งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายทรงศักดิ์ แพงดี โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ได้

3 นักวิทยาศาสตร์ ได้จำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ต่างๆดังนี้
รูปร่างลักษณะ เลือด โครงสร้างภายใน สัตว์ การออกลูก ที่อยู่อาศัย การกินอาหาร

4 การจำแนกสัตว์โดยใช้โครงสร้างภายในเป็นเกณฑ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

5 การจำแนกสัตว์โดยใช้การกินอาหารเป็นเกณฑ์ พวกกินทั้งพืชและเนื้อ
พวกกินพืช พวกกินเนื้อ พวกกินทั้งพืชและเนื้อ

6 การจำแนกสัตว์โดยใช้การออกลูกเป็นเกณฑ์
ออกลูกเป็นไข่ ออกลูกเป็นตัว

7 การจำแนกสัตว์โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์ อาศัยทั้งในน้ำและบนบก
อาศัยบนบก อาศัยในน้ำ อาศัยทั้งในน้ำและบนบก

8 การจำแนกสัตว์โดยใช้การเลี้ยงลูกเป็นเกณฑ์ ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

9 ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง
ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง 1. วาฬ ,โลมา ออกลูกเป็นตัว ถูก ผิด 2. แมว ไก่ เป็นสัตว์เลือดเย็น ,,,,,,.... ถูก ผิด 3. คน วาฬ พะยูน เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถูก ผิด 4. ปลา เต่า งู ออกลูกเป็นตัว ถูก ผิด 5. กบ เขียด ปาด อาศัยทั้งบกและในน้ำ ถูก ผิด

10 ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง
Timer ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง 1.ข้อใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหมด หมู แมว ช้าง หมึก โลมา พะยูน ม้า เสือดาว สุนัข เต่า ไก่ ยีราฟ เป็ด จิ้งจก จระเข้ ไส้เดือน

11 ลากข้อความ จากด้านขวา มาวางลงช่องว่างหลังข้อความ ให้ถูกต้อง
ค้างคาว 1.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ 2.สัตว์เลือดเย็นที่อาศัยทั้งบนบกและในน้ำ กบ 3.สัตว์ที่บินได้ ออกลูกเป็นตัว ควาย 4.ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่บนบก โลมา ไส้เดือน 5.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินเฉพาะพืช ตุ๊กแก


ดาวน์โหลด ppt เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google