งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์โจทย์และหา คำตอบ ตัวอย่างที่ 1 ชาวประมงจับ ปลานิลได้ 217 ตัว จับปลา ทับทิมได้ 167 ตัว รวมจับปลา ทั้งหมดได้กี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์โจทย์และหา คำตอบ ตัวอย่างที่ 1 ชาวประมงจับ ปลานิลได้ 217 ตัว จับปลา ทับทิมได้ 167 ตัว รวมจับปลา ทั้งหมดได้กี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์โจทย์และหา คำตอบ ตัวอย่างที่ 1 ชาวประมงจับ ปลานิลได้ 217 ตัว จับปลา ทับทิมได้ 167 ตัว รวมจับปลา ทั้งหมดได้กี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่ ตัว

3 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้ บ้าง ชาวประมงจับปลานิลได้ 217 ตัว จับปลาทับทิมได้ 167 ตัว 3. วิธีที่จะหาจำนวนปลาทั้งหมด ต้องทำอย่างไร ต้องนำปลาทั้งสองชนิดมา รวมกันแล้วนับ

4 4. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ได้อย่างไร 217 + 167 =  5. ได้คำตอบเท่าไร 384

5 6. ชาวประมงจับปลาได้ ทั้งหมดกี่ตัว ตอบ 384 ตัว คำตอบที่ได้ว่า ชาวประมงจับปลา ได้ทั้งหมด 384 ตัว สมเหตุสมผล เพราะชาวประมง จับปลานิลได้ 217 ตัว และจับปลาทับทิมได้ 167 ตัว ชาวประมงควรจับปลา ได้ มากกว่า 300 ตัว แต่ไม่ถึง 400 ตัว

6

7 นิสามีปลา รวมกัน ทั้งหมดกี่ตัว 1. นิสามีปลาเงิน 575 ตัว มีปลา ทอง 135 ตัว นิสามีปลารวมกัน ทั้งหมดกี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร 00:10 นิสามีปลา เงินมากกว่า ปลาทอง กี่ตัว

8 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง โจทย์กำหนดให้มา คือ 1. นิสามีปลา เงิน 575 ตัว 2. นิสามีปลาทอง 135 ตัว ถูกต้อง หรือไม่ ถูกต้อง ผิด

9 นำปลาทั้งสอง ชนิดมา รวมกันแล้วนับ 3. วิธีที่จะหาจำนวนปลา ทั้งหมดต้องทำอย่างไร 5 นับปลาแบ่งออก จาก กันแล้วนับ

10 575 – 135 =  4. เขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์ได้ อย่างไร 5 575 + 135 = 

11 700 ตัว 680 ตัว 690 ตัว 710 ตัว 711 ตัว 699 ตัว 720 ตัว 750 ตัว 5. นิสามีปลาทั้งหมดกี่ตัว

12

13


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์โจทย์และหา คำตอบ ตัวอย่างที่ 1 ชาวประมงจับ ปลานิลได้ 217 ตัว จับปลา ทับทิมได้ 167 ตัว รวมจับปลา ทั้งหมดได้กี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google