งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเขียนรายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบหลังเรียน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

2 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบหลังเรียน ๒. ข้อใดคือความหมายของคำนำ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

3 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบหลังเรียน ๓. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของรายงาน ก. ปกนอก ข. คำนำ ค. สารบัญ ง. ปากกา

4 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบหลังเรียน ๔. ข้อใดคือความหมายของเนื้อเรื่อง ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

5 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบหลังเรียน ๕. ข้อใดคือความหมายของการเขียนรายงาน ก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่ง ข. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อ ค. การนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้ สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้สะดวกในการอ่าน ง. การเขียนเรียบเรียงสิ่งที่พบเห็นหรือได้กระทำมา เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอ

6 ประวัติส่วนตัว ชื่อนางนิตยา นามสกุล ทองดียิ่ง ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๒
ชื่อนางนิตยา นามสกุล ทองดียิ่ง ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๒ สถานที่ทำงานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google