งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองเห็น และความผิดปกติของตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองเห็น และความผิดปกติของตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองเห็น และความผิดปกติของตา
จัดทำโดย....ครูเจริญ พหลทัพ

2 หัวข้อ การมองเห็น อาหารบำรุงสายตา ความผิดปกติของตา การถนอมดวงตา เลซิค
วิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ การถนอมดวงตา เลซิค

3 ตามองเห็นได้จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
แสง แสง กระจกตา (Cornea) รูม่านตา (Pupil) น้ำวุ้นตา (Vitreous humor) เลนส์แก้วตา (Lens) จอรับภาพ (Retina) ประสาทตา (Optic nerve) การมองเห็น สมอง

4

5 สรีรวิทยาของการเห็นภาพ
เมื่อมีแสงมากระตุ้นเซลล์รูปแท่ง พลังงานจากการดูดกลืนแสงของโรดอปซิน จะทำให้โมเลกุลของเรติแนล (retinal) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจนเกาะกับโมเลกุลของออปซินไม่ได้ในขณะเดียวกันจะเกิดกระแสประสาทเดินทางไปยังเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 เพื่อส่งกระแสประสาทต่อไปยังสมองให้แปลเป็นภาพ และเมื่อไม่มีแสง ออปซินและเรติแนล(retinal) จะรวมตัวกันเป็นโรดอปซินใหม่

6

7 สายตาผิดปกติ โรคเกี่ยวกับดวงตา
ความผิดปกติของดวงตา สายตาผิดปกติ โรคเกี่ยวกับดวงตา

8 สายตาสั้น สายตายาว สายตาผิดปกติ สายตาเอียง ตาบอดสี

9 สายตาสั้น (Myopia) เป็นภาวะที่มองเห็นภาพที่อยู่ไกลไม่ชัด เนื่องจากแสงผ่านกระจกตาและเลนส์ตามาโฟกัสหน้าจอประสาทตา และมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัดเจน เนื่องจากแสงจากวัตถุจะไปโฟกัสที่จอประสาทได้พอดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสั้นของตา แก้ไขโดย ใส่แว่นที่ทำจากเลนส์เว้า หรือใส่คอนแทคเลนส์

10 (Hyperopia /Hypermetropia)
สายตายาว (Hyperopia /Hypermetropia) เป็นภาวะที่แสงผ่านที่กระจกตาและเลนส์มาโฟกัสหลังจอประสาทตา ร่างกายสามารถแก้ไขให้ชัดโดยใช้เลนส์ตาช่วยปรับโฟกัส โดยใช้การเพ่ง (Accomodation) ตลอดเวลา เมื่ออายุมากขึ้นกำลังการเพ่งจะลดลง แก้ไขโดย ใส่แว่นที่ทำจากเลนส์นูน หรือใส่คอนแทคเลนส์

11 สายตาเอียง (astigmatism)
การที่กระจกตามีความโค้งในแต่ละแนวไม่เท่ากัน ทำให้ตาไม่สามารถจะโฟกัสแสงในแต่ละแกน ให้เป็นจุดเดียวกัน แก้ไขโดย ใส่แว่นที่มีกำลังของเลนส์ในแกนหนึ่งมากกว่าอีกแกนหนึ่ง หรือการใช้เลนส์สัมผัส หรือใส่คอนแทคเลนส์ สาเหตุของสายตาเอียงอีกอย่างคือ การที่มีก้อนเนื้อมากดลูกตา ทำให้กระจกตาเบี้ยวหรือเอียงไป แก้ไขโดย รักษาที่สาเหตุที่มาดึงหรือกดกระจกตานั้น

12 ตาบอดสี (Color blindness)
คือ ภาวะการมองเห็นสีผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นการบอดสีแต่กำเนิด เพราะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบลักษณะด้อยบนโครโมโซมเพศ ทำให้มี cones ไม่ครบ 3 ชนิด ส่วนใหญ่จะขาด red cones โดยความผิดปกติจะเกิดขึ้นกับตาทั้ง 2 ข้าง และแก้ไขไม่ได้ ตาบอดสีอาจเกิดจากโรคของประสาทตาก็ได้ นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจทำให้เห็นภาพสีผิดปกติได้


ดาวน์โหลด ppt การมองเห็น และความผิดปกติของตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google