งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ แน่นอนที่สุด !! เครือข่าย คอมพิวเตอร์ก็จะต้องมี คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบ พื้นฐาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ แน่นอนที่สุด !! เครือข่าย คอมพิวเตอร์ก็จะต้องมี คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบ พื้นฐาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์ แน่นอนที่สุด !! เครือข่าย คอมพิวเตอร์ก็จะต้องมี คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบ พื้นฐาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่น หรือยี่ห้อ เดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เราสามารถนำเครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เชื่อมต่อ เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ แฟกซ์ เทป สำรองข้อมูล หรืออุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น โดยเมื่อ อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับ เครือข่ายแล้ว ผู้ใช้ในเครือข่ายก็ สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ โดยเรียกใช้ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง เช่น ส่ง เอกสารไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ สำหรับเครือข่าย เป็นต้น

4 สายเคเบิล สายเคเบิล คือ สายสัญญาณที่ ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย ซึ่ง ปัจจุบันมีอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบจะมีความเร็วในการ รับส่งข้อมูล และราคาแตกต่าง กันไป ส่วนการจะเลือกใช้สาย เคเบิลแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับ ขนาดและประเภทของ เครือข่าย

5 คอนเน็กเตอร์ (connector) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่ายสองเครือข่ายเข้า ด้วยกัน เมื่อเชื่อมเครือข่ายเข้า ด้วยกันแล้ว คอมพิวเตอร์ทั้งสอง เครือข่ายก็สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกันได้ เสมือนเป็น เครือข่ายเดียวกัน ตัวอย่างคอน เน็กเตอร์ที่พบเห็นกันโดยทั่วไป คือ บริดจ์ (bridge)

6 การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card: NIC) สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้เชื่อม ระหว่างคอมพิวเตอร์กับสาย เคเบิล การ์ดนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้ง ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย เสียบลงบนเมนบอร์ด (mainboard) ส่วนพอร์ตในการ ต่อกับสายเคเบิลจะอยู่ทาง ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์

7 ซอฟต์แวร์เครือข่าย เมื่อเรานำเอาอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันแล้ว ระบบเครือข่ายก็ยังจะทำงานไม่ได้ เครือข่าย จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ใช้ ในการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทำให้ระบบปฏิบัติการ รู้จักกับอุปกรณ์เครือข่ายนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายซึ่งจะแตกต่าง กับระบบปฏิบัติการทั่วไป และโปรแกรมต่างๆ ที่ ใช้งานในเครือข่ายด้วย เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีต โปรแกรมวาดภาพ หรือโปรแกรม สำหรับส่งข้อมูลหรือข้อความระหว่าง

8


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ แน่นอนที่สุด !! เครือข่าย คอมพิวเตอร์ก็จะต้องมี คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบ พื้นฐาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google