งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาการแข่งขันกรีฑา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาการแข่งขันกรีฑา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาการแข่งขันกรีฑา
กรีฑา พ สู่บทเรียนวิชากรีฑา กติกาการแข่งขันกรีฑา

2 กติกาการแข่งขันประเภทลู่
05/04/60 1. ความยาวของลู่วิ่งมาตรฐาน คือ 400 เมตร 2. ช่องวิ่งแต่ละช่องมีความกว้าง 1.22 เมตร

3 การปล่อยตัว 1. เข้าที่ ระวัง ไป (เสียงปืน) การวิ่ง 400 เมตรเป็นต้นไป 2. เข้าที่ ไป (เสียงปืน) 3. ผู้เข้าแข่งขันคนใดทำการแข่งขัน ไม่ถูกต้องครั้งแรกจะถูกเตือน หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกรีฑา คนใดก็ตามกระทำไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน

4 ทิศทางการวิ่งต้องวิ่งวนซ้าย
ต้องนับช่องวิ่งซ้ายมือสุดเป็นช่องวิ่งที่ 1 โดนผลักหรือวิ่งออกนอกช่องวิ่งของตนไม่ปรากฏ เกิดความได้เปรียบใดๆ ผู้นั้นไม่ควรถูกตัดสิทธิ์ การทำเครื่องหมายไว้บนลู่วิ่ง อนุญาตในการแข่งขันวิ่งผลัดได้ เส้นชัยต้องแสดงให้เห็นด้วยเส้นสีขาวกว้าง 5 ซ.ม.

5 2. ผู้ชนะจะต้องมีผู้จับเวลาอย่างเป็น
1.การจับเวลาจะต้องเริ่มขึ้นเมื่อมีแสงไฟจากควันปืนปล่อยตัวนักกรีฑา 2. ผู้ชนะจะต้องมีผู้จับเวลาอย่างเป็น ทางการ 3 คน 3. ถ้านาฬิกา 2 ใน 3 เรือนตรงกัน เรือนที่ 3 ไม่ตรง จะใช้ของ 2 เรือน

6 การเสมอกัน ให้ตัดสิน โดยจับเวลาการแข่งขัน
หรือแข่งขันใหม่ หรือจับฉลาก

7 1. รั้วหญิง วิ่ง 100 เมตร สูง 0.840 เมตร
การวิ่งข้ามรั้ว 1. รั้วหญิง วิ่ง 100 เมตร สูง เมตร 400 เมตร สูง เมตร 2 รั้วชาย วิ่ง 110 เมตร สูง เมตร 400 เมตร สูง เมตร 3 ความกว้างของรั้ว เมตร 4 การทำให้รั้วล้มไม่เจตนาจะไม่ถูกตัดสิทธิ์

8 การแข่งขันวิ่งผลัด เขตรับส่งคทา มีความยาว 20 เมตร การวิ่ง 4x100 เมตร จะต้องวิ่งในช่องวิ่ง ของตนเองตลอด การวิ่ง 4x400 เมตร ไม้ที่ 1 จะต้องวิ่งในช่อง วิ่งของตนเอง ไม้ที่ 2 ให้ตัดเข้าช่องวิ่งที่ 1 ได้ เมื่อผ่านโค้ง 100 เมตรแรก

9 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กรัม ถ้าไม้วิ่งผลัดหล่นจากมือนักกรีฑา
ไม้วิ่งผลัด(ไม้คทา) มีความยาว เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กรัม ถ้าไม้วิ่งผลัดหล่นจากมือนักกรีฑา ที่ทำหล่นจะต้องเก็บด้วยตนเอง ผู้เข้าแข่งขันเจตนากรีดขวางคู่ต่อสู้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันได้

10 ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับกรีฑา
กีฬาโอลิมปิก กำเนิดขึ้นที่ Athem กีฬาโอลิมปิก จัดขึ้นทุก 4 ปี การแข่งขันกรีฑาของไทย เกิดขึ้น ร.5 การแข่งขันกรีฑาครั้งแรกใช้ สนามหลวง การแข่งขันวิ่งระยะสั่น คือ 100และ200 ม. 6. การแข่งขันวิ่งระยะกลางคือ 800และ1500

11 6. ท่าเริ่มต้นการวิ่ง มี 3 แบบ 1. Elongated Start 2. Medium Start 3
6. ท่าเริ่มต้นการวิ่ง มี 3 แบบ Elongated Start Medium Start Bunch Start

12 6. การวิ่ง 800 เมตร จะวิ่งเข้าสู่ช่องวิ่งที่ 1
ได้เมื่อ วิ่งได้ 1 รอบ และรอบที่ 2 วิ่ง ทาง โค้งได้ เมตร ในการวิ่งผลัด คนถือคทาไม้ที่ 1 ควรถือด้วยมือขวา หัวใจสำคัญของการวิ่งผลัดคือ การรับส่งคทา การวิ่งข้ามรั้วที่นิยมคือ วิ่ง 110 ม.และ 400 ม. 10. การนับก้าวในการวิ่งนิยมนับ 7-9 ก้าว

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กติกาการแข่งขันกรีฑา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google