งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้าน ไทรงาม เสน อ สื่อเสริมเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้าน ไทรงาม เสน อ สื่อเสริมเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้าน ไทรงาม เสน อ สื่อเสริมเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์

2 ผลการ เรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถ บวกลบจำนวนเต็มได้ 2. นักเรียน สามารถคูณจำนวน เต็มได้

3 มาทดสอบความรู้ กันเถอะ

4 จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้จาก น้อยไปหามาก -1, -8,15,-10,- 5,0,12,6,-25,3

5 จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้ จากมากไปหาน้อย 6, -4,-1,1,13,26,- 30,-15

6 -1,-3,…,-7,- 9,....,-13

7 ผลลัพธ์ของ (-2) + (-6) = -8 ถูกผิด

8 จำนวนใดไม่ใช่จำนวนเต็ม 0 5 2.5 30

9 ข้อใดผิด 30 0  3 =0 0 + 3 = 3 0  5 = 0 5  0 = 0

10 ข้อใดไม่ใช่ผลสำเร็จของผลคูณ ระหว่าง a กับ -b 30 -ab-ba a(-b) -(ab)

11 Alphabet Buttons Appear Here

12 (-3)x(-8) = …… Alphabet Buttons Appear Here

13 (-5)x[6-(-3)] =......... Alphabet Buttons Appear Here

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้าน ไทรงาม เสน อ สื่อเสริมเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google