด ก. เช้า ข. กลางวัน ค. เย็น ง. ถูกทุกข้อ

10 4. อาหารชนิดใดมีประโยชน์ต่อฟัน
30 ก. ผลไม้ ข. ลูกอม ค. ขนม

11 30 5. ลิ้นมีหน้าที่ทำอะไร ก. พูด ข. ทำให้หน้าตาดี ค. ลิ่มรสอาหาร


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google