งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต 2

2 โรคฟันผุ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 1 ระยะที่ยังไม่เห็นรูบนฟัน มีลักษณะ เป็นรอยขาวขุ่นหรือเป็นจุด สีน้ำตาล โดยไม่มีอาการใดๆ เกิดจากสูญเสีย แร่ธาตุจากตัวฟันมากกว่าการคืนกลับ แร่ธาตุ แต่ยังไม่มากจนเกิดเป็นรูตัว ฟัน 2 ระยะที่เห็นรูบนฟัน เป็นระยะที่มีการ สูญเสียแร่ธาตุอย่างต่อเนื่อง จนมีการ ทำลายโครงสร้างของฟัน เกิดเป็นรูผุ ขึ้น อาจมีอาการเสียว ปวดฟันและถ้า ไม่รับการรักษาจะลุกรามจนทะลุถึง โพรงประสาทฟัน

3

4 1. ข้อใดคือสาเหตุที่ ทำให้ฟันผุ ? 30 ข. กิน น้ำ ค. กิน ข้าว ง. กิน หมู ก. กิน ลูกอม

5 2. ฟันแท้ของเรามี ทั้งหมดกี่ซี่ ? 3030 ก. 29 ซี่ ข. 30 ซี่ ค. 31 ซี่ ง. 32 ซี่

6 3. ฟันน้ำนมของคนเรา มีทั้งหมดกี่ซี่ ? 30 ก. 19 ซี่ ข. 20 ซี่ ง. 22 ซี่ ค. 21 ซี่

7 4. เด็กๆควรใช้ขน แปรงประเภทใด ? 30 ก. ขน อ่อน ข. ขน แข็ง ค. ขน ยาว ง. ขน สั้น

8 5. ฟันกรามมี หน้าที่ทำอะไร ? 3030 ก. มีหน้าที่ขบเขี้ยว อาหาร ข. มีหน้าที่กัดฉีก อาหาร ค. มีหน้าที่ลิ้มรส อาหาร ง. ถูกทุกคำตอบ

9 “ ลิ้น ” มีหน้าที่ ทำอะไร ?

10 ภาพนี้ เป็นการ แปรงฟันที่ถูกวิธี ถูกผิด

11 การเก็บรักษาแปรงหลังจาก ใช้แล้ว ควรเก็บอย่างไร ?

12 ฟันของคนเรา มี ทั้งหมด 5 ชุด ถูกผิด

13 รักษาสุภาพ ปากและฟันให้ ดี น๊ะครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google