งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 นายทรงศักดิ์ แพงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 นายทรงศักดิ์ แพงดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 นายทรงศักดิ์ แพงดี

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถจำแนกสัตว์โดย ใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ 2. นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์ในการ จำแนกสัตว์ได้

3 นักวิทยาศาสตร์ ได้จำแนกสัตว์โดย ใช้เกณฑ์ต่างๆดังนี้ โครงสร้างภายใน โครงสร้างภายใน รูปร่างลักษณะ รูปร่างลักษณะ เลือด เลือด การกินอาหาร การกินอาหาร การออกลูก การออกลูก ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย สัตว์

4 การจำแนกสัตว์โดยใช้โครงสร้างภายในเป็นเกณฑ์ สัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

5 การจำแนกสัตว์โดยใช้การกินอาหารเป็นเกณฑ์ พวกกินพืช พวกกินเนื้อ พวกกินเนื้อ พวกกินทั้งพืชและเนื้อ พวกกินทั้งพืชและเนื้อ

6 การจำแนกสัตว์โดยใช้การออกลูกเป็นเกณฑ์ ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นไข่ ออกลูกเป็นไข่

7 การจำแนกสัตว์โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์ อาศัยในน้ำ อาศัยในน้ำ อาศัยบนบก อาศัยบนบก อาศัยทั้งในน้ำและบนบก อาศัยทั้งในน้ำและบนบก

8 การจำแนกสัตว์โดยใช้การเลี้ยงลูกเป็นเกณฑ์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

9 ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ ถูกต้อง 1. วาฬ, โลมา ออกลูกเป็นตัว................................ ถู ก ผิ ด 2. แมว ไก่ เป็นสัตว์เลือดเย็น......................,,,,,,.... ถู ก ผิ ด 3. คน วาฬ พะยูน เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนม........... 4. ปลา เต่า งู ออกลูกเป็นตัว.................................. 5. กบ เขียด ปาด อาศัยทั้งบก และในน้ำ..............

10 ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ ถูกต้อง 1. ข้อใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมทั้งหมด Timer หมู แมว ช้าง หมึก โลมา พะยูน ม้า เสือดาว สุนัข เต่า ไก่ ยีราฟ เป็ด จิ้งจก จระเข้ ไส้เดือน

11 ลากข้อความ จากด้านขวา มาวางลงช่องว่าง หลังข้อความ ให้ถูกต้อง 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่อาศัยอยู่ในน้ำ 2. สัตว์เลือดเย็นที่อาศัยทั้ง บนบกและในน้ำ 3. สัตว์ที่บินได้ ออกลูกเป็น ตัว 4. ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่บนบก 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ กินเฉพาะพืช ค้างคาว กบ ควาย โลมา ไส้เดือน ตุ๊กแก


ดาวน์โหลด ppt เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 นายทรงศักดิ์ แพงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google