งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านไทรงาม เสนอ สื่อเสริมเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถบวกลบจำนวนเต็มได้ 2. นักเรียนสามารถคูณจำนวนเต็มได้

3 มาทดสอบความรู้กันเถอะ

4 จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้จากน้อยไปหามาก
-1 , -8,15,-10,-5,0,12,6,-25,3 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

5 จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย
6 , -4,-1,1,13,26,-30,-15 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

6 -1,-3,…,-7,-9,....,-13 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

7 ผลลัพธ์ของ (-2) + (-6) = -8 ถูก ผิด

8 จำนวนใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
30 จำนวนใดไม่ใช่จำนวนเต็ม -1 5 2.5

9 30 ข้อใดผิด 03 =0 0 + 3 = 3 05 = 0 5 0 = 0

10 ข้อใดไม่ใช่ผลสำเร็จของผลคูณระหว่าง
30 ข้อใดไม่ใช่ผลสำเร็จของผลคูณระหว่าง a กับ -b -ab -ba a(-b) -(ab)

11 Alphabet Buttons Appear Here

12 Alphabet Buttons Appear Here
(-3)x(-8) = …… Alphabet Buttons Appear Here

13 Alphabet Buttons Appear Here
(-5)x[6-(-3)] = Alphabet Buttons Appear Here

14 Alphabet Buttons Appear Here

15 Alphabet Buttons Appear Here

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google