งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย....ครูเจริญ พหลทัพ. การมองเห็น การมองเห็น ความผิดปกติของตา การถนอมดวงตา การถนอมดวงตา วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ เลซิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย....ครูเจริญ พหลทัพ. การมองเห็น การมองเห็น ความผิดปกติของตา การถนอมดวงตา การถนอมดวงตา วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ เลซิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย....ครูเจริญ พหลทัพ

2 การมองเห็น การมองเห็น ความผิดปกติของตา การถนอมดวงตา การถนอมดวงตา วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ เลซิค เลซิค อาหารบำรุงสายตา อาหารบำรุงสายตา

3 กระจกตา (Cornea) รูม่านตา (Pupil) จอรับภาพ (Retina) เลนส์แก้วตา (Lens) น้ำวุ้นตา (Vitreous humor) ประสาทตา (Optic nerve) สมอง แสง การมองเห็น แสง

4

5 สรีรวิทยาของการเห็นภาพ เมื่อมีแสงมากระตุ้นเซลล์รูปแท่ง พลังงานจาก การดูดกลืนแสงของโรดอปซิน จะทำให้โมเลกุล ของเรติแนล (retinal) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจน เกาะกับโมเลกุลของออปซินไม่ได้ในขณะเดียวกันจะ เกิดกระแสประสาทเดินทางไปยังเส้นประสาทสมองคู่ ที่ 2 เพื่อส่งกระแสประสาทต่อไปยังสมองให้แปลเป็น ภาพ และเมื่อไม่มีแสง ออปซินและเรติแนล (retinal) จะรวมตัวกันเป็นโรดอปซินใหม่

6

7 สายตาผิดปกติโรคเกี่ยวกับดวงตา

8 สายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาบอดสี

9 เป็นภาวะที่มองเห็น ภาพที่อยู่ไกลไม่ชัด เนื่องจากแสงผ่านกระจก ตาและเลนส์ตามาโฟกัส หน้าจอประสาทตา และ มองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัดเจน เนื่องจากแสงจากวัตถุจะ ไปโฟกัสที่จอประสาทได้ พอดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ ความสั้นของตา แก้ไขโดย ใส่แว่นที่ทำ จากเลนส์เว้า หรือใส่คอน แทคเลนส์

10 เป็นภาวะที่แสงผ่านที่ กระจกตาและเลนส์มา โฟกัสหลังจอประสาทตา ร่างกายสามารถแก้ไขให้ ชัดโดยใช้เลนส์ตาช่วย ปรับโฟกัส โดยใช้การเพ่ง (Accomodation) ตลอดเวลา เมื่ออายุมากขึ้น กำลังการเพ่งจะลดลง แก้ไขโดย ใส่แว่นที่ทำ จากเลนส์นูน หรือใส่คอน แทคเลนส์

11 การที่กระจกตามี ความโค้งในแต่ละแนวไม่ เท่ากัน ทำให้ตาไม่สามารถ จะโฟกัสแสงในแต่ละแกน ให้เป็นจุดเดียวกัน แก้ไขโดย ใส่แว่นที่มี กำลังของเลนส์ในแกนหนึ่ง มากกว่าอีกแกนหนึ่ง หรือ การใช้เลนส์สัมผัส หรือใส่ คอนแทคเลนส์ สาเหตุของสายตา เอียงอีกอย่างคือ การที่มี ก้อนเนื้อมากดลูกตา ทำให้ กระจกตาเบี้ยวหรือเอียงไป แก้ไขโดย รักษาที่ สาเหตุที่มาดึงหรือกด กระจกตานั้น

12 คือ ภาวะการ มองเห็นสีผิดปกติ ส่วน ใหญ่เป็นการบอดสีแต่ กำเนิด เพราะเป็นการ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แบบลักษณะด้อยบน โครโมโซมเพศ ทำให้มี cones ไม่ครบ 3 ชนิด ส่วนใหญ่จะขาด red cones โดยความผิดปกติ จะเกิดขึ้นกับตาทั้ง 2 ข้าง และแก้ไขไม่ได้ ตาบอดสีอาจเกิด จากโรคของประสาทตาก็ ได้ นอกจากนี้ ยาบาง ชนิดอาจทำให้เห็นภาพสี ผิดปกติได้


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย....ครูเจริญ พหลทัพ. การมองเห็น การมองเห็น ความผิดปกติของตา การถนอมดวงตา การถนอมดวงตา วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ เลซิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google